Karayolunda Tehlikeli Madde

V2

(1) Ambalajlar sadece Kısım 9'daki ilgili gereksinimleri karşılayan EX/II veya EX/III
araçlarına yüklenecektir. Araç seçimi, taşınacak miktara bağlı olup bu miktar yüklemeye ilişkin
hükümlere göre taşıma ünitesi başına sınırlıdır (bkz. 7.5.5.2). Bir taşıma ünitesi, her ikisi de
patlayıcı maddeler veya nesneler taşıyan bir EX/II aracı ve bir EX/III aracından oluşuyorsa,
EX/II taşıma ünitesine uygulanan 7.5.5.2.1 miktar sınırı, tüm taşıma ünitesi için geçerlidir.
(2) Yarı römorklar hariç olmak üzere EX/II veya EX/III araçlarına ilişkin gereksinimleri
karşılayan römorklar, bu gereksinimleri karşılamayan motorlu taşıtlar tarafından
çekilebilirler.
Konteynerlerle taşıma için, ayrıca bkz. 7.1.3 ila 7.1.6.
Sınıf 1 maddelerinin veya nesnelerinin, EX/III araç(lar)ından oluşmuş bir taşıma
ünitesini gerektiren miktarlarda ve liman alanları, demiryolu terminalleri veya kalkışvarış
havaalanları arasında, çok modlu bir seyahatin parçası olarak konteynerlerle
taşınmaları durumunda; IMDG Kodu, RID veya ICAO Teknik Talimatlarının
gereksinimlerine uygun EX/II araç(lar)ından oluşan bir taşıma ünitesi kullanılabilir.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017