Karayolunda Tehlikeli Madde

bölüm 6.1'de belirtilen ve sıvı içermesi planlanan her ambalaj, uygun bir sızdırmazlık testini başarılı
şekilde geçmelidir. bu test, 6.1.5.4.3'te gösterilen uygun test seviyesini karşılayabildiğini gösteren,
6.1.1.4'te öngörülen kalite güvence programının bir parçasıdır:
(a) taşıma için ilk kullanımdan önce;
(b) taşıma için tekrar kullanılmadan önce, yenilendikten veya onarıldıktan sonra;
bu test için, ambalaj veya ibc'de kapakların takılı olması gerekli değildir. kompozit bir ambalajın iç kabı,
test sonuçları etkilenmemek kaydıyla dış ambalaj olmadan test edilebilir. bu test aşağıda belirtilenler için
gerekli değildir:
- kombine ambalajların veya büyük ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "rid/adr" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların (cam,
porselen veya seramik) iç kapları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "rid/adr" sembolü ile işaretlenen ince metal ambalajlar

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018