Karayolunda Tehlikeli Madde

MP9

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, 6.1.4.21'e uygun olan kombine
ambalajlar için bir dış ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Sınıf 2'de yer alan diğer maddeler ile;
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflarda yer alan
maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017