Karayolunda Tehlikeli Madde

adr tank kodlarının madde gruplarına tahsis edilmesine yönelik mantıksal yaklaşım ve tankların

hiyerarşisi

 not: bazı maddeler ve madde grupları mantıksal yaklaşıma dahil edilmemiştir; bkz. 4.3.4.1.3.

mantıksal yaklaşım

tank kodu

İzin verilen madde grubu

sınıfı

sınıflandırma kodu

ambalajlama grubu

sivilar lgav

3

f2

iii

9

m9

iii

lgbv

4.1

f2

ii, iii

5.1

o1

iii

9

m6

iii

m11

iii

ve tank kodu lgav için izin verilen madde grupları

lgbf

3

f1

ii

50 °c'de buhar basıncı ≤ 1,1 bar

f1

iii

d

ii

50 °c'de buhar basıncı ≤ 1,1 bar

d

iii

ve tank kodu lgav ve lgbv için izin verilen madde grupları

l1.5bn

3

f1

ii

50 °c'de buhar basıncı > 1,1 bar

f1

iii

parlama noktası < 23 °c, viskoz, 50 °c'de buhar basıncı > 1,1 bar; kaynama noktası > 35 °c

d

ii

50 °c'de buhar basıncı > 1,1 bar

ve tank kodu lgav, lgbv ve lgbf için izin verilen madde grupları

l4bn

3

f1

i.

iii kaynama noktası ≤ 35 °c

fc

iii

d

i

5.1

o1

i, ii

ot1

i

8

c1

ii, iii

c3

ii, iii

c4

ii, iii

c5

ii, iii

c7

ii, iii

c8

ii, iii

c9

ii, iii

c10

ii, iii

cf1

ii

cf2

ii

cs1

ii

cw1

ii

cw2

ii

co1

ii

co2

ii

ct1

ii, iii

ct2

ii, iii

cft

ii

9

m11

iii

ve tank kodu lgav, lgbv, lgbf ve l1.5bn için izin verilen madde grupları

 

mantıksal yaklaşım

tank kodu

İzin verilen madde grubu

sınıfı

sınıflandırma kodu

ambalajlama grubu

l4bh

3

ft1

ii, iii

ft2

ii

fc

ii

ftc

ii

6.1

t1

ii, iii

t2

ii, iii

t3

ii, iii

t4

ii, iii

t5

ii, iii

t6

ii, iii

t7

ii, iii

tf1

ii

tf2

ii, iii

tf3

ii

ts

ii

tw1

ii

tw2

ii

to1

ii

to2

ii

tc1

ii

tc2

ii

tc3

ii

tc4

ii

tfc

ii

6.2

i3

ii

i4

 

9

m2

ii

ve tank kodu lgav, lgbv, lgbf ve l1.5bn ile l4bn için izin verilen madde grupları

l4dh

4.2

s1

ii, iii

s3

ii, iii

st1

ii, iii

st3

ii, iii

sc1

ii, iii

sc3

ii, iii

4.3

w1

ii, iii

wf1

ii, iii

wt1

ii, iii

wc1

ii, iii

8

ct1

ii, iii

ve tank kodu lgav, lgbv, lgbf, l1.5bn ve l4bn ile l4bh için izin verilen madde grupları

l10bh

8

c1

i

c3

i

c4

i

c5

i

c7

i

c8

i

c9

i

c10

i

cf1

i

cf2

i

cs1

i

cw1

i

cw2

i

co1

i

co2

i

ct1

i

ct2

i

cot

i

ve tank kodu lgav, lgbv, lgbf, l1.5bn ve l4bn ile l4bh için izin verilen madde grupları

 

mantıksal yaklaşım

tank kodu

İzin verilen madde grubu

sınıfı

sınıflandırma kodu

ambalajlama grubu

l10ch

3

ft1

i

ft2

i

fc

i

ftc

i

6.1*

t1

i

t2

i

t3

i

t4

i

t5

i

t6

i

t7

i

tf1

i

tf2

i

tf3

i

ts

i

tw1

i

to1

i

tc1

i

tc2

i

tc3

i

tc4

i

tfc

i

tfw

i

ve tank kodu lgav, lgbv, lgbf, l1.5bn, l4bn, l4bh ve l10bh için izin verilen madde grupları

lc50 değeri 200 ml/m3'e eşit veya bundan düşük olan, doymuş buhar konsantrasyonu 500 lc50'ye eşit veya

bundan yüksek maddeler, tank kodu l15ch'ye tahsis edilebilir.

l10dh

4.3

w1

i

wf1

i

wt1

i

wc1

i

wfc

i

5.1

otc

i

8

ct1

i

ve tank kodu lgav, lgbv, lgbf, l1.5bn, l4bn, l4bh, l4dh, l10bh ve l10ch için izin verilen

madde grupları

l15ch

3

ft1

i

6.1**

t1

i

t4

i

tf1

i

tw1

i

to1

i

tc1

i

tc3

i

tfc

i

tfw

i

ve tank kodu lgav, lgbv, lgbf, l1.5bn, l4bn, l4bh, l10bh ve l10ch için izin verilen madde

grupları

** lc50 değeri 200 ml/m3'e eşit veya bundan düşük olan, doymuş buhar konsantrasyonu 500 lc50'ye eşit

veya bundan yüksek maddeler, bu tank koduna tahsis edilebilir.

l21dh

4.2

s1

i

s3

i

sw

i

st3

i

ve tank kodu lgav, lgbv, lgbf, l1.5bn, l4bn, l4bh, l4dh, l10bh, l10ch, l10dh ve l15ch

için izin verilen madde grupları

mantıksal yaklaşım

tank kodu

İzin verilen madde grubu

sınıfı

sınıflandırma kodu

ambalajlama grubu

katilar

sgav

4.1

f1

iii

f3

iii

4.2

s2

ii, iii

 

 

s4

iii

5.1

o2

ii, iii

8

c2

ii, iii

c4

iii

c6

iii

c8

iii

c10

ii, iii

ct2

iii

9

m7

iii

m11

ii, iii

sgan

4.1

f1

ii

f3

ii

ft1

ii, iii

ft2

ii, iii

fc1

ii, iii

fc2

ii, iii

4.2

s2

ii

s4

ii, iii

st2

ii, iii

st4

ii, iii

sc2

ii, iii

sc4

ii, iii

4.3

w2

ii, iii

wf2

ii

ws

ii, iii

wt2

ii, iii

wc2

ii, iii

5.1

o2

ii, iii

ot2

ii, iii

oc2

ii, iii

8

c2

ii

c4

ii

c6

ii

c8

ii

c10

ii

cf2

ii

cs2

ii

cw2

ii

co2

ii

ct2

ii

9

m3

iii

ve tank kodu sgav için izin verilen madde grupları

sgah

6.1

t2

ii, iii

t3

ii, iii

t5

ii, iii

t7

ii, iii

t9

ii

tf3

ii

ts

ii

tw2

ii

to2

ii

tc2

ii

tc4

ii

9

m1

ii, iii

ve tank kodu sgav ve sgan için izin verilen madde grupları

mantıksal yaklaşım

tank kodu

İzin verilen madde grubu

sınıfı

sınıflandırma kodu

ambalajlama grubu

s4ah

6.2

i3

ii

9

m2

ii

ve tank kodu sgav, sgan ve sgah için izin verilen madde grupları

s10an

8

c2

i

c4

i

 

 

c6

i

c8

i

c10

i

cf2

i

cs2

i

cw2

i

co2

i

ct2

i

ve tank kodu sgav ve sgan için izin verilen madde grupları

s10ah

6.1

t2

i

t3

i

t5

i

t7

i

ts

i

tw2

i

to2

i

tc2

i

tc4

i

ve tank kodu sgav, sgan ve s10an için izin verilen madde grupları

 

tankların hiyerarşisi

bu tabloda veya bölüm 3.2, tablo a'da gösterilenlerden farklı tank kodlarına sahip tanklar, bu tank kodlarının 1 ila 4. kısımlarının herhangi bir unsurunun (rakam veya harf) aşağıdaki artan sıraya göre bölüm 3.2, tablo a'da gösterilen tank kodunun karşılık gelen unsuruna en azından eşit bir seviyede güvenlik sağlaması kaydıyla kullanılabilir:

kısım 1: tank tipleri s → l

kısım 2: hesaplama basıncı

g → 1.5 → 2.65 → → 10 → 15 → 21 bar

kısım 3: ağızlar a → b → c → d

kısım 4: emniyet valfleri/cihazları v → f → n → h

 

örneğin:

  • örneğin tank kodu l10cn olan bir tank, l4bn tank kodunun tahsis edilmiş olduğu bir maddenin taşınmasında kullanılabilmektedir;

     

  • örneğin tank kodu l4bn olan bir tank, sgan tank kodunun tahsis edilmiş olduğu bir maddenin taşınmasında kullanılabilmektedir.

  •  

  •  not: bu hiyerarşide, her bir kayıt için öngörülen özel hükümler dikkate alınmamıştır (bkz.4.3.5. ve 6.8.4).

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018