Karayolunda Tehlikeli Madde

bu bölüm, sınırlı miktarlarda ambalajlanmış belirli sınıflara ait tehlikeli mallarının taşınmasına ilişkin
hükümleri içerir. İç ambalaj veya nesne için ilgili miktar sınırı, her bir madde için bölüm 3.2, tablo a,
sütun (7a)'da belirtilmektedir. buna ilaveten, bu bölüm uyarınca taşınmasına izin verilmeyen her bir kayıt
için bu sütunda "0" miktarı gösterilmektedir.
bu bölümün hükümlerini karşılayan ve bu şekilde sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli malların sınırlı
miktarları, aşağıdaki bölüm ve kısımların ilgili hükümleri haricinde diğer adr hükmüne tabi değildir:
(a) kısım 1, bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
(b) kısım 2;
(c) kısım 3, bölüm 3.1, 3.2, 3.3 (özel hüküm 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 ve 650 (e) hariç);
(d) kısım 4, paragraf 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 ila 4.1.1.8;
(e) kısım 5, 5.1.2.1(a) (i) ve (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;
(f) kısım 6, 6.1.4 üretim şartları ile paragraf 6.2.5.1 ve 6.2.6.1 ila 6.2.6.3;
(g) kısım 7, bölüm 7.1 ve 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (7.5.1.4 hariç), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 ve 7.5.9;
(h) 8.6.3.3 ve 8.6.4.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018