Karayolunda Tehlikeli Madde

katıların 6.11.4'e uygun dökme yük konteynerlerinde taşınmasına ilişkin özel hükümler

katı maddelerin 6.11.4'e uygun şekilde dökme yük konteynerlerinde taşınması halinde, taşıma belgesinde
aşağıdaki ifade yer alacaktır (bkz. 6.11.4'ün başında yer alan not):
"... yetkili makamı tarafından onaylı dökme yük konteyneri bk(x) 1 "

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018