Karayolunda Tehlikeli Madde

sınıf 1 kapsamındaki 1.4, 1.5 ve 1.6 alt gruplarına mahsus etiketler hariç olmak üzere, etiketin üst yarısı,
resimli sembol, alt yarısı ise şunları içerecektir:
(a) 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 ve 9 sınıfları için sınıf numarası;
(b) 4.1, 4.2 ve 4.3 sınıfları için "4" rakamı;
(c) 6.1 ve 6.2 sınıfları için "6" rakamı.
bununla beraber model no. 9a etiketinde, etiketin üst yarısı, yedi dikey çizgiden ve alt yarısı, batarya
grubu sembolü ve sınıf numarasından oluşur.
etiket model no. 9a hariç, etiketlerde, metin kısmının istenen diğer etiket unsurlarını kapatmaması
koşuluyla un numarası veya 5.2.2.2.1.5 uyarınca tehlikeyi tanımlayan kelimeler (örn. "alevlenebilir") yer
alabilir.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018