Karayolunda Tehlikeli Madde

V8

(1) Sıcaklık kontrolüyle stabilize edilen maddeler, 2.2.41.1.17 ve 2.2.41.4'te veya 2.2.52.1.16 ve
2.2.52.4'te anılan kontrol sıcaklıkları hiçbir zaman aşılmayacak şekilde taşınacaktır.
(2) Taşıma için seçilen sıcaklık kontrol yöntemleri aşağıdakiler gibi birçok unsura
bağlıdır:
- taşınacak maddenin (maddelerin) kontrol sıcaklığı (sıcaklıkları);
- kontrol sıcaklığı ile beklenen ortam sıcaklığı arasındaki fark;
- ısı yalıtımının etkinliği;
- taşıma işleminin süresi ve
- güzergah üzerindeki gecikmeler için izin verilecek güvenlik payı.
(3) Kontrol sıcaklığının aşılmasını önlemek için uygun yöntemler aşağıda, artan etkinlik
sırasına göre listelenmektedir:
R1 Maddenin (maddelerin) ilk sıcaklıklarının kontrol sıcaklığının yeterince
altında olması koşuluyla, ısı yalıtımı;
R2 Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, ısı yalıtımı ve soğutucu sistem:
- muhtemel bir gecikme payına izin veren yeterli miktarda
alevlenmeyen soğutucunun (örneğin sıvı azot veya katı karbon
dioksit) ikmal yöntemi olarak taşındığının garanti edilmesi;
- sıvı oksijen veya havanın soğutucu olarak kullanılmaması;
- soğutucunun çoğunun tükenmesi durumunda bile homojen bir
soğutma etkisinin bulunması ve
- şahısların girmesinden önce taşıma ünitesinin havalandırılması
gerekliliğinin, kapının (kapıların) üzerinde bir uyarı işaretiyle
açıkça ifade edilmesi;
R3 Acil durum sıcaklığı toplamı artı 5 °C'den daha düşük bir parlama noktasına
sahip maddeler için, maddelerden çıkan alevlenebilir buharların yanmasını
önlemek üzere, soğutma bölmesinde patlamaya dayanıklı elektrik
bağlantıları EEx IIB T3'ün kullanılması koşuluyla; ısı yalıtımı ve tekli
mekanik soğutma;
R4 Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, ısı yalıtımı, kombine mekanik
soğutma sistemi ile soğutucu sistem:
- iki sistemin birbirlerinden bağımsız olması ve
- yukarıdaki R2 ve R3 yöntemlerindeki gereksinimlerin
karşılanması;
R5 Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, ısı yalıtımı ve ikili mekanik soğutma
sistemi:
- dahili güç tedarik birimi dışında, iki sistemin birbirlerinden
bağımsız olması;
- her sistemin tek başına yeterli sıcaklık kontrolünü idame etme
yeteneğine sahip olması ve
- acil durum sıcaklığı toplamı artı 5 °C'den daha düşük bir parlama
noktasına sahip maddeler için, maddelerden salınan alevlenebilir
buharların yanmasını önlemek üzere, soğutma bölmesinde
patlamaya dayanıklı elektrik bağlantıları EEx IIB T3'ün
kullanılması.
(4) R4 ve R5 Yöntemleri, tüm organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren
maddeler ve polimerleştirici maddeler için kullanılabilir.
R3 Yöntemi, C, D, E ve F Tipi organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren
maddeler için ve taşıma sırasında beklenen azami ortam sıcaklığının kontrol
sıcaklığını 10 °C'den fazla aşmadığı durumlarda B Tipi organik peroksitler ile
kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve polimerleştirici maddeler için
kullanılabilir.
R2 Yöntemi, taşıma sırasında beklenen azami ortam sıcaklığının kontrol sıcaklığını 30
°C'den fazla aşmadığı durumlarda C, D, E ve F Tipi organik peroksitler ve
kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve polimerleştirici maddeler için
kullanılabilir.
R1 Yöntemi, taşıma sırasında beklenen azami ortam sıcaklığının kontrol sıcaklığından
en az 10 °C düşük olduğu durumlarda C, D, E ve F Tipi organik peroksitler ve
kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve polimerleştirici maddeler için
kullanılabilir.
(5) Maddelerin yalıtılmış, soğutulmuş veya mekanik olarak soğutulmuş araçlarda veya
konteynerlerde taşınmalarının gerektiği durumlarda, bu araçlar veya konteynerler
Bölüm 9.6 gereksinimlerini yerine getirecektir.
(6) Maddelerin bir soğutucuyla doldurulmuş koruyucu ambalajlar içinde bulunması
durumunda, bunlar kapalı veya örtülü araçlara ya da kapalı veya örtülü konteynerlere
yüklenecektir. Kullanılan araçlar veya konteynerler kapalı ise, bunlar yeterli ölçüde
havalandırılacaktır. Örtülü araçlar ve konteynerlere yan kapaklar ve bir arka kapak
monte edilecektir. Bu araçların ve konteynerlerin örtüleri geçirimsiz ve yanmayan bir
malzemeden mamul olacaktır.
(7) Soğutma sistemindeki kontrol ve sıcaklık algılama cihazları kolayca erişilebilir olacak
ve tüm elektrik bağlantıları hava koşullarına dayanıklı olacaktır. Taşıma ünitesinin
içindeki havanın sıcaklığı bağımsız iki sensör tarafından ölçülecek ve sıcaklıklardaki
değişikliklerin kolayca saptanabileceği bir şekilde kaydedilecektir. +25 °C'den daha
düşük bir kontrol sıcaklığına sahip maddeler taşınırken, taşıma ünitesi görülebilir ve
duyulabilir alarm cihazlarıyla donatılacak; soğutma sisteminden bağımsız bir güç
kaynağına sahip olacak ve kontrol sıcaklığında ya da onun altındaki sıcaklıklarda
çalışacak şekilde ayarlanacaktır.
(8) Bir yedek soğutma sistemi veya yedek parçalar mevcut olmalıdır.
NOT: Maddeler, SADT 50 °C'den yüksek olacak şekilde kimyasal inhibitörler katılarak
stabilize edildikleri zaman, bu V8 koşulu 3.1.2.6'da anılan maddeler için geçerli değildir. Bu
son duruma göre sıcaklık kontrolü, sıcaklığın 55 °C'yi aşabileceği yerlerdeki taşıma koşulları
altında gerekebilir

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017