Karayolunda Tehlikeli Madde

TE19

Tankın üst kısmına monte edilmiş bağlantı elemanları ve
aksesuarlar aşağıdaki şekillerden biri olmalıdır:
- oyulmuş bir yuvaya sokulmuş veya
- bir iç emniyet valfiyle donatılmış veya
- bir kapak veya çapraz ya da uzunlamasına unsurlar veya
bunlara eşit ölçüde etkin cihazlar tarafından korunmuş olacak
ve devrilme durumunda bağlantı parçaları ve aksesuarların
hasar görmeyecekleri bir profile sahip olacaktır.
Tankın alt kısmına monte edilmiş bağlantı elemanları ve
aksesuarlar:
Boru soketleri, yanal kapatma cihazları ve tüm boşaltma
cihazları, tankın dış yüzeyinden en az 200 mm içeriye gömülecek
veya en az 20 cm3 atalet katsayısına sahip hareket yönüne çapraz
bir rayla korunacak; tank dolu olduğunda yerden yükseklikleri
300 mm'den az olamayacaktır.
Tankın arka yüzüne monte edilmiş bağlantı parçaları ve
aksesuarlar, 9.7.6'da tanımlanan bir tamponla korunacaktır.
Yerden yükseklikleri tampon tarafından yeteri kadar
korunabilecek şekilde olacaktır.
                                                                                      
 

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017