Karayolunda Tehlikeli Madde

koşullar

doldurma maddelerinin nispi yoğunlukları, sırasıyla 6.1.5.3.5 veya 6.5.6.9.4 kapsamında başarıyla
yürütülen düşürme testinin yüksekliğini ve 6.1.5.6 kapsamında başarıyla yürütülen veya gerekli hallerde
6.5.6.6 uyarınca özümlenmiş standart sıvılarla yürütülen istifleme testinin kütlesini belirlemek için
kullanılan değerleri aşmayacaktır. doldurma maddelerinin 50 °c veya 55 °c'deki buhar basınçları, 6.1.5.5.4
veya 6.5.6.8.4.2 kapsamında, özümlenmiş standart sıvılarla başarıyla yürütülen iç basınç (hidrolik) testinin
basıncını belirlemek için kullanılan değeri aşmayacaktır. doldurma maddelerinin, standart sıvılardan oluşan
bir kombinasyona özümlenmesi durumunda, doldurma maddelerinin karşılık gelen değerleri, uygulanan
düşürme yüksekliklerinden, istifleme kütlelerinden ve iç basınç testlerinden elde edilen asgari değerleri
aşmayacaktır.
örneğin: un 1736 benzoil klorür, "hidrokarbonlar ve ıslatıcı çözelti karışımı" adındaki standart sıvılar
kombinasyonuna özümlenir. 50 °c'de buhar basıncı 0,34 kpa, nispi yoğunluğu ise yaklaşık 1.2'dir. plastik
variller ve bidonlar için tasarım tipi testleri, asgari olarak istenen test seviyelerinde yürütülmüştür.
uygulamada bu, istifleme testinin genel olarak istifleme yükleriyle "hidrokarbon karışımı" için 1,0
değerinde nispi yoğunluğun, "islatıcı çözelti" için ise 1,2 değerinde bir nispi yoğunluğun düşünülerek
yürütüldüğü anlamına gelir (standart sıvıların tanımı için bkz. 6.1.6). sonuç olarak, test edilen tasarım
tiplerinin kimyasal uyumluluğu, "hidrokarbon karışımı" adlı standart sıvı ile tasarım tipinin yetersiz test
seviyesi nedeniyle benzoil klorür için doğrulanamaz. (çoğu durumda uygulanan iç hidrolik test basıncının
100 kpa'dan az olmaması nedeniyle, benzoil klorürün buhar basıncı, 4.1.1.10 uyarınca bu test seviyesi
tarafından karşılanacaktır).
bir çözelti, karışımı veya müstahzar gibi bir doldurma maddesinin tüm bileşenleri, deterjanlardaki veya
dezenfektanlardaki ıslatıcı maddeler gibi, tehlikeli olup olmadıklarına bakılmaksızın, özümleme
(asimilasyon) prosedürüne dahil edilecektir.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018