Karayolunda Tehlikeli Madde

toplu kayıtların listesi

_____________________
a pestisit olarak kullanılan ve alkaloitler veya nikotin içeren maddeler ve müstahzarlar, un no. 2588 pestİsİtler,
kati, zehİrlİ, b.b.b., un no. 2902 pestİsİtler, sivi, zehİrlİ, b.b.b. veya un no. 2903 pestİsİtler, sivi,
zehİrlİ, alevlenebİlİr, b.b.b. altında sınıflandırılır.
b laboratuar ve deney ve başka maddelerle ilaç ürünleri imalatı için kullanılması amaçlanan etken maddeler ve
öğütülmüş maddeler veya karışımları, zehirlilik derecelerine (bkz. 2.2.61.1.7 ila 2.2.61.1.11) göre sınıflandırılır.
c kendiliğinden ısınan maddeler, hafif derecede zehirli ve kendiliğinden yanabilen organometalik bileşikler, sınıf 4.2
maddeleridir.
d su ile tepkimeye giren maddeler, hafif derecede zehirli ve su ile tepkimeye giren organometalik bileşikler, sınıf 4.3
maddeleridir.
e kütlece en az %20 su ile veya alkol ve su karışımı ile ıslatılmış cıva fulminat, sınıf 1, un no. 0135'e giren bir
maddedir.
f ferrosiyanürler, alkalin tiyosiyanatlar ve amonyum tiyosiyanatlar, adr hükümlerine tabi değildir.
g 0,07m hidroklorik asitle 1:1.000 oranında karıştırılıp 23° ± 2° c sıcaklıkta bir saat karıştırıldığında %5 veya daha
düşük bir çözünürlük gösteren kurşun tuzları ve kurşun pigmentleri, adr hükümlerine tabi değildir.
h sızdırmaz biçimde kapalı olarak kaplanmış, bu pestisitler ile doyurulmuş nesneler (mukavva levhalar, kağıt
şeritler, hidrofil pamuk topları, plastik metal tabakalar gibi) adr hükümlerine tabi değildir.
h sızdırmaz biçimde kapalı olarak kaplanmış, bu pestisitler ile doyurulmuş nesneler (mukavva levhalar, kağıt
şeritler, hidrofil pamuk topları, plastik metal tabakalar gibi) adr hükümlerine tabi değildir.
i adr hükümlerine tabi olmayan katı ve zehirli sıvı karışımları, maddenin yüklendiği anda veya ambalaj, konteyner
veya taşıma ünitesi kapanırken görünür durumda serbest sıvı bulunmaması şartıyla, sınıf 6.1'in sınıflandırma kriterleri
uygulanmadan önce un no. 3243 kapsamında taşınabilir. her ambalaj, ambalajlama grubu ii düzeyinde bir sızdırmazlık
testinden geçmiş olan bir tasarım tipine karşılık gelmelidir. bu kayıt, ambalajlama grubu i sıvı içeren katılar için
kullanılmaz.
j 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9'da tanımlandığı üzere solunduğunda çok zehirli olanlar hariç olmak üzere, 23 °c altında
parlama noktasına sahip olan yüksek derecede zehirli ve zehirli alevlenebilir sıvılar sınıf 3 maddelerdir. solunduğunda
yüksek derecede zehirli olan sıvılar bölüm 3.2, tablo a içerisinde sütun (2)'de uygun sevkiyat adı "solunduğunda zehirlidir"
şeklinde ya da sütun (6)'da özel hüküm 354 ile belirtilmiştir.
k pestisit olarak kullanılan maddeler ve müstahzarlar hariç olmak üzere, hafif derecede zehirli, parlama noktası 23°
c ile 60° c (söz konusu sıcaklıklar da dahil) arasında olan alevlenebilir sıvılar, sınıf 3 maddeleridir.
l yükseltgen maddeler, hafif derecede zehirli, sınıf 5.1 maddeleridir.
m hafif derecede zehirli ve hafif derecede aşındırıcı maddeler, sınıf 8 maddeleridir.
n metal fosfürler (un no. 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 ve 2013) sınıf 4.3 maddeleridir.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018