Karayolunda Tehlikeli Madde

S1

Patlayıcı maddelerin ve nesnelerin taşınmasına ilişkin zorunluluklar (Sınıf 1)
(1) Sürücüler için özel eğitim
Sürücü, Anlaşmaya Taraf Ülkelerde uygulanan diğer yönetmelikler kapsamında farklı bir
sistemde ya da farklı bir amaçla 8.2.2.3.4 maddesinde tanımlanan konuları içeren dengi bir
kursa, eğitime devam etmişse, uzmanlaşma programından bütünüyle ya da kısmi olarak muaf
tutulabilir.
(2) Onaylanan görevli
Ulusal yönetmelikler böyle gerektiriyorsa, ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamı, araçta,
masrafları taşımacı tarafından karşılanmak üzere, onay sahibi bir memurun bulundurulmasını
gerektirebilir.
(3) Sigara içme, ateş yakma ve çıplak alev yasağı
Sınıf 1 kapsamındaki madde ve nesneleri taşıyan araçların üzerinde, yakınında ve bu
maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında sigara içilmesi, ateş yakılması veya çıplak alev
kullanılması yasaktır. Bu sigara içme yasağı aynı zamanda elektronik sigara ve benzer
cihazların kullanımı için de geçerlidir.
(4) Yükleme ve boşaltma yerleri
(a) Yetkili makamlardan özel izin alınmadan, kamu alanı olan meskun bölgelerde Sınıf
1'e ait maddelerin ve nesnelerin yüklenmesi ve boşaltılması yapılmayacaktır;
(b) Güvenlik nedenleriyle acil olarak yapılmasını gerektiren haller dışında, meskun
alanlar dışındaki kamu alanlarında, önceden yetkili makamlara konu hakkında bilgi
verilmeden Sınıf 1'e ait maddelerin ve nesnelerin yüklenmesi veya boşaltılması
yasaktır;
(c) Herhangi bir nedenle elleçleme operasyonlarının ortak alanlarda yapılması
gerekiyorsa, maddeler veya diğer nesneler etiketlerine göre ayrılacaktır;
(d) Sınıf 1'e ait maddeleri ve nesneleri taşıyan araçların yükleme veya boşaltma işlemi
yapmak üzere kamu alanlarında durmaları zorunluysa, duran araçların arasında en az
50 metrelik bir mesafe bulunacaktır. Bu mesafe aynı taşıma ünitesine ait olan araçlar
için uygulanmayacaktır.
(5) Konvoylar
(a) Sınıf 1'e ait maddeleri ve nesneleri konvoy halinde taşıyan araçlar için her bir taşıma
ünitesi ile diğeri arasında en az 50 metrelik bir mesafe bulunacaktır;
(b) Yetkili makam konvoy düzeni ya da yapısına dair kurallar koyabilir.
(6) Araçların gözetimi
Bölüm 8.4'te belirtilen zorunluluklar, aşağıda belirtilen sınırların üzerinde olan toplam net
patlayıcı madde kütlesine sahip, Sınıf 1'e ait maddeleri ve nesneleri taşıyan araçlar için geçerli
olacaktır.
Alt Grup 1.1: 0 kg
Alt Grup 1.2: 0 kg
Alt Grup 1.3, uyumluluk grubu C: 0 kg
Alt Grup 1.3, uyumluluk grubu C dışında: 50 kg
Alt Grup 1.4, aşağıda sıralananlar dışında: 50 kg
Alt Grup 1.5: 0 kg
Alt Grup 1.6: 50 kg
UN numaraları 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441,
0455, 0456 ve 0500'e ait Alt Grubu 1.4 olan maddeler ve nesneler:
0 kg
Karma yükler için, taşınan maddelerin veya nesnelerin herhangi biri için geçerli olan en düşük
sınır toplam yük için kullanılacaktır.
Buna ek olarak, herhangi bir kötü niyetli eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda
sürücüyü ve yetkili makamları uyarmak amacıyla bu maddeler ve nesneler her zaman gözetim
altında bulundurulacaktır.
Temizlenmemiş boş ambalajlar bundan muaftır.
(7) Araçların kilitlenmesi
EX/II araçlarının yük bölmelerindeki kapılar ve sert kapaklar ile Sınıf 1 kapsamındaki
maddeleri ve nesneleri taşıyan EX/III araçlarının yük bölmelerindeki tüm açıklıklar, yükleme ve
boşaltma dönemleri hariç olmak üzere taşıma süresince kapalı olacaktır.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017