Karayolunda Tehlikeli Madde

S2

Alevlenebilir sıvı ya da gazların taşınmasına ilişkin ek zorunluluklar
(1) Portatif aydınlatma aparatları
Parlama noktası en fazla 60 °C olan sıvıları ya da Sınıf 2'ye ait alevlenebilir maddeleri ve
nesneleri taşıyan kapalı araçların yük bölmeleri, aracın içine sızabilecek herhangi bir
alevlenebilir buhar ya da gazı tutuşturmayacak biçimde tasarlanmış ve yapılmış portatif fenerler
dışında bir aydınlatma aparatı taşıyan kişiler giremez.
(2) Yükleme ya da boşaltma esnasında yanmalı ısıtıcıların çalıştırılması
FL tipi araçların (bkz. Kısım 9) yanmalı ısıtıcılarının yükleme ya da boşaltma esnasında ve
yükleme bölgelerinde çalıştırılması yasaktır.
(3) Elektrostatik yüklere karşı önlemler
FL tipi araçlarda, (bkz. Kısım 9) tanklar doldurulmadan ya da boşaltılmadan önce araç
şasisinden toprağa bir elektrik bağlantısı kurulacaktır. Buna ek olarak, doldurma oranı da
sınırlandırılmalıdır.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017