Karayolunda Tehlikeli Madde

640I

Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (2)’de bahsedilen fiziksel ve teknik özellikler, aynı paketleme grubundaki maddelerin ADR tanklarında taşınmasına yönelik farklı tank kodlarını belirlemektedir.
Tankta taşınan ürünün söz konusu fiziksel ve teknik özelliklerinin tanımlanması için, yalnızca ADR tanklarının taşınması halinde, taşıma belgesinde istenen bilgilerin yanı sıra şunlar da eklenecektir:
"Özel hüküm 640X” (Özel hüküm 640X)". Burada X, Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (6)’daki özel hüküm 640'a yapılan referansın ardından gelen ilgili büyük harftir.
Spesifik bir UN numarasına ait spesifik bir paketleme grubunun maddeleri için, en azından en sıkı şartları karşılayan tank tipindeki taşıma işlemleri halinde bu bilgilerden feragat edilebilir.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017