Karayolunda Tehlikeli Madde

taşıma belgesi (belgeleri), taşımaya sunulan her bir tehlikeli madde, malzeme veya nesne için aşağıda
belirtilen bilgileri içermelidir:
(a) "un" harflerinin önde yer aldığı un numarası;
(b) 3.1.2'de belirtildiği üzere, uygun olduğu durumlarda (bkz. 3.1.2.8.1) parantez içindeki teknik
adla birlikte yer alan (bkz. 3.1.2.8.1.1) uygun sevkiyat adı;
(c) - sınıf 1'de yer alan maddeler ve nesneler için: bölüm 3.2, tablo a, sütun (3b)'de
verilen sınıflandırma kodu.
bölüm 3.2, tablo a, sütun (5)'te 1, 1.4, 1.5 ve 1.6'dan farklı etiket model numaraları
verilmişse, bu etiket model numaraları parantez içinde sınıflandırma kodunu takip
etmelidir;
- sınıf 7'ye ait radyoaktif malzemeler için: sınıf numarası: "7";
not: İkincil risk teşkil eden radyoaktif malzemeler için ayrıca bkz. bölüm 3.3, özel
hüküm 172.
- 3090, 3091, 3480 ve 3481 un numaralı lityum bataryalar için, sınıf numarası "9";
- diğer sınıflarda yer alan maddeler ve nesneler için: bölüm 3.2, tablo a, sütun (5)'te
verilen etiket model numaraları veya sütun (6)'da belirtilen özel bir hüküm
kapsamında geçerli olanlar. birden fazla etiket model numarası verilmişse, ilkini takip
eden rakamlar parantez içinde yer alacaktır. bölüm 3.2, tablo a, sütun (5)'te etiket
modeli verilmeyen maddeler ve nesneler için, sütun (3a)'ya uygun sınıfları
verilecektir;
(d) tahsis edilmiş ise, maddenin ambalajlama grubu; bunun önüne "pg" harfleri konulabilir
(örneğin "pg ii") veya 5.4.1.4.1'de belirtilen lisanlar kullanıldığında "packing group"
(ambalajlama grubu) anlamına gelen kelimelerinin ilk harfleri konulabilir;
not: İkincil riskler teşkil eden sınıf 7 radyoaktif malzemeleri için bkz. bölüm 3.3, özel hüküm
172 (d).
(e) İlgili durumlarda ambalajların sayısı ve açıklaması; un ambalaj kodları yalnızca ambalaj
türünün açıklamasını tamamlamak üzere kullanılabilir (örn. bir kutu (4g));
not: bir kombine ambalajın dış ambalajı içerisindeki her bir iç ambalajın sayısı, tipi ve
kapasitesinin belirtilmesine gerek yoktur.
(f) farklı un numarası taşıyan tehlikeli malların her bir kaleminin toplam miktarı, uygun sevkiyat
adı veya geçerli olduğunda ambalajlama grubu (hacim olarak veya brüt kütle olarak veya
uygunsa net kütle olarak);
not 1: 1.1.3.6'nın amaçlanan şekilde uygulanması halinde, her bir taşıma kategorisi için
toplam tehlikeli mal miktarı 1.1.3.6.3'e uygun şekilde taşıma belgesinde belirtilmelidir.
not 2: İşbu ekte belirtilen makineler veya teçhizatlar içerisindeki tehlikeli mallar için,
belirtilen miktar, kilogram veya litre cinsinden taşınan tehlikeli malların toplam miktarı
olacaktır.
(g) gönderenin adı ve adresi;
(h) alıcının (alıcıların) adı ve adresi. taşıma işlemine müdahil ülkelerin yetkili makamlarının
mutabakatı üzerine, taşınan malların taşıma işleminin başında tam olarak belirtilemeyen birden
fazla alıcıya gönderilmesi halinde, "delivery sale" ("teslimatta satış") kelimeleri verilebilir;
(i) herhangi bir özel düzenlemenin koşullarının gerektirmesi halinde uygun bir beyan;
(j) (rezerve edildi)
(k) tahsis edildiyse, parantez içinde büyük harflerle bölüm 3.2, tablo a, sütun (15)'te verilen
tünel kısıtlama kodu. taşıma işleminin, tehlikeli malların taşınmasında geçerli olan
kısıtlamalara tabi bir tünelden geçmeyeceği en başından biliniyorsa, tünel kısıtlama kodunun
eklenmesine gerek yoktur.
bilgilerin taşıma belgesinde bulunma yeri ve sırası tercihe bırakılmıştır; ancak (a), (b), (c), (d) ve (k)
maddeleri adr'de aksi öngörülmedikçe, yukarıdaki sırada (yani (a), (b), (c), (d), (k) şeklinde) bilgiler
birbirine karışmaksızın yer almalıdır.
bu şekilde izin verilen tehlikeli mal açıklamalarına örnekler:
"un 1098 alİl alkol, 6.1 (3), i, (c/d)" veya
"un 1098, alİl alkol, 6.1 (3), pg i, (c/d)"

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018