Karayolunda Tehlikeli Madde

özümleme (asimilasyon) prosedürü

doldurma maddelerinin, tablo 4.1.1.21.6'da sıralı maddeler veya madde gruplarına tahsis edilmesi için
aşağıdaki adımlar atılacaktır (ayrıca bkz. şekil 4.1.1.21.1):
(a) doldurma maddesinin kısım 2 prosedürleri ve kriterleri uyarınca sınıflandırılması (un
numarası ile ambalajlama grubunun belirlenmesi);
(b) burada yer alıyorsa, tablo 4.1.1.21.6, sütun (1)'deki un numarasına gidilmesi;
(c) bu un numarası için birden fazla kayıt varsa, ambalajlama grubu, konsantrasyon, parlama
noktası, tehlikeli olmayan bileşenlerin varlığı gibi unsurlar bakımından, sütun (2a), (2b) ve
(4)'te verilen bilgiler yoluyla ilgili satırın seçilmesi.
bu mümkün değilse, kimyasal uyumluluk ambalajlar için 6.1.5.2.5 veya 6.1.5.2.7 uyarınca ve
ibc'ler için 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 uyarınca doğrulanacaktır (bununla birlikte, sulu çözeltiler
için bkz. 4.1.1.21.4);
(d) un numarası ve doldurma maddesinin (a) kapsamında belirlenen ambalajlama grubu,
özümleme (asimilasyon) listesinde yer almıyorsa, kimyasal uyumluluk ambalajlar için 6.1.5.2.5
veya 6.1.5.2.7 uyarınca, ibc'ler için ise 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 uyarınca kanıtlanacaktır;
(e) seçilen satırın sütun (5)'inde yer alıyorsa 4.1.1.21.5'te açıklanan "toplu kayıtlar kuralı"nın
uygulanması;
(f) standart sıvının veya standart sıvı kombinasyonunun sütun (5)'te özümlenmiş olması ve tasarım
tipinin söz konusu standart sıvı(lar) için onaylanmış olması halinde doldurma maddesinin
kimyasal uyumluluğunun, 4.1.1.21.1 ve 4.1.1.21.2 göz önünde bulundurularak doğrulandığı
düşünülebilir.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018