Karayolunda Tehlikeli Madde
UN
No
İsim ve tanım Sınıf Sınıflandırma Kodu Paketleme grubu Etiketler Özel hükümler Sınırlı ve istisnai miktarlar Ambalajlama Portatif tanklar ve yığın konteynerler ADR tankı Tank taşıması için araç Taşıma kategorisi Taşıma için özel hükümler Tehlike tanımlama No.
3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4 3.5.1.2 Ambalajlama talimatları
4.1.4
Özel ambalajlama hükümleri
4.1.4
Karışık ambalajlama hükümleri
4.1.10
Talimatlar
4.2.5.2
7.3.2
Özel hükümler
4.2.5.3
Tank kodu
4.3
Özel hükümler
4.3.5
6.8.4
9.1.1.2 (Tünel kısıtlama kodu)
1.1.3.6
(8.6)
Ambalajlar
7.2.4
Dökme
7.3.3
Yükleme, boşaltma ve elleçleme
7.5.11
Operasyon
8.5
5.3.2.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0015 MÜHİMMAT, DUMANLI paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan veya olmayan, soluma yoluyla zehirli maddeler içeren 1 1.2G 1
+6.1
0 E0 P130
LP101
PP67
L1
MP23 1
(B1000C)
V2 CV1
CV2
CV3
CV28
S1
0016 MÜHİMMAT, DUMANLI paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan veya olmayan, soluma yoluyla zehirli maddeler içeren 1 1.3G 1
+6.1
0 E0 P130
LP101
PP67
L1
MP23 1
(C5000D)
V2 CV1
CV2
CV3
CV28
S1
0018 MÜHİMMAT, GÖZ YAŞARTICI paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan 1 1.2G 1
+6.1
+8
0 E0 P130
LP101
PP67
L1
MP23 1
(B1000C)
V2 CV1
CV2
CV3
CV28
S1
0019 MÜHİMMAT, GÖZ YAŞARTICI paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan 1 1.3G 1
+6.1
+8
0 E0 P130
LP101
PP67
L1
MP23 1
(C5000D)
V2 CV1
CV2
CV3
CV28
S1
0076 DİNİTROFENOL, kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış veya kuru 1 1.1D 1
+6.1
0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)
PP26 MP20 1
(B1000C)
V2
V3
CV1
CV2
CV3
CV28
S1
0077 DİNİTROFENOLATLAR, alkali metaller, kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış veya kuru 1 1.3C 1
+6.1
0 E0 P114(a)
P114(b)
PP26 MP20 1
(C5000D)
V2
V3
CV1
CV2
CV3
CV28
S1
0143 NİTROGLİSERİN, DUYARLILIĞI AZALTILMIŞ kütlece %40'tan az olmamak üzere uçucu olmayan ve suda çözünmeyen flegmatizör ile 1 1.1D 1
+6.1
266
271
0 E0 P115 PP53
PP54
PP57
PP58
MP20 1
(B1000C)
V2 CV1
CV2
CV3
CV28
S1
0224 BARYUM AZİT, kuru veya kütlece %50'den az su ile ıslatılmış 1 1.1A 1
+6.1
266
271
0 E0 P110(b) PP42 MP20 0
(B)
V2
V3
CV1
CV2
CV3
CV28
S1
0301 MÜHİMMAT, GÖZ YAŞARTICI paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan 1 1.4G 1.4
+6.1
+8
266
271
0 E0 P130
LP101
PP67
L1
MP23 2
(E)
V2 CV1
CV2
CV3
CV28
S1
0303 MÜHİMMAT, DUMANLI paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan veya olmayan, soluma yoluyla zehirli maddeler içeren 1 1.4G 1.4
+6.1
266
271
0 E0 P130
LP101
PP67
L1
MP23 2
(E)
V2 CV1
CV2
CV3
CV28
S1
1051 HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE %3'ten az su içeren 6.1 TF1 I 6.1
+3
386
603
0 E0 P200 PP67
L1
MP2 0
(D)
V8 CV1
CV13
CV28
S2
S4
S9
S10
S14
1052 HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ 8 CT1 I 8
+6.1
386
603
0 E0 P200 PP67
L1
MP2 T10 TP2 L21DH(+) TU14
TU34
TC1
TE21
TA4
TT9
TM3
AT 1
(C/D)
V8 CV13
CV28
CV34
S14 886
1092 AKROLEİN, STABİLİZE 6.1 TF1 I 6.1
+3
354
386
0 E0 P601 PP67
L1
MP8
MP17
T22 TP2
TP7
L15CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V8 CV1
CV13
CV28
S2
S4
S9
S14
663
1093 AKRİLONİTRİL, STABİLİZE 3 FT1 I 3
+6.1
386 0 E0 P001 PP67
L1
MP7
MP17
T14 TP2 L10CH TU14
TU15
TE21
FL 1
(C/E)
V8 CV13
CV28
S2
S4
S22
336
1098 ALİL ALKOL 6.1 TF1 I 6.1
+3
354 0 E0 P602 PP67
L1
MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V8 CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
663
1099 ALİL BROMÜR 3 FT1 I 3
+6.1
354 0 E0 P001 PP67
L1
MP7
MP17
T14 TP2 L10CH TU14
TU15
TE21
FL 1
(C/E)
V8 CV13
CV28
S2
S22
336
1100 ALİL KLORÜR 3 FT1 I 3
+6.1
354 0 E0 P001 PP67
L1
MP7
MP17
T14 TP2 L10CH TU14
TU15
TE21
FL 1
(C/E)
V8 CV13
CV28
S2
S22
336
1131 KARBON DİSÜLFÜR 3 FT1 I 3
+6.1
354 0 E0 P001 PP31 MP7
MP17
T14 TP2
TP7
L10CH TU2
TU14
TU15
TE21
FL 1
(C/E)
V8 CV13
CV28
S2
S22
336
1135 ETİLEN KLOROHİDRİN 6.1 TF1 I 6.1
+3
354 0 E0 P602 PP31 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V8 CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
663
1143 KROTONALDEHİT veya KROTONALDEHİT, STABİLİZE 6.1 TF1 I 6.1
+3
324
354
386
0 E0 P602 PP31 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V8 CV1
CV13
CV28
S2
S4
S9
S14
663
1163 DİMETİLHİDRAZİN, ASİMETRİK 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
354 0 E0 P602 PP31 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V8 CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
663
1181 ETİL KLOROASETAT 6.1 TF1 II 6.1
+3
354 100 ml E4 P001
IBC02
PP31 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
FL 2
(D/E)
V8 CV13
CV28
S2
S9
S19
63
1182 ETİL KLOROFORMAT 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
354 0 E0 P602 PP31 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V8 CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
663
1184 ETİLEN DİKLORÜR 3 FT1 II 3
+6.1
354 1 L E2 P001
IBC02
PP31 MP19 T7 TP1 L4BH TU15 FL 2
(D/E)
V8 CV13
CV28
S2
S19
336
1185 ETİLENİMİN, STABİLİZE 6.1 TF1 I 6.1
+3
354
386
0 E0 P601 PP31 MP2 T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V8 CV1
CV13
CV28
S2
S4
S9
S14
663
1194 ETİL NİTRİT ÇÖZELTİSİ 3 FT1 I 3
+6.1
354
386
0 E0 P001 PP31 MP7
MP17
T22 TP2 L10CH TU14
TU15
TE21
FL 1
(C/E)
V8 CV13
CV28
S2
S22
336
1199 FURALDEHİTLER 6.1 TF1 II 6.1
+3
354
386
100 ml E4 P001
IBC02
PP31 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
FL 2
(D/E)
V8 CV13
CV28
S2
S9
S19
63
1228 MERKAPTANLAR, SIVI, ALEVLENEBİLİR, ZEHİRLİ, B.B.B. veya MERKAPTAN KARIŞIMI, SIVI, ALEVLENEBİLİR, ZEHİRLİ, B.B.B. 3 FT1 II 3
+6.1
274 1 L E0 P001
IBC02
PP31 MP19 T11 TP2
TP27
L4BH TU15 FL 2
(D/E)
V8 CV13
CV28
S2
S19
336
1228 MERKAPTANLAR, SIVI, ALEVLENEBİLİR, ZEHİRLİ, B.B.B. veya MERKAPTAN KARIŞIMI, SIVI, ALEVLENEBİLİR, ZEHİRLİ, B.B.B. 3 FT1 III 3
+6.1
274 5 L E1 P001
IBC03
R001
PP31 MP19 T7 TP1
TP28
L4BH TU15 FL 3
(D/E)
V12 CV13
CV28
S2 36
1230 METANOL 3 FT1 II 3
+6.1
279 1 L E2 P001
IBC02
PP31 MP19 T7 TP2 L4BH TU15 FL 2
(D/E)
V12 CV13
CV28
S2
S19
336
1238 METİL KLOROFORMAT 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
354 0 E0 P602 PP31 MP8
MP17
T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V12 CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
663
1239 METİL KLORO-METİL ETER 6.1 TF1 I 6.1
+3
354 0 E0 P602 PP31 MP8
MP17
T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V12 CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
663
1244 METİLHİDRAZİN 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
354 0 E0 P602 PP31 MP8
MP17
T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V12 CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
663
1251 METİL VİNİL KETON, STABİLİZE 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
354
386
0 E0 P601 RR7 MP8
MP17
T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V8 CV1
CV13
CV28
S2
S4
S9
S14
639
1259 NİKEL KARBONİL 6.1 TF1 I 6.1
+3
354
386
0 E0 P601 RR7 MP2 T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TU31
TE19
TE21
TM3
FL 1
(C/D)
V8 CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
663
1320 DİNİTROFENOL, ISLATILMIŞ kütlece %15'ten az olmayan su ile 4.1 DT I 4.1
+6.1
354
386
0 E0 P406 PP26 MP2 T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TU31
TE19
TE21
TM3
FL 1
(B)
V8 CV28 S14 663
1321 DİNİTROFENOLATLAR, ISLATILMIŞ kütlece %15'ten az olmayan su ile 4.1 DT I 4.1
+6.1
354
386
0 E0 P406 PP26 MP2 T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TU31
TE19
TE21
TM3
FL 1
(B)
V8 CV28 S14 663
1348 SODYUM DİNİTRO-o-KRESOLAT, ISLATILMIŞ kütlece %15'ten az olmayan su ile 4.1 DT I 4.1
+6.1
354
386
0 E0 P406 PP26 MP2 T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TU31
TE19
TE21
TM3
FL 1
(B)
V8 CV28 S14 663
1360 KALSİYUM FOSFÜR 4.3 WT2 I 4.3
+6.1
354
386
0 E0 P403 PP26 MP2 T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TU31
TE19
TE21
TM3
FL 1
(E)
V1 CV23
CV28
S20 663
1380 PENTABORAN 4.2 ST3 I 4.2
+6.1
354
386
0 E0 P601 PP26 MP2 T22 TP2 L21DH TU14
TC1
TE21
TM1
AT 0
(B/E)
V1 CV28 S20 333
1381 FOSFOR, BEYAZ veya SARI, SU ALTINDA veya ÇÖZELTİ İÇİNDE 4.2 ST3 I 4.2
+6.1
503 0 E0 P405 PP26 MP2 T9 TP3
TP31
L10DH(+) TU14
TU16
TU21
TE3
TE21
AT 0
(B/E)
V1 CV28 S20 46
1381 FOSFOR, BEYAZ veya SARI, KURU 4.2 ST4 I 4.2
+6.1
503 0 E0 P405 PP26 MP2 T9 TP3
TP31
L10DH(+) TU14
TU16
TU21
TE3
TE21
AT 0
(B/E)
V1 CV28 S20 46
1395 ALÜMİNYUM FERROSİLİSYUM TOZU 4.3 WT2 II 4.3
+6.1
503 500 g E2 P410
IBC05
PP40 MP14 T3 TP33 SGAN TU14
TU16
TU21
TE3
TE21
AT 2
(D/E)
V1 CV23
CV28
S20 462
1397 ALÜMİNYUM FOSFÜR 4.3 WT2 I 4.3
+6.1
507 0 E0 P403 PP40 MP2 T3 TP33 SGAN TU14
TU16
TU21
TE3
TE21
AT 1
(E)
V1 CV23
CV28
S20 462
1408 FERROSİLİSYUM %30 veya daha fazla ancak %90'dan az silisyum ile 4.3 WT2 III 4.3
+6.1
39 1 kg E1 P003
IBC08
R001
PP20
B4
B6
MP14 T1
BK2
TP33 SGAN TU14
TU16
TU21
TE3
TE21
AT 3
(E)
V1 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV23
CV28
S20 462
1419 MAGNEZYUM ALÜMİNYUM FOSFÜR 4.3 WT2 I 4.3
+6.1
39 0 E0 P403 PP20
B4
B6
MP2 T1
BK2
TP33 SGAN TU14
TU16
TU21
TE3
TE21
AT 1
(E)
V1 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV23
CV28
S20 462
1432 SODYUM FOSFÜR 4.3 WT2 I 4.3
+6.1
39 0 E0 P403 PP20
B4
B6
MP2 T1
BK2
TP33 SGAN TU14
TU16
TU21
TE3
TE21
AT 1
(E)
V1 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV23
CV28
S20 462
1433 KALAY FOSFÜRLER 4.3 WT2 I 4.3
+6.1
39 0 E0 P403 PP20
B4
B6
MP2 T1
BK2
TP33 SGAN TU14
TU16
TU21
TE3
TE21
AT 1
(E)
V1 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV23
CV28
S20 462
1445 BARYUM KLORAT, KATI 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
39 1 kg E2 P002
IBC06
PP20
B4
B6
MP2 T3 TP33 SGAN TU3 AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV24
CV28
S20 56
1446 BARYUM NİTRAT 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
39 1 kg E2 P002
IBC08
B4 MP2 T3 TP33 SGAN TU3 AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV24
CV28
S20 56
1447 BARYUM PERKLORAT, KATI 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
39 1 kg E2 P002
IBC06
B4 MP2 T3 TP33 SGAN TU3 AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV24
CV28
S23 56
1448 BARYUM PERMANGANAT 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
39 1 kg E2 P002
IBC06
B4 MP2 T3 TP33 SGAN TU3 AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV24
CV28
S23 56
1449 BARYUM PEROKSİT 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
39 1 kg E2 P002
IBC06
B4 MP2 T3 TP33 SGAN TU3 AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV24
CV28
S23 56
1463 KROM TRİOKSİT, SUSUZ 5.1 OTC II 5.1
+6.1
+8
510 1 kg E2 P002
IBC08
B4 MP2 T3 TP33 SGAN TU3 AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV24
CV28
S23 568
1469 KURŞUN (II) NİTRAT 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
510 1 kg E2 P002
IBC08
B4 MP2 T3 TP33 SGAN TU3 AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV24
CV28
S23 56
1470 KURŞUN (II) PERKLORAT, KATI 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
510 1 kg E2 P002
IBC06
B4 MP2 T3 TP33 SGAN TU3 AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV24
CV28
S23 56
1500 SODYUM NİTRİT 5.1 OT2 III 5.1
+6.1
510 5 kg E1 P002
IBC08
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAN TU3 AT 3
(E)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV24
CV28
S23 56
1510 TETRANİTROMETAN 6.1 TO1 I 6.1
+5.1
354
609
0 E0 P602 B3 MP8
MP17
T1 TP33 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(B/D)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV1
CV13
CV28
S9
S14
665
1541 ASETON SİYANOHİDRİN, STABİLİZE 6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 B3 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV1
CV13
CV28
S9
S14
669
1544 ALKALOİTLER, KATI, B.B.B. veya ALKALOİT TUZLARI, KATI, B.B.B. 6.1 T2 I 6.1 43
274
0 E5 P002
IBC07
B3 MP18 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1544 ALKALOİTLER, KATI, B.B.B. veya ALKALOİT TUZLARI, KATI, B.B.B. 6.1 T2 II 6.1 43
274
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP3
AP4
AP5
CV13
CV28
S9
S19
60
1544 ALKALOİTLER, KATI, B.B.B. veya ALKALOİT TUZLARI, KATI, B.B.B. 6.1 T2 III 6.1 43
274
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1545 ALİL İZOTİYOSİYANAT, STABİLİZE 6.1 TF1 II 6.1
+3
386 100 ml E0 P001
IBC02
B3 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
FL 2
(D/E)
V8 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S2
S4
S9
S19
639
1546 AMONYUM ARSENAT 6.1 T5 II 6.1 386 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1547 ANİLİN 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1548 ANİLİN HİDROKLORÜR 6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1549 ANTİMON BİLEŞİĞİ, İNORGANİK, KATI, B.B.B. 6.1 T5 III 6.1 45
274
512
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1550 ANTİMON (III) LAKTAT 6.1 T5 III 6.1 45
274
512
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1551 ANTİMON POTASYUM TARTARAT 6.1 T5 III 6.1 45
274
512
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1553 ARSENİK ASİT, SIVI 6.1 T4 I 6.1 45
274
512
0 E5 P001 B3 MP8
MP17
T20 TP2
TP7
L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1554 ARSENİK ASİT, KATI 6.1 T5 II 6.1 45
274
512
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1555 ARSENİK (III) BROMÜR 6.1 T5 II 6.1 45
274
512
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1556 ARSENİK BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B., inorganik, içeriği: Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, b.b.b. ve Arsenik sülfürler, b.b.b. 6.1 T4 I 6.1 43
274
0 E5 P001 B4 MP8
MP17
T14 TP2
TP27
L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1556 ARSENİK BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B., inorganik, içeriği: Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, b.b.b. ve Arsenik sülfürler, b.b.b. 6.1 T4 II 6.1 43
274
100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T11 TP2
TP27
L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1556 ARSENİK BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B., inorganik, içeriği: Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, b.b.b. ve Arsenik sülfürler, b.b.b. 6.1 T4 III 6.1 43
274
5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B4 MP19 T7 TP2
TP28
L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1557 ARSENİK BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B., inorganik, içeriği: Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, b.b.b. ve Arsenik sülfürler, b.b.b. 6.1 T5 I 6.1 43
274
0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH
L10CH
TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1557 ARSENİK BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B., inorganik, içeriği: Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, b.b.b. ve Arsenik sülfürler, b.b.b. 6.1 T5 II 6.1 43
274
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1557 ARSENİK BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B., inorganik, içeriği: Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, b.b.b. ve Arsenik sülfürler, b.b.b. 6.1 T5 III 6.1 43
274
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1558 ARSENİK 6.1 T5 II 6.1 43
274
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1559 ARSENİK PENTOKSİT 6.1 T5 II 6.1 43
274
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1560 ARSENİK TRİKLORÜR 6.1 T4 I 6.1 43
274
0 E0 P602 B4 MP8
MP17
T14 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1561 ARSENİK TRİOKSİT 6.1 T5 II 6.1 43
274
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1562 ARSENİK TOZU 6.1 T5 II 6.1 43
274
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1564 BARYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B. 6.1 T5 II 6.1 177
274
513
587
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1564 BARYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B. 6.1 T5 III 6.1 177
274
513
587
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1565 BARYUM SİYANÜR 6.1 T5 I 6.1 177
274
513
587
0 E5 P002
IBC07
B3 MP18 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1566 BERİLYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B. 6.1 T5 II 6.1 274
514
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1566 BERİLYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B. 6.1 T5 III 6.1 274
514
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1567 BERİLYUM TOZU 6.1 TF3 II 6.1
+4.1
274
514
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
64
1569 BROMOASETON 6.1 TF1 II 6.1
+3
274
514
0 E0 P602 B4 MP15 T20 TP2 L4BH TU15
TE19
FL 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S2
S9
S19
63
1570 BRÜSİN 6.1 T2 I 6.1 43 0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH
L10CH
TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1571 BARYUM AZİT, ISLATILMIŞ kütlece %50'den az olmayan su ile 4.1 DT I 4.1
+6.1
568 0 E0 P406 B4 MP2 T6 TP33 S10AH
L10CH
TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(B)
V10 VC1
VC2
AP7
CV28 S14 66
1572 KAKODİLİK ASİT 6.1 T5 II 6.1 568 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1573 KALSİYUM ARSENAT 6.1 T5 II 6.1 568 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1574 KALSİYUM ARSENAT VE KALSİYUM ARSENİT KARIŞIMI, KATI 6.1 T5 II 6.1 568 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1575 KALSİYUM SİYANÜR 6.1 T5 I 6.1 568 0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1577 KLORODİNİTRO-BENZENLER, SIVI 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1578 KLORONİTROBENZENLER, KATI 6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1579 4-KLORO-o-TOLUİDİN HİDROKLORÜR, KATI 6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1580 KLOROPİKRİN 6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P601 B3 MP8
MP17
T22 TP2 L15CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1583 KLOROPİKRİN KARIŞIMI, B.B.B. 6.1 T1 I 6.1 274
315
515
0 E0 P602 B3 MP8
MP17
T22 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1583 KLOROPİKRİN KARIŞIMI, B.B.B. 6.1 T1 II 6.1 274
515
100 ml E0 P001
IBC02
B3 MP15 T22 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1583 KLOROPİKRİN KARIŞIMI, B.B.B. 6.1 T1 III 6.1 274
515
5 L E0 P001
IBC03
LP01
R001
B3 MP19 T22 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1585 BAKIR ASETOARSENİT 6.1 T5 II 6.1 274
515
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1586 BAKIR (II) ARSENİT 6.1 T5 II 6.1 274
515
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1587 BAKIR SİYANÜR 6.1 T5 II 6.1 274
515
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1588 SİYANÜRLER, İNORGANİK, KATI, B.B.B. 6.1 T5 I 6.1 47
274
0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1588 SİYANÜRLER, İNORGANİK, KATI, B.B.B. 6.1 T5 II 6.1 47
274
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1588 SİYANÜRLER, İNORGANİK, KATI, B.B.B. 6.1 T5 III 6.1 47
274
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1590 DİKLOROANİLİNLER, SIVI 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02
B3 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1591 o-DİKLOROBENZEN 6.1 T1 III 6.1 279 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B3 MP19 T4 TP1 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1593 DİKLOROMETAN 6.1 T1 III 6.1 516 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B8 MP19 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1594 DİETİL SÜLFAT 6.1 T1 II 6.1 516 100 ml E4 P001
IBC02
B8 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1595 DİMETİL SÜLFAT 6.1 TC1 I 6.1
+8
354 0 E0 P602 B8 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V12 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
668
1596 DİNİTROANİLİNLER 6.1 T2 II 6.1 354 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1597 DİNİTROBENZENLER, SIVI 6.1 T1 II 6.1 354 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1597 DİNİTROBENZENLER, SIVI 6.1 T1 III 6.1 354 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B4 MP19 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1598 DİNİTRO-o-KRESOL 6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1599 DİNİTROFENOL ÇÖZELTİSİ 6.1 T1 II 6.1 43 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1599 DİNİTROFENOL ÇÖZELTİSİ 6.1 T1 III 6.1 43 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B4 MP19 T4 TP1 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1600 DİNİTROTOLUENLER, ERİMİŞ 6.1 T1 II 6.1 43 0 E0 P001
IBC03
LP01
R001
B4 MP19 T7 TP3 L4BH TU15
TE19
AT 0
(D/E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13 S9
S19
60
1601 DEZENFEKTAN, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B. 6.1 T2 I 6.1 274 0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH
L10CH
TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1601 DEZENFEKTAN, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B. 6.1 T2 II 6.1 274 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1601 DEZENFEKTAN, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B. 6.1 T2 III 6.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1602 BOYA, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya BOYA ARA ÜRÜN, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. 6.1 T1 I 6.1 274 0 E5 P001 B3 MP8
MP17
T1 TP33 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1602 BOYA, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya BOYA ARA ÜRÜN, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. 6.1 T1 II 6.1 274 100 ml E4 P001
IBC02
B3 MP15 T1 TP33 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1602 BOYA, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya BOYA ARA ÜRÜN, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. 6.1 T1 III 6.1 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B3 MP19 T1 TP33 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1603 ETİL BROMOASETAT 6.1 TF1 II 6.1
+3
274 100 ml E0 P001
IBC02
B3 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
FL 2
(D/E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S2
S9
S19
63
1605 ETİLEN DİBROMÜR 6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 B3 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V12 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1606 DEMİR (III) ARSENAT 6.1 T5 II 6.1 354 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1607 DEMİR (III) ARSENİT 6.1 T5 II 6.1 354 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1608 FERRÖZ (III) ARSENAT 6.1 T5 II 6.1 354 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1611 HEKZAETİL TETRAFOSFAT 6.1 T1 II 6.1 354 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1613 HİDROSİYANİK ASİT, SULU ÇÖZELTİ (HİDROJEN SİYANÜR, SULU ÇÖZELTİ) %20'den fazla olmayan hidrojen siyanür ile 6.1 TF1 I 6.1
+3
48 0 E0 P601 B4 MP8
MP17
T14 TP2 L15DH(+) TU14
TU15
TE19
TE21
FL 0
(C/D)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
663
1614 HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE, %3'ten az su içeren ve gözenekli inert malzemeye emdirilmiş 6.1 TF1 I 6.1
+3
386
603
0 E0 P099
P601
RR10 MP2 T14 TP2 L15DH(+) TU14
TU15
TE19
TE21
FL 0
(D)
V8 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S2
S4
S9
S10
S14
663
1616 KURŞUN ASETAT 6.1 T5 III 6.1 386
603
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V8 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1617 KURŞUN ARSENATLAR 6.1 T5 II 6.1 386
603
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1618 KURŞUN ARSENİTLER 6.1 T5 II 6.1 386
603
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1620 KURŞUN SİYANÜR 6.1 T5 II 6.1 386
603
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1621 LONDON PURPLE (ETKEN MADDESİ KALSİYUM ARSENAT OLAN İNSEKTİSİT) 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1622 MAGNEZYUM ARSENAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1623 CIVA (II) ARSENAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1624 CIVA (II) KLORÜR 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1625 CIVA (II) NİTRAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1626 CIVA (II) POTASYUM SİYANÜR 6.1 T5 I 6.1 43 0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1627 CIVA (I) NİTRAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1629 CIVA ASETAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1630 CIVA AMONYUM KLORÜR 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1631 CIVA BENZOAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1634 CIVA BROMÜRLER 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1636 CIVA SİYANÜR 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1637 CIVA GLUKONAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1638 CIVA İYODÜR 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1639 CIVA NÜKLEAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1640 CIVA OLEAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1641 CIVA OKSİT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1642 CIVA OKSİSİYANÜR, DUYARLILIĞI AZALTILMIŞ 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1643 CIVA POTASYUM İYODÜR 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1644 CIVA SALİSİLAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1645 CIVA SÜLFAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1646 CIVA TİYOSİYANAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1647 METİL BROMÜR VE ETİLEN DİBROMÜR KARIŞIMI, SIVI 6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 B4 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1649 MOTOR YAKITI VURUNTU ÖNLEYİCİ KARIŞIM 6.1 T3 I 6.1 354 0 E0 P602 B4 MP8
MP17
T14 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
TT6
AT 1
(C/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1650 beta-NAFTİLAMİN, KATI 6.1 T2 II 6.1 354 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1651 NAFTİLİTİYOÜRE 6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1652 NAFTİLÜRE 6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1653 NİKEL SİYANÜR 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1654 NİKOTİN 6.1 T1 II 6.1 43 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T3 TP33 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1655 NİKOTİN BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B. veya NİKOTİN MÜSTAHZAR, KATI, B.B.B. 6.1 T2 I 6.1 43
274
0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH
L10CH
TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1655 NİKOTİN BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B. veya NİKOTİN MÜSTAHZAR, KATI, B.B.B. 6.1 T2 II 6.1 43
274
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1655 NİKOTİN BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B. veya NİKOTİN MÜSTAHZAR, KATI, B.B.B. 6.1 T2 III 6.1 43
274
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1656 NİKOTİN HİDROKLORÜR, SIVI veya ÇÖZELTİ 6.1 T1 II 6.1 43 100 ml E4 P001
IBC02
B3 MP15 T1 TP33 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1656 NİKOTİN HİDROKLORÜR, SIVI veya ÇÖZELTİ 6.1 T1 III 6.1 43 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B3 MP19 T1 TP33 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1657 NİKOTİN SALİSİLAT 6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1658 NİKOTİN SÜLFAT, ÇÖZELTİ 6.1 T1 II 6.1 43 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1658 NİKOTİN SÜLFAT, ÇÖZELTİ 6.1 T1 III 6.1 43 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B4 MP19 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1659 NİKOTİN TARTARAT 6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1661 NİTROANİLİNLER (o-, m-, p) 6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1662 NİTROBENZEN 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1663 NİTROFENOLLER (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1664 NİTROTOLUENLER, SIVI 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02
B3 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1665 NİTROKSİLENLER, SIVI 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02
B3 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1669 PENTAKLOROETAN 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02
B3 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1670 PERKLOROMETİL MERKAPTAN 6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 B3 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1671 FENOL, KATI 6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1672 FENİLKARBİLAMİN KLORÜR 6.1 T1 I 6.1 279 0 E0 P602 B4 MP8
MP17
T14 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1673 FENİLENDİAMİNLER (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1674 FENİLCIVA (II) ASETAT 6.1 T3 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1677 POTASYUM ARSENAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1678 POTASYUM ARSENİT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1679 POTASYUM KUPROSİYANÜR 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1680 POTASYUM SİYANÜR, KATI 6.1 T5 I 6.1 43 0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1683 GÜMÜŞ ARSENİT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1684 GÜMÜŞ SİYANÜR 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1685 SODYUM ARSENAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1686 SODYUM ARSENİT, SULU ÇÖZELTİ 6.1 T4 II 6.1 43 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1686 SODYUM ARSENİT, SULU ÇÖZELTİ 6.1 T4 III 6.1 43 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B4 MP19 T4 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1687 SODYUM AZİD 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T4 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1688 SODYUM KAKODİLAT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1689 SODYUM SİYANÜR, KATI 6.1 T5 I 6.1 43 0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1690 SODYUM FLORÜR, KATI 6.1 T5 III 6.1 43 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1691 STRONSİYUM ARSENİT 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1692 STRİKNİN veya STRİKNİN TUZLARI 6.1 T2 I 6.1 43 0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1693 GÖZ YAŞARTICI GAZ MADDESİ, SIVI, B.B.B. 6.1 T1 I 6.1 274 0 E0 P001 B4 MP8
MP17
T6 TP33 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1693 GÖZ YAŞARTICI GAZ MADDESİ, SIVI, B.B.B. 6.1 T1 II 6.1 274 0 E0 P001
IBC02
B4 MP15 T6 TP33 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1694 BROMOBENZİL SİYANÜRLER, SIVI 6.1 T1 I 6.1 138 0 E0 P001 B4 MP8
MP17
T14 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1695 KLOROASETON, STABİLİZE 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
354 0 E0 P602 B4 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
663
1697 KLOROASETOFENON, KATI 6.1 T2 II 6.1 354 0 E0 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1698 DİFENİLAMİN KLOROARSİN 6.1 T3 I 6.1 354 0 E0 P002 B4 MP18 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1699 DİFENİLKLORO-ARSİN, SIVI 6.1 T3 I 6.1 354 0 E0 P001 B4 MP8
MP17
T6 TP33 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1700 GÖZ YAŞARTICI GAZ MUMLARI 6.1 TF3 I 6.1
+4.1
354 0 E0 P600 B4 MP8
MP17
T6 TP33 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
66
1701 KSİLİL BROMÜR, SIVI 6.1 T1 II 6.1 354 0 E0 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1702 1,1,2,2-TETRAKLOROETAN 6.1 T1 II 6.1 354 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1704 TETRAETİL DİTİYOPİROFOSFAT 6.1 T1 II 6.1 43 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1707 TALYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B. 6.1 T5 II 6.1 43
274
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1708 TOLUİDİNLER, SIVI 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1709 2,4-TOLUİLENDİAMİN, KATI 6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1710 TRİKLOROETİLEN 6.1 T1 III 6.1 279 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B3 MP19 T4 TP1 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1711 KSİLİDİNLER, SIVI 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02
B3 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1712 ÇİNKO ARSENAT, ÇİNKO ARSENİT veya ÇİNKO ARSENAT VE ÇİNKO ARSENİT 6.1 T5 II 6.1 279 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1713 ÇİNKO SİYANÜR 6.1 T5 I 6.1 279 0 E5 P002
IBC07
B4 MP18 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(C/E)
V10 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1714 ÇİNKO FOSFÜR 4.3 WT2 I 4.3
+6.1
279 0 E0 P403 B4 MP2 T6 TP33 S10AH TU15
TE19
AT 1
(E)
V1 VC1
VC2
AP7
CV23
CV28
S14 66
1722 ALİL KLOROFORMAT 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
279 0 E0 P001 B4 MP8
MP17
T14 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
FL 1
(C/D)
V1 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S2
S9
S14
668
1732 ANTİMON PENTAFLORÜR 8 CT1 II 8
+6.1
279 1 L E0 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BN TU14
TU15
TE19
TE21
AT 2
(E)
V1 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S2
S9
S14
86
1737 BENZİL BROMÜR 6.1 TC1 II 6.1
+8
279 0 E4 P001
IBC02
B4 MP15 T8 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V1 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
68
1738 BENZİL KLORÜR 6.1 TC1 II 6.1
+8
279 0 E4 P001
IBC02
B4 MP15 T8 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V1 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
68
1744 BROM veya BROM ÇÖZELTİSİ 8 CT1 I 8
+6.1
279 0 E0 P804 B4 MP2 T22 TP2
TP10
L21DH(+) TU14
TU33
TC5
TE21
TT2
TM3
TM5
AT 1
(C/D)
V1 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S14 886
1745 BROM PENTAFLORÜR 5.1 OTC I 5.1
+6.1
+8
279 0 E0 P200 B4 MP2 T22 TP2 L10DH TU3 AT 1
(B/E)
V1 VC1
VC2
AP7
CV24
CV28
S14 568
1746 BROM TRİFLORÜR 5.1 OTC I 5.1
+6.1
+8
279 0 E0 P200 B4 MP2 T22 TP2 L10DH TU3 AT 1
(B/E)
V1 VC1
VC2
AP7
CV24
CV28
S14 568
1750 KLOROASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ 6.1 TC1 II 6.1
+8
279 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V1 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
68
1751 KLOROASETİK ASİT, KATI 6.1 TC2 II 6.1
+8
279 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
68
1752 KLOROASETİL KLORÜR 6.1 TC1 I 6.1
+8
354 0 E0 P602 B4 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
668
1761 KÜPRİETİLENDİAMİN ÇÖZELTİSİ 8 CT1 II 8
+6.1
354 1 L E2 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BN TU14
TU15
TE19
TE21
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S14
86
1761 KÜPRİETİLENDİAMİN ÇÖZELTİSİ 8 CT1 III 8
+6.1
354 5 L E1 P001
IBC03
R001
B4 MP19 T7 TP1
TP28
L4BN TU14
TU15
TE19
TE21
AT 3
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S14
86
1786 HİDROFLORİK ASİT VE SÜLFÜRİK ASİT KARIŞIMI 8 CT1 I 8
+6.1
354 0 E0 P001 B4 MP8
MP17
T10 TP2 L10DH TU14
TE21
AT 1
(C/D)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S14 886
1790 HİDROFLORİK ASİT %85'ten fazla hidrojen florür içeren 8 CT1 I 8
+6.1
640I 0 E0 P802 B4 MP2 T10 TP2 L21DH(+) TU14
TU34
TC1
TE21
TA4
TT9
TM3
AT 1
(C/D)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S14 886
1790 HİDROFLORİK ASİT %60'tan fazla, %85'ten az hidrojen florür içeren 8 CT1 I 8
+6.1
640J 0 E0 P001 PP81 MP8
MP17
T10 TP2 L10DH TU14
TE21
AT 1
(C/D)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S14 886
1790 HİDROFLORİK ASİT %60'tan az hidrojen florür içeren 8 CT1 II 8
+6.1
640J 1 L E2 P001
IBC02
PP81 MP15 T8 TP2 L4DH TU14
TE21
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S14 86
1809 FOSFOR TRİKLORÜR 6.1 TC3 I 6.1
+8
354 0 E0 P602 PP81 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V12 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
668
1810 FOSFOR OKSİKLORÜR 6.1 TC3 I 6.1
+8
354 0 E0 P602 PP81 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V12 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
X668
1811 POTASYUM HİDROJENDİFLORÜR, KATI 8 CT2 II 8
+6.1
354 1 kg E2 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAN TU14
TU15
TE19
TE21
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S14
86
1812 POTASYUM FLORÜR, KATI 6.1 T5 III 6.1 354 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1831 SÜLFÜRİK ASİT, DUMANLI 8 CT1 I 8
+6.1
354 0 E0 P602 B3 MP8
MP17
T20 TP2 L10BH TU15
TE19
AT 1
(C/D)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S14 X886
1834 SÜLFÜRİL KLORÜR 6.1 TC3 I 6.1
+8
354 0 E0 P602 B3 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
X668
1838 TİTANYUM TETRAKLORÜR 6.1 TC3 I 6.1
+8
354 0 E0 P602 B3 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V11 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
X668
1843 AMONYUM DİNİTRO-o-KRESOLAT, KATI 6.1 T2 II 6.1 354 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1846 KARBON TETRAKLORÜR 6.1 T1 II 6.1 354 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1851 İLAÇ, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. 6.1 T1 II 6.1 221
601
100 ml E4 P001 B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1851 İLAÇ, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. 6.1 T1 III 6.1 221
601
5 L E1 P001
LP01
R001
B4 MP19 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1868 DEKABORAN 4.1 FT2 II 4.1
+6.1
221
601
1 kg E0 P002
IBC06
B4 MP10 T3 TP33 SGAN TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV28 S9 46
1872 KURŞUN DİOKSİT 5.1 OT2 III 5.1
+6.1
221
601
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP2 T1 TP33 SGAN TU3 AT 3
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV24
CV28
S9 56
1884 BARYUM OKSİT 6.1 T5 III 6.1 221
601
5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001
B3 MP10 T1 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1885 BENZİDİN 6.1 T2 II 6.1 221
601
500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH
L4BH
TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1886 BENZİLİDEN KLORÜR 6.1 T1 II 6.1 221
601
100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1887 BROMOKLOROMETAN 6.1 T1 III 6.1 221
601
5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B4 MP19 T4 TP1 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1888 KLOROFORM 6.1 T1 III 6.1 221
601
5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B4 MP19 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1889 SİYANOJEN BROMÜR 6.1 TC2 I 6.1
+8
221
601
0 E0 P002 B4 MP18 T6 TP33 S10AH
L10CH
TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
668
1891 ETİL BROMÜR 6.1 T1 II 6.1 221
601
100 ml E4 P001
IBC02
B8 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1892 ETİLDİKLOROARSİN 6.1 T3 I 6.1 354 0 E0 P602 B8 MP8
MP17
T20 TP2 L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/D)
V12 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1894 FENİLCIVA (II) HİDROKSİT 6.1 T3 II 6.1 354 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1895 FENİLCIVA (II) NİTRAT 6.1 T3 II 6.1 354 500 g E4 P002
IBC08
B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V11 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1897 TETRAKLOROETİLEN 6.1 T1 III 6.1 354 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B4 MP19 T4 TP1 L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1916 2,2'-DİKLORODİETİL ETER 6.1 TF1 II 6.1
+3
354 100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T7 TP2 L4BH TU15
TE19
FL 2
(D/E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S2
S9
S19
63
1921 PROPİLENİMİN, STABİLİZE 3 FT1 I 3
+6.1
386 0 E0 P001 B4 MP2 T14 TP2 L15CH TU14
TU15
TE21
FL 1
(C/E)
V8 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S2
S4
S22
336
1935 SİYANÜR ÇÖZELTİSİ, B.B.B. 6.1 T4 I 6.1 274
525
0 E5 P001 B4 MP8
MP17
T14 TP2
TP27
L10CH TU14
TU15
TE19
TE21
AT 1
(C/E)
V8 VC1
VC2
AP7
CV1
CV13
CV28
S9
S14
66
1935 SİYANÜR ÇÖZELTİSİ, B.B.B. 6.1 T4 II 6.1 274
525
100 ml E4 P001
IBC02
B4 MP15 T11 TP2
TP27
L4BH TU15
TE19
AT 2
(D/E)
V8 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9
S19
60
1935 SİYANÜR ÇÖZELTİSİ, B.B.B. 6.1 T4 III 6.1 274
525
5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001
B4 MP19 T7 TP2
TP28
L4BH TU15
TE19
AT 2
(E)
V12 VC1
VC2
AP7
CV13
CV28
S9 60
1950 AEROSOLLER, zehirli 2 5T III 2.2
+6.1
190
327
344
625
120 ml E0 P207
LP200
PP87
RR6
L2
MP9 T7 TP2
TP28
L4BH TU15
TE19
AT 1
(D)
V14 VC1
VC2
AP7
CV9
CV12
CV28
S9 60
1950 AEROSOLLER, zehirli, aşındırıcı 2 5TC III 2.2
+6.1
+8
190
327
344
625
120 ml E0 P207
LP200
PP87
RR6
L2
MP9 T7 TP2
TP28
L4BH TU15
TE19
AT 1
(D)
V14 VC1
VC2
AP7
CV9
CV12
CV28
S9 60
1950 AEROSOLLER, zehirli, alevlenebilir 2 5TF III 2.1
+6.1
190
327
344
625
120 ml E0 P207
LP200
PP87
RR6
L2
MP9 T7 TP2
TP28
L4BH TU15
TE19
AT 1
(D)
V14 VC1
VC2
AP7
CV9
CV12
CV28
S2 60
1950 AEROSOLLER, zehirli, alevlenebilir, aşındırıcı 2 5