Karayolunda Tehlikeli Madde

MP18

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj ve ambalaj başına 0,5 kg'yi,
ambalaj başına ise 1 kg'yi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde
birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, Sınıf 7 hariç diğer
sınıflarda yer alan maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017