Karayolunda Tehlikeli Madde

P002

P002

AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR)

P002

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

Kombine ambalajlar:

Azami net kütle (bkz. 4.1.3.3)

İç ambalajlar

Dış ambalajlar

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

 

Cam 10 kg

Plastik 50 kg

Metal 50 kg

Kağıt a,b,c 50 kg

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) plastik (1H1, 1H2)

kontrplak (1D) mukavva (1G)

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N) doğal ahşap (4C1)

toz geçirmez cidarlı doğal ahşap (4C2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G) genleşmeli plastik (4H1) sert plastik (4H2)

Bidonlar

çelik (3A1, 3A2) alüminyum (3B1, 3B2)

plastik (3H1, 3H2)

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

Mukavva a, 50 kg

b, c

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

125 kg

400 kg

400 kg

 

125 kg

400 kg

400 kg

 

60 kg

60 kg

60 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

Tekli ambalajlar:

Variller

 

 

 

çelik (1A1 veya 1A2 d)

400 kg

400 kg

400 kg

alüminyum (1B1 veya 1B2 d)

400 kg

400 kg

400 kg

çelik veya alüminyum hariç metal (1N1 veya 1N2 d)

400 kg

400 kg

400 kg

plastik (1H1 veya 1H2 d)

400 kg

400 kg

400 kg

mukavva (1G) e

400 kg

400 kg

400 kg

kontrplak (1D)e

400 kg

400 kg

400 kg

Bidonlar

 

 

 

çelik (3A1 veya 3A2 d)

120 kg

120 kg

120 kg

alüminyum (3B1 veya 3B2 d)

120 kg

120 kg

120 kg

plastik (3H1 veya 3H2 d)

120 kg

120 kg

120 kg

Bu iç ambalajlar, tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

Bu iç ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır (bkz. 4.1.3.4)

Bu iç ambalajlar, ambalajlama grubu I'de yer alan maddeler için kullanılmamalıdır.

Bu ambalajlar taşıma esnasında sıvı hale gelebilen ambalajlama grubu I maddeleri için kullanılmamalıdır (bkz.

4.1.3.4).

Bu ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır (bkz. 4.1.3.4)

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P002 AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR) (devam)

P002

 

Azami net kütle (bkz. 4.1.3.3)

Tekli ambalajlar (devam):

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

Kutular

 

 

 

çelik (4A) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

alüminyum (4B) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

diğer metal (4n)e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

doğal ahşap (4C1)e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

kontrplak (4D) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

toz geçirmez cidarlı doğal ahşap (4C2) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

mukavva (4G) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

sert plastik (4H2) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

Torbalar

 

 

 

torbalar (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) e

İzin verilmez

50 kg

50 kg

Kompozit ambalajlar

dışta çelik, alüminyum, kontrplak, mukavva veya plastik varile sahip plastik kaplar (6HA1, 6HB1, 6HG1 e, 6HD1 veya 6HH1)

dışta çelik veya alüminyum sandıklı veya kutu, ahşap kutu, kontrplak kutu, mukavva kutu veya sert plastik kutuya sahip plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 e, 6HG2 veya 6HH2)

dışta çelik, alüminyum, kontrplak veya mukavva varil (6PA1, 6PB1, 6PD1 veya 6PG1 e) veya dışta çelik veya alüminyum sandık veya kutu veya dışta ahşap veya mukavva kutuya veya dışta örgülü sepet (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 veya 6PG2e) veya dışta sert plastik veya genleşmeli plastik ambalaja (6PH2 veya 6PH1 e) sahip cam kap

400 kg

 

75 kg

 

75 kg

400 kg

 

75 kg

 

75 kg

400 kg

 

75 kg

 

75 kg

4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kaplar.

Bu ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır (bkz. 4.1.3.4).

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P002 AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR) (devam) P002

Özel ambalajlama hükümleri:

 

PP6 (Silindi)

PP7 UN No. 2000 selüloit, kapalı araçlar veya konteynerler içinde tam yük olarak, ince plastik tabakaya sarılıp çelik bantlar gibi uygun yöntemlerle sabitlenerek ambalajlanmamış şekilde paletler üzerinde taşınabilir. Palet başına 1.000 kg aşılmamalıdır.

PP8 UN No. 2002 için, ambalajlar artan iç basınç nedeniyle patlamanın mümkün olmayacağı şekilde tasarlanacaktır. Bu maddeler için silindirler, tüpler ve basınçlı variller kullanılamaz.

 

PP9 UN Numaraları 3175, 3243 ve 3244 olan maddeler için ambalajlar, ambalajlama grubu II'nin performans seviyesi için öngörülen bir sızdırmazlık testinden geçmiş bir tasarım tipine uygun olacaktır. UN No. 3175 için, sıvılar sızdırmaz torbalarda bulunan katı maddelere tamamen emdirilmişse sızdırmazlık testi gerekmez.

PP11 UN No. 1309, ambalajlama grubu III ile UN No. 1362 için 5H1, 5L1 ve 5M1 kodlu torbalar, eğer üst ambalaj olarak plastik torbalar içine konulmuş ve şrink veya streç film ile palet üzerine sarılmışsa, bu torbaların kullanımına izin verilir.

PP12 UN No. 1361, 2213 ve UN No. 3077 için 5H1, 5L1 ve 5M1 kodlu torbalar kapalı araçlarda veya konteynerlerde taşınıyorsa bu torbaların kullanımına izin verilir.

PP13 UN No. 2870 kapsamında sınıflandırılan maddeler için, sadece ambalajlama grubu I için öngörülen performans seviyesini karşılayan kombine ambalajların kullanımına izin verilir.

 

PP14 UN Numaraları 2211, 2698 ve 3314 için, ambalajların Bölüm 6.1'de belirtilen performans testlerini karşılaması zorunlu değildir.

PP15 UN Numaraları 1324 ve 2623 olan maddeler için, ambalajlar ambalajlama grubu III için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır.

PP20 UN No. 2217 için, herhangi bir toz geçirmez ve yırtılmaz kap kullanılabilir.

PP30 UN No. 2471 için, kağıt veya mukavva iç ambalajlara müsaade edilmez.

PP34 UN No. 2969 için (öğütülmemiş tanecikler olarak) 5H1, 5L1 ve 5M1 torbalarının kullanımı serbesttir.

PP37 UN No. 2590 ve 2212 için, 5M1 torbalarının kullanımına izin verilmiştir. Her tipten tüm torbalar, kapalı araçlar veya konteynerler içerisinde taşınacak veya kapalı sert üst ambalajlara yerleştirilecektir.

PP38 UN No. 1309, ambalajlama grubu II için, torbalar sadece kapalı araç veya konteynerler içerisinde kabul edilir.

PP84 UN No. 1057 olan maddeler için, sert dış ambalajlar, ambalajlama grubu II için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır. Ambalajlar, cihazların hareket etmesini, kazara tutuşmasını veya alevlenebilir gazların veya sıvıların kazara salımını önleyecek şekilde tasarlanacak, yapılacak ve düzenlenecektir.

NOT: Ayrı şekilde toplanan atık çakmaklar için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 654.

 

PP92 UN No. 3531 ve 3533 için, ambalajlar, stabilizasyon kaybı durumunda, ambalajı delebilecek basıncın birikimini engellemek için gazın veya buharın boşaltılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

RID ve ADR'ye mahsus özel ambalajlama hükmü:

RR5 PP84'teki özel ambalajlama hükmü göz önünde bulundurulmaksızın, ambalajın brüt kütlesi en fazla 10 kg ise, yalnızca 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.5 ila 4.1.1.7'nin genel hükümlerine uygunluk gösterilmesi gerekmektedir.

NOT: Ayrı şekilde toplanan atık çakmaklar için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 654.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017