Karayolunda Tehlikeli Madde

327

5.4.1.1.3 kapsamında sevk edilen atık aerosoller, yeniden işleme alma veya imha amaçlarıyla bu
kayıt altında taşınabilir. Basıncın ve tehlikeli ortamların oluşmasını önlemeye yönelik tedbirler
alınmış olması kaydıyla, bunların harekete ve kazara boşalmaya karşı korunmasına gerek
yoktur. Sızıntı yapan veya ciddi ölçüde deforme olmuş atık aerosoller, ambalajlama talimatı
P207 ve özel hüküm PP87 kapsamında ya da ambalajlama talimatı LP200 ve özel ambalajlama
talimatı L2 kapsamında ambalajlanacaktır. Sızıntı yapan veya ciddi ölçüde deforme olmuş
aerosoller, tehlikeli basınç birikimini önlemeye yönelik uygun tedbirler alınması kaydıyla,
kurtarma ambalajlarında taşınacaktır.
NOT: Deniz taşımacılığında, atık aerosoller kapalı konteynerlerde taşınmaz.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017