Karayolunda Tehlikeli Madde

tehlikeli olmayan mallar

bölüm 3.2, tablo a'da adı geçen maddelerin kısım 2'ye göre tehlikeli olmadıkları düşünüldüğü için adr
hükümlerine tabi olmaması durumunda, gönderen taşıma belgesine şu ifadeyi ekleyebilir:
"sınıf ...maddeleri değil"
not: gönderen tarafından, taşınan maddelerin kimyasal yapısı (örneğin çözeltiler veya karışımlar) veya
bu maddelerin diğer düzenleme amaçları nedeniyle tehlikeli kabul edilmesi nedeniyle, sevkiyatın yolculuk
esnasında kontrole tabi tutulabileceğinin düşünülmesi halinde özellikle bu hükme başvurulabilir.
---------------------------
4 kullanıldığı takdirde, unece birleşmiş milletler ticareti kolaylaştırma ve elektronik İş merkezi'nin ilgili
tavsiyelerine, özellikle de tavsiye no. 1’e (birleşmiş milletler ticari dokümanların sayfa düzeni anahtarı)
(ece/trade/137, baskı 81.3), un ticari dokümanların sayfa düzeni anahtarı- başvurular için kılavuz İlkeler
(ece/trade/270, baskı 2002), tavsiye no. 11'e (tehlikeli malların uluslararası taşımacılığı için doküman özellikleri)
(ece/trade/204, baskı 96.1 - şu anda revizyon halinde) ve tavsiye no. 22'ye (standart sevkiyat talimatları için düzen
anahtarı) (ece/trade/168, baskı 1989) başvurulabilir. ayrıca bkz. un/cefact ticareti kolaylaştırma tavsiyelerinin
özeti (ece/trade/346, baskı 2006) ile birleşmiş milletler ticari veriler dizini'ne (untded) (ece/trade/362, baskı
2005).

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018