Karayolunda Tehlikeli Madde

P001

P001

AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR)

P001

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

Kombine ambalajlar:

Azami kapasite/Net kütle (bkz. 4.1.3.3)

İç ambalajlar

Dış ambalajlar

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

 

Cam

 

10 l

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) plastik (1H1, 1H2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap (4C1, 4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G) genleşmeli plastik (4H1) sert plastik (4H2)

Bidonlar

çelik (3A1, 3A2) alüminyum (3B1, 3B2) plastik (3H1, 3H2)

 

250 kg

 

400 kg

 

400 kg

Plastik

30 l

250 kg

400 kg

400 kg

Metal

40 l

250 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

150 kg

400 kg

400 kg

 

75 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

150 kg

400 kg

400 kg

 

150 kg

400 kg

400 kg

 

75 kg

400 kg

400 kg

 

75 kg

400 kg

400 kg

 

60 kg

60 kg

60 kg

 

150 kg

400 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

Tekli ambalajlar:

Variller

 

 

 

çelik, sabit (çıkarılamaz) kapak (1A1)

250 l

450 l

450 l

çelik, çember (çıkarılabilir) kapak (1A2)

250 a

450 l

450 l

alüminyum, sabit (çıkarılamaz) kapak (1B1)

250 l

450 l

450 l

alüminyum, çember (çıkarılabilir) kapak (1B2)

250 a

450 l

450 l

çelik veya alüminyum hariç metal, sabit

250 l

450 l

450 l

(çıkarılamaz) kapak (1N1)

çelik veya alüminyum hariç metal, çember

250 a

 

450 l

 

450 l

kapak (1N2)

 

 

 

plastik, sabit (çıkarılamaz) kapak (1H1)

250 l

450 l

450 l

plastik, çember (çıkarılabilir) kapak (1H2)

250 a

450 l

450 l

Bidonlar

 

 

 

çelik, sabit (çıkarılamaz) kapak (3A1)

60 l

60 l

60 l

çelik, çember (çıkarılabilir) kapak (3A2)

60 a

60 l

60 l

alüminyum, sabit (çıkarılamaz) kapak (3B1)

60 l

60 l

60 l

alüminyum, çember (çıkarılabilir) kapak (3B2)

60 a

60 l

60 l

plastik, sabit (çıkarılamaz) kapak (3H1) plastik, çember (çıkarılabilir) kapak (3H2)

60 l

60 a

60 l

60 l

60 l

60 l

a

Yalnızca 2680 mm2/s'den daha fazla viskozitesi olan maddelere izin verilmiştir.

 

 

 

Ambalaj kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları (IBC'ler ve büyük ambalajlar hariç)

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P001 AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR) (devam)

P001

Tekli ambalajlar (devam)

Azami kapasite/Net kütle (bkz. 4.1.3.3)

Kompozit ambalajlar

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

dışta çelik veya alüminyum varile sahip plastik kap

250 l

250 l

250 l

(6HA1, 6HB1)

 

 

 

dışta mukavva, plastik veya kontrplak varile sahip

120 l

250 l

250 l

plastik kap (6HG1, 6HH1, 6HD1)

 

 

 

dışta çelik veya alüminyum sandıklı veya kutulu

60 l

60 l

60 l

plastik kap ya da dışta ahşap, kontrplak, mukavva

 

 

 

veya sert plastik kutulu plastik kap (6HA2, 6HB2,

 

 

 

6HC, 6HD2, 6HG2 veya 6HH2)

 

 

 

dışta çelik, alüminyum, mukavva, kontrplak, sert

60 l

60 l

60 l

plastik veya genleşmeli plastik varile sahip cam kap

 

 

 

(6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 veya 6PH2) ya da

 

 

 

dışta çelik veya alüminyum sandık ya da kutuya

 

 

 

veya dışta ahşap veya mukavva kutuya veya örgülü

 

 

 

sepete sahip cam kap (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2

 

 

 

veya 6PD2)

 

 

 

4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kaplar.

Ek zorunluluk:

Sınıf 3, ambalajlama grubu III'te yer alan, az miktarda karbondioksit veya azot salan maddeler için, ambalajlar havalandırma özelliği taşımalıdır.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP1 UN No. 1133, 1210, 1263 ve 1866 için ve yapışkanlar, matbaa mürekkepleri, matbaa mürekkebiyle ilgili malzemeler, boyalar, boya ile ilgili malzemeler ve UN No. 3082'ye tahsis edilmiş reçine çözeltileri, ambalajlama grubu II ve III kapsamındaki ve ambalaj başına 5 litre veya daha düşük miktarlardaki maddeler için metal veya plastik ambalajların, aşağıdaki şekillerde taşındıklarında Bölüm 6.1'deki performans testlerini karşılamalarına gerek yoktur:

 

  1. paletler üzerine konmuş yükler, paletli bir kutu veya birim yük cihazında; örneğin kayışlanarak, şrink veya streç filmle sarılarak veya diğer uygun yöntemlerle bir palet üzerine yerleştirilmiş, istiflenmiş ve sabitlenmiş tekli ambalajlar halinde veya

  2. azami 40 kg net kütleye sahip kombine ambalajların iç ambalajları olarak.

PP2 UN No. 3065 için, azami kapasitesi 250 litre olan ve Bölüm 6.1 hükümlerini karşılamayan ahşap fıçılar kullanılabilir.

 

PP4 UN Numaraları 1774 olan maddeler için, ambalajlar, ambalajlama grubu II için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır.

PP5 UN No. 1204 için, ambalajlar artan iç basınç nedeniyle patlamanın mümkün olmayacağı şekilde tasarlanacaktır. Bu maddeler için silindirler, tüpler ve basınçlı variller kullanılamaz.

PP6 (Silindi)

PP10 UN No. 1791, ambalajlama grubu II için, ambalaj havalandırılmalıdır.

PP31 UN No. 1131 için, ambalajlar hermetik olarak (hava geçirmeyecek şekilde) mühürlenecektir.

PP33 UN No. 1308, ambalajlama grubu I ve II için, sadece brüt kütlesi azami 75 kg olan kombine ambalajlara müsaade edilir.

PP81 %60'tan fazla fakat %85'ten az hidrojen florürlü UN No. 1790 ve %55'ten fazla nitrik asitli UN No. 2031 için, tekli ambalajlar olarak plastik variller ve bidonlara izin verilen kullanım süresi, üretim tarihlerinden itibaren iki yıldır.

PP93 UN No. 3532 ve 3534 için, ambalajlar, stabilizasyon kaybı durumunda, ambalajı delebilecek basıncın birikimini engellemek için gazın veya buharın boşaltılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

RID ve ADR'ye mahsus özel ambalajlama hükümleri:

RR2 UN No 1261 için, çember (çıkarılabilir) kapaklı ambalajlara müsaade edilmez.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017