Karayolunda Tehlikeli Madde

atıklar için özel hükümler

tehlikeli mal içeren atıklar (radyoaktif atıklar hariç) taşınıyorsa, bu ifade uygun sevkiyat adının bir parçası
olmadığı sürece uygun sevkıyat adının önünde "atik" (waste) kelimesi bulunmalıdır, örneğin:
"un 1230 atik metanol, 3, (6.1), ii, (d/e) " veya
"un 1230 atik metanol, 3 (6.1), pg ii, (d/e)" veya
"un 1993 atik alevlenebilir sivi, b.b.b., (tolüen ve etil alkol), 3, ii, (d/e)" veya
"un 1993 atik alevlenebilir sivi, b.b.b., (tolüen ve etil alkol), 3, pg ii, (d/e)".
2.1.3.5.5 dahilinde verilen atık hükümlerinin uygulanması halinde, 5.4.1.1.1 (a) dan (d)’ye kadar ve (k) daki
bilgiler aşağıdaki tehlikeli madde tanımına eklenecektir:
"2.1.3.5.5'e uygun atik" (örn. "un 3264, aşindirici sivi, asİdİk, İnorganİk, b.b.b., 8, ii,
(e), 2.1.3.5.5'e uygun atik").
bölüm 3.3, özel hüküm 274'te öngörülen teknik adın eklenmesine gerek yoktur.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018