Karayolunda Tehlikeli Madde

sıvılar yalnızca normal taşıma koşullarında oluşabilecek iç basınca uygun bir dirence sahip ibc'lere ve
ambalajlara doldurulmalıdır. sırasıyla 6.1.3.1 (d) ve 6.5.2.2.1'de açıklanan hidrolik test basıncına uygun
şekilde işaretlenen ambalajlar ve ibc'ler, yalnızca buhar basıncına sahip aşağıdaki türden sıvılar ile
doldurulmalıdır:
(a) 55 °c sıcaklıkta, 4.1.1.4 uyarınca azami dolum derecesi ile 15 °c dolum sıcaklığı temel alınarak
belirlenmiş olan ambalaj veya ibc'deki toplam gösterge basıncı (yani, doldurulan maddenin
buhar basıncı artı havanın veya diğer soy gazların gösterge basıncı eksi 100 kpa) işaretli test
basıncının üçte ikisini geçmeyecektir veya
(b) 50 °c sıcaklıkta, işaretlenen test basıncının yedide dördü artı 100 kpa'dan az olacaktır veya
(c) 55 °c sıcaklıkta, işaretlenen test basıncının üçte ikisi artı 100 kpa'dan az olacaktır.
sıvıların taşınmasına yönelik ibc'ler, 50 °c sıcaklıkta 110 kpa'dan (1,1 bar) veya 55 °c sıcaklıkta 130
kpa'dan (1,3 bar) daha fazla buhar basıncına sahip sıvıların taşınmasında kullanılmayacaktır.
 
ibc'ler de dahil olmak üzere ambalajlar için 4.1.1.10 (c)'deki gibi hesaplanan gerekli işaretli test basınçlarına
örnekler
 

un

no.

adı

sınıf

ambalajlama grubu

vp55

(kpa)

vp55 x 1,5

(kpa)

(vp55 x 1,5) eksi

100 (kpa)

6.1.5.5.4(c)

kapsamında gerekli

asgari test gösterge basıncı (kpa)

ambalaja işaretlenecek asgari test basıncı (gösterge)

(kpa)

2056

tetrahidrofuran

3

ii

70

105

5

100

100

2247

n-dekan

3

iii

1,4

2,1

-97,9

100

100

1593

diklorometan

6.1

iii

164

246

146

146

150

1155

dietil eter

3

i

199

299

199

199

250

 

not 1: saf sıvılar için 55 °c'de istenen buhar basıncı (vp55) genellikle bilimsel tablolardan edinilebilir.
not 2: tablo, yalnızca 4.1.1.10 (c)'nin kullanımı için geçerlidir; yani işaretlenen test basıncı 55 °c'de
buhar basıncı eksi 100 kpa'ın 1,5 katını aşmalıdır. örneğin n-dekanın test basıncı 6.1.5.5.4 (a)'ya göre
belirlendiğinde, asgari işaretli test basıncı daha düşük olabilir.
not 3: dietil eter için 6.1.5.5.5'e göre istenen asgari test basıncı 250 kpa'dır.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018