Karayolunda Tehlikeli Madde

alt grup 1.4, uyumluluk grubu s nesneleri hariç, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila 4.1.1.8 şartlarını karşılayan
sıkı-sargılı veya streç ambalajlı tablalar, bu bölüm uyarınca taşınan tehlikeli mallar içeren iç ambalajlar
veya nesneler için dış ambalaj olarak kabul edilebilir. cam, porselen, seramik veya belirli plastiklerden
mamul ambalajlar gibi kırılmaya veya kolayca yırtılmaya meyilli iç ambalajlar, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4
ila 4.1.1.8 hükümlerini karşılayan uygun ara ambalajlara yerleştirilecek olup, 6.1.4'teki yapım şartlarını
karşılayacak şekilde tasarlanacaktır. ambalajın toplam brüt kütlesi 20 kg'yi aşmayacaktır.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018