Karayolunda Tehlikeli Madde

MP23

Aynı UN numarası altında yer alan nesneler ile birlikte ambalajlanabilir.
Şunlar haricinde değişik UN numaralarına sahip Sınıf 1 malları ile birlikte ambalajlanamaz:
(a) Normal taşıma şartları altında, ateşleme mekanizmasının çalışmaması kaydıyla, kendi
ateşleme mekanizmaları veya
(b) MP 24 özel hükmü tarafından ön görülmüşse.
Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına tabi olmayan
maddeler ile birlikte ambalajlanmaz.
Mallar bu özel hükümlere uygun olarak birlikte ambalajlandığında, 2.2.1.1'e uygun ambalaj
sınıflandırmasındaki muhtemel değişiklik hesaba katılmalıdır. Malların taşıma belgesindeki
açıklaması için, bkz. 5.4.1.2.1 (b).

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017