Karayolunda Tehlikeli Madde

1

Taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoriye ait olduklarında, taşıma ünitesi başına düşen

azami toplam miktar aşağıdaki tabloda sütun (3)'te belirtilmiştir.

 

Maddeler veya nesneler, ambalajlama grubu, sınıflandırma kodu/grubu veya UN

Taşıma ünitesi

 

No.

başına düşen azami

 

 

toplam miktar

 

(2)

(3)

0

Sınıf 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ve UN No. 0190

Sınıf 3: UN No. 3343

Sınıf 4.2: Ambalajlama grubu I'e ait maddeler

Sınıf 4.3: UN No. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,2968,

2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ve 3399

Sınıf 5.1: UN No. 2426

Sınıf 6.1: UN No. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294

Sınıf 6.2: UN No. 2814 ve 2900

Sınıf 7: UN No. 2912 ila 2919, 2977, 2978 ve 3321 ila 3333 Sınıf 8: UN No. 2215 (MALEİK ANHİDRİT, ERİMİŞ)

Sınıf 9: UN No.2315, 3151, 3152 ve 3432 ve bu tür maddeleri ve karışımları içeren nesneler ve UN No. 2908 altında sınıflandırılanlar haricinde bu

taşıma kategorisinde sınıflandırılan maddelerin taşınmasında kullanılmış temizlenmemiş boş ambalajlar.

0

1

Ambalajlama grubu I'e ait olan ve taşıma kategorisi 0'da sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

Sınıf 1: 1.1B ila 1.1J a/1.2B ila 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a

Sınıf 2: T, TC a, TO, TF, TOC ve TFC grupları

aerosoller: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ve TOC grupları basınç altındaki kimyasallar: UN B.B.B. 3502, 3503, 3504 ve 3505

Sınıf 4.1: UN No. 3221 ila 3224, 3231 ila 3240, 3533 ve 3534

Sınıf 5.2: UN No.3101 ila 3104 ve 3111 ila 3120

20

2

Ambalajlama grubu II'ye ait olan ve taşıma kategorisi 0, 1 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

Sınıf 1: 1.4B ila 1.4G ve 1.6N Sınıf 2: grup F

aerosoller: grup F

basınç altındaki kimyasallar: UN No. 3501 Sınıf 4.1: UN No. 3225 ila 3230, 3531 ve 3532

Sınıf 4.3: UN No. 3292

Sınıf 5.1: UN No. 3356

Sınıf 5.2: UN No. 3105 ila 3110

Sınıf 6.1: UN No. 1700, 2016 ve 2017

ve ambalajlama grubu I'e ait maddeler Sınıf 9: UN No. 3090, 3091, 3245, 3480 ve 3481

333

3

Ambalajlama grubu III'e ait olan ve taşıma kategorisi 0, 2 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

Sınıf 2: grup A ve O

aerosoller: grup A ve O

basınç altındaki kimyasallar: UN No. 3500

Sınıf 3: UN No. 3473

Sınıf 4.3: UN No. 3476

Sınıf 8: UN No. 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 ve 3506

Sınıf 9: UN No. 2990 ve 3072

1 000

4

Sınıf 1: 1.4S

Sınıf 4.1: UN No. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 ve 2623

Sınıf 4.2: UN No. 1361 ve 1362 ambalajlama grubu III Sınıf 7: UN No. 2908 ila 2911

Sınıf 9: UN No. 3268, 3499, 3508 ve 3509

ve taşıma kategorisi 0'da listelenenler dışında tehlikeli malların taşınmasında kullanılmış boş, temizlenmemiş ambalajlar

sınırsız

 

UN No. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ve 1017 için taşıma ünitesi başına azami toplam miktar 50 malıdır.

Yukarıdaki tabloda, "taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar" şu anlama gelir:

- Nesneler için, kilogram cinsinden brüt ağırlık (Sınıf 1 nesneleri için, patlayıcı maddelerin kg
olarak net ağırlığı; bu ekte belirtilen makinedeki veya donanımda tehlikeli mallar için, makine
veya donanım içerisinde bulunan tehlikeli malların uygun olduğu şekliyle kilogram veya litre
olarak toplam miktarı);
- Katılar, sıvılaştırılmış gazlar, soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazlar için
kilogram cinsinden net ağırlık;
- Sıvılar için tehlikeli maddenin litre cinsinden toplam miktarı;
- Sıkıştırılmış gazlar, adsorbe edilmiş (emilmiş) gazlar ve basınç altındaki kimyasallar için litre
cinsinden kabın su kapasitesi;

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017