Karayolunda Tehlikeli Madde

kapsam

6.1.5.2.6'da belirtilen polietilen ambalajlar ile 6.5.6.3.5'te belirtilen polietilen ibc'ler için, doldurma
maddeleriyle kimyasal uyumluluk, 4.1.1.21.3 ila 4.1.1.21.5'te belirlenen prosedürleri izleyerek ve
4.1.1.21.6'daki tablo kullanılarak standart sıvılara indirgenme yoluyla doğrulanabilir. bunun için 6.1.6 göz
önünde bulundurularak ve 4.1.1.21.2 koşulları karşılanmak kaydıyla özel tasarım tiplerinin, 6.1.5 veya
6.5.6'daki standart sıvılarla test edilmesi gerekmektedir. bu alt başlık kapsamındaki özümleme
(asimilasyon) işleminin mümkün olmadığı hallerde, kimyasal uyumluluk, 6.1.5.2.5 kapsamındaki tasarım
tipi testi yoluyla veya sırasıyla ambalajlar için 6.1.5.2.7 kapsamındaki laboratuar testleri yoluyla ve ibc'ler
için 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 kapsamındaki testler yoluyla doğrulanabilir.
not: bu alt başlığın hükümlerinden bağımsız olarak, ibc'ler de dahil olmak üzere ambalajların spesifik
bir doldurma maddesi için kullanımı, bölüm 3.2, tablo a'daki sınırlamalar ile bölüm 4.1'deki ambalajlama
talimatlarına tabidir.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018