Karayolunda Tehlikeli Madde

sınıf 6.1 maddeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
t zehirli maddeler, ikincil riski olmayan:
t1 organik, sıvı;
t2 organik, katı;
t3 organometalik maddeler;
t4 İnorganik, sıvı;
t5 İnorganik, katı;
t6 sıvı, pestisitlerde kullanılan;
t7 katı, pestisitlerde kullanılan;
<t8 numuneler;
t9 diğer zehirli maddeler;
tf zehirli maddeler, alevlenebilir:
tf1 sıvı;
tf2 sıvı, pestisitlerde kullanılan;
tf3 katı;
ts zehirli maddeler, kendiliğinden ısınan, katı;
tw zehirli maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan:
tw1 sıvı;
tw2 katı;
to zehirli maddeler, yükseltgen:
to1 sıvı;
to2 katı;
tc zehirli maddeler, aşındırıcı:
tc1 organik, sıvı;
tc2 organik, katı;
tc3 İnorganik, sıvı;
tc4 İnorganik, katı;
tfc zehirli maddeler, alevlenebilir, aşındırıcı;
tfw zehirli maddeler, alevlenebilir, su ile temas ettiğinde gazlar açığa çıkartan.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018