Karayolunda Tehlikeli Madde

S4

Kontrollü sıcaklıklarda yapılan taşımaya ilişkin ek zorunluluklar
Öngörülen sıcaklığın idame ettirilmesi, güvenli bir taşıma işlemi için esastır. Genel olarak, sıcaklık şu
şekillerde korunacaktır:
- yükleme öncesinde taşıma ünitesinin muayene edilmesiyle;
- taşımacı için soğutma sisteminin çalışmasına ilişkin talimatlar ve güzergah üzerindeki mevcut
soğutma tedarikçilerinin bir listesi ile;
- sıcaklık kontrolünün kaybı halinde izlenecek prosedürlerle;
- çalışma sıcaklıklarının düzenli olarak denetlenmesiyle ve
- yedek soğutma sistemi ya da yedek parçaların bulundurulmasıyla.
Taşıma ünitesinin içindeki havanın sıcaklığı bağımsız iki sensör tarafından ölçülecek ve sıcaklıklardaki
değişikliklerin kolayca saptanabileceği bir şekilde kaydedilecektir.
Sıcaklık her dört ila altı saat arasında kontrol edilecek ve kaydedilecektir.
Kontrol sıcaklığının taşıma sırasında aşılması halinde, soğutma cihazında gerekli onarımlar ya da soğutma
kapasitesinde bir artış yapılması (örneğin sıvı ya da katı soğutucu madde eklenerek) dahil olmak üzere, bir
ikaz süreci başlatılacaktır. Acil durum prosedürlerinin uygulanması için sıcaklığın sık sık kontrol edilmesi
ve hazırlık yapılması gerekmektedir. Acil durum sıcaklığına (ayrıca bkz. 2.2.41.1.17 ve 2.2.52.1.15 ila
2.2.52.1.18) varıldığında, acil durum prosedürlerine geçilir.
NOT: Maddeler, SADT 50 °C'den yüksek olacak şekilde kimyasal inhibitörler katılarak stabilize edildikleri
zaman, bu S4 koşulu 3.1.2.6'da anılan maddeler için geçerli değildir. Bu son duruma göre sıcaklık
kontrolü, sıcaklığın 55 °C'yi aşabileceği yerlerdeki taşıma koşulları altında gerekebilir.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017