Karayolunda Tehlikeli Madde

sınıf 2 için ilave hükümler

(a) tanklarda (sökülebilir tanklar, sabit tanklar, portatif tanklar, tank-konteynerler veya tüplü gaz
tankerlerinin ya da megc'lerin elemanları) karışımların taşınması halinde (bkz. 2.2.2.1.1),
hacim yüzdesi veya kütle yüzdesi olarak karışımın bileşimi verilmelidir. %1'den az bileşenlerin
belirtilmesine gerek yoktur (ayrıca bkz. 3.1.2.8.1.2). 581, 582 veya 583 hükümlerinin
onayladığı teknik adların, uygun sevkiyat adını tamamlamak üzerine kullanılması halinde
karışımın kompozisyonunun verilmesine gerek yoktur;
(b) silindirlerin, boruların, basınçlı varillerin, kriyojenik kapların ve silindir gruplarının 4.1.6.10
koşulları kapsamında taşınması için taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: " 4.1.6.10’a uygun
taşıma".
(c) (rezerve edildi)
(d) soğutularak sıvılaştırılmış gazlar taşıyan tank-konteynerlerde, gönderen fiili tutma süresinin
sona erdiği tarihi, şu formatta taşıma belgesine kaydedecektir:
"tutma süresi sonu:............... (gg/aa/yyyy)".

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018