Karayolunda Tehlikeli Madde

aksi belirtilmedikçe, basınçlı kaplar her 5 yılda bir periyodik muayeneye ve teste tabi tutulacaktır.
periyodik muayene kapsamında, dış inceleme, iç inceleme veya yetkili makamın onayladığı alternatif bir
yöntem, bir basınç testi veya yetkili makamının onayı ile aynı derecede etkili tahribatsız bir testin yanı sıra
tüm aksesuarların (örn. valflerin sıkılığı, acil durum tahliye valfleri veya eriyebilir elemanlar) muayenesi
gerçekleştirilecektir. basınçlı kaplar, periyodik muayene ve test zamanları geldikten sonra
doldurulmayacaktır; ancak süre limitinin bitmesinden sonra kendileri taşınabilir. basınçlı kap onarımları
4.1.6.11 şartlarını karşılayacaktır.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018