Karayolunda Tehlikeli Madde

sınıf 4.2'de ve 4.3'te yer alan organometalik maddelerin sınıflandırılması

testler ve kriterler elkitabı, kısım iii, başlık 33'teki n.1 ila n5 testleri uyarınca belirlenen özelliklerine
bağlı olarak, organometalik maddeler şekil 2.3.5'te verilen akış şemasına göre uygun olduğu üzere sınıf 4.2
ve 4.3 altında sınıflandırılır.
not 1: diğer özelliklerine ve tehlike tablosundaki önceliğine (bkz. 2.1.3.10) göre, organometalik
maddelerin uygun görüldüğü üzere diğer sınıflar altında sınıflandırılması gerekebilir.
not 2: kendinden yanmaya eğilimli olmayan, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa
çıkarmayan, konsantrasyonlardaki organometalik bileşikli alevlenebilir çözeltiler sınıf 3 maddeleridir.
 
şekil 2.3.5: sınıf 4.2’de ve 4.3’te yer alan organometalik maddelerin
sınıflandırılması ile ilgili akış şeması b
 
________________
a geçerliyse ve teste uygunsa, tepkime özelliklerini dikkate alarak, sınıf 6.1 ve 8 özellikleri, tehlike önceliği tablosu
2.1.3.10 uyarınca göz önünde bulundurulmalıdır.
b n.1 ila n.5 test yöntemleri, testler ve kriterler elkitabı, kısım iii, başlık 33'te bulunabilir.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018