Karayolunda Tehlikeli Madde

İlgili portatif tank talimatlarının belirlenmesi

 

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da belli bir tehlikeli mal girişi için özel bir portatif tank talimatının öngörülmüş olduğu hâllerde, daha yüksek azami test basınçlarına, daha büyük cidar kalınlıklarına, daha katı alt kapak ve basınç tahliye tertibatı şartlarına sahip olan ilave portatif tanklar kullanılabilir. Aşağıdaki kılavuz ilkeler, belli maddelerin taşınması amacıyla kullanılabilecek olan uygun portatif tankların belirlenmesi için geçerlidir:

 

Belirtilen portatif tank talimatı

Ayrıca izin verilen portatif tank talimatları

T1

T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T2

T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T3

T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T4

T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T5

T10, T14, T19, T20, T22

T6

T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T7

T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T8

T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T9

T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T10

T14, T19, T20, T22

T11

T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T12

T14, T16, T18, T19, T20, T22

T13

T14, T19, T20, T21, T22

T14

T19, T20, T22

T15

T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T16

T18, T19, T20, T22

T17

T18, T19, T20, T21, T22

T18

T19, T20, T22

T19

T20, T22

T20

T22

T21

T22

T22

Yok

T23

Yok

 

 

Portatif tank talimatları

Portatif tank talimatları, belirli maddelerin taşınması için kullanıldıklarında portatif tank için geçerli olan zorunlulukları ortaya koyar. T1 ila T22 portatif tank talimatları, ilgili asgari test basıncını, asgari cidar kalınlığını (mm referans çelik üzerinden) ve basınç tahliye ile alt kapak zorunluluklarını ortaya koyar.

 

T1 - T22

PORTATİF TANK TALİMATLARI

T1 - T22

Bu portatif tank talimatları Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila Sınıf 9 sıvı ya da katı maddelerde uygulanabilir. Bölüm 4.2.1 genel hükümleri ve Bölüm 6.7.2 gereklilikleri karşılanacaktır

Portatif tank talimatı

Asgari test basıncı (bar)

Asgari cidar kalınlığı (mm referanslı çelik)

(bkz. 6.7.2.4)

Basınç tahliye zorunlulukları a

(bkz. 6.7.2.8)

Alt kapak zorunlulukları b

(bkz. 6.7.2.6)

T1

1,5

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.2

T2

1,5

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T3

2,65

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.2

T4

2,65

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T5

2,65

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T6

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.2

T7

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T8

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

İzin verilmez

T9

4

6 mm

Normal

İzin verilmez

T10

4

6 mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T11

6

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T12

6

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.8.3

Bkz. 6.7.2.6.3

T13

6

6 mm

Normal

İzin verilmez

T14

6

6 mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T15

10

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T16

10

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.8.3

Bkz. 6.7.2.6.3

T17

10

6 mm

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T18

10

6 mm

Bkz. 6.7.2.8.3

Bkz. 6.7.2.6.3

T19

10

6 mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T20

10

8 mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T21

10

10 mm

Normal

İzin verilmez

T22

10

10 mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

 

 

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

a              "Normal" ibaresinin yer aldığı hâllerde, 6.7.2.8.3 dışındaki tüm 6.7.2.8 zorunlulukları geçerli olur.

b              Bu sütunda "İzin verilmez" ibaresi yer alıyorsa, taşınacak maddenin bir sıvı olması hâlinde alt kapakların kullanımına izin verilmez (bkz. 6.7.2.6.1). Taşınacak maddenin normal taşıma koşulları altında karşılaşılan tüm sıcaklıklarda bir katı olması hâlinde, 6.7.2.6.2 zorunluluklarına uyan alt kapakların kullanımına izin verilmiştir.

 

   

T23

PORTATİF TANK TALİMATI

T23

Bu portatif tank talimatı, Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler için geçerlidir. Bölüm 4.2.1 genel hükümleri ve Bölüm 6.7.2 gereklilikleri karşılanacaktır Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile 4.2.1.13'teki Sınıf 5.2 organik peroksitlere özel ek hükümler de karşılanacaktır. Aşağıda listelenen formülasyonlar, uygulanabilirse aynı kontrol ve acil durum sıcaklıkları ile 4.1.4.1'deki P520 paketleme talimatının OP8 paketleme yöntemine uygun olarak paketlenerek de taşınabilir.

UN No.

Madde

Asgari test basıncı (bar)

Asgari cidar kalınlığı (mm-referans çelik)

Alt kapak zorunlulukları

Basınç tahliye zorunlulukları

Doldurma derecesi

Kontrol sıcaklığı

Acil durum sıcaklığı

3109

ORGANİK PEROKSİT, TİP F, SIVI

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6

Bkz. 4.2.1.13.13

 

 

 

tert-Bütil hidroperoksita, suyla birlikte en fazla %72

 

 

 

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

 

 

 

 

Kümil hidroperoksit, seyreltici tip A'da en fazla %90

 

 

 

 

 

 

 

 

Di-tert-Bütil peroksit, seyreltici tip A'da en fazla %32

 

 

 

 

 

 

 

 

İzopropil kümil hidroperoksit, seyreltici tip A'da en fazla %72

 

 

 

 

 

 

 

 

p-Mentil hidroperoksit, seyreltici tip A'da en fazla %72

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinanil hidroperoksit, seyreltici tip A'da en fazla %56

 

 

 

 

 

 

 

3110

ORGANİK PEROKSİT, TİP F, KATI

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6

Bkz. 4.2.1.13.13

 

 

 

Dikümil peroksit b

 

 

 

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

 

 

 

3119

ORGANİK PEROKSİT, TİP F, SIVI, SICAKLIK KONTROLLÜ

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

c

c

tert-Amil peroksineodekanoat, seyreltici tip A'da en fazla %47

 

 

 

 

 

-10 °C

-5 °C

tert-Bütil peroksiasetat, seyreltici tip B'de en fazla %32

 

 

 

 

 

+30 °C

+35 °C

tert-Bütil peroksi-2-etilhekzanoat, seyreltici tip B'de en fazla %32

 

 

 

 

 

+15 °C

+20 °C

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

a              %65 tert-Bütil hidroperoksit ve %35 suyun güvenlik eş değerinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmış olması şartıyla.

b              Portatif tank başına azami miktar: 2.000 kg.

c              Yetkili Makamın onayladığı şekilde.

 

 

   

T23

PORTATİF TANK TALİMATI (devamı)

T23

Bu portatif tank talimatı, Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler için geçerlidir. Bölüm 4.2.1 genel hükümleri ve Bölüm 6.7.2 gereklilikleri karşılanacaktır Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile 4.2.1.13'teki Sınıf 5.2 organik peroksitlere özel ek hükümler de karşılanacaktır. Aşağıda listelenen formülasyonlar, uygulanabilirse aynı kontrol ve acil durum sıcaklıkları ile 4.1.4.1'deki P520 paketleme talimatının OP8 paketleme yöntemine uygun olarak paketlenerek de taşınabilir.

UN No.

Madde

Asgari test basıncı (bar)

Asgari cidar kalınlığı (mm-referans çelik)

Alt kapak zorunlulukları

Basınç tahliye zorunlulukları

Doldurma derecesi

Kontrol sıcaklığı

Acil durum sıcaklığı

3119 (devamı)

tert-Bütil peroksipivalat, seyreltici tip B'de en fazla %27

 

 

 

 

 

+5 °C

+10 °C

tert-Bütil peroksi-3,5,5-trimetil-hekzanoat, seyreltici tip B'de en fazla %32

 

 

 

 

 

+35 °C

+40 °C

Di-(3,5,5-trimetilhekzanoil) peroksit, seyreltici tip A ya da tip B'de en fazla %38

 

 

 

 

 

0 °C

+5 °C

Peroksiasetik asit, distile, tip F, stabilized

 

 

 

 

 

+30 °C

+35 °C

3120

ORGANİK PEROKSİT, TİP F, KATI, SICAKLIK KONTROLLÜ

4

Bkz.

6.7.2.4.2

Bkz.

6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

c

c

3229

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI TİP F

4

Bkz.

6.7.2.4.2

Bkz.

6.7.2.6.3

Bkz.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

 

 

3230

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI TİP F

4

Bkz.

6.7.2.4.2

Bkz.

6.7.2.6.3

Bkz.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

 

 

3239

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI TİP F, SICAKLIK KONTROLLÜ

4

Bkz.

6.7.2.4.2

Bkz.

6.7.2.6.3

Bkz.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

c

c

3240

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI TİP F, SICAKLIK KONTROLLÜ

4

Bkz.

6.7.2.4.2

Bkz.

6.7.2.6.3

Bkz.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

c

c

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

c              Yetkili Makamın onayladığı şekilde.

d              En fazla %41 su ihtiva eden konsantrasyon içinde peroksiasetik asitten peroksiasetik asit damıtmasıyla elde edilen formülasyon; toplam aktif oksijen (Peroksiasetik asit + H2O2) ≤ %9,5, Testler ve Kriterler Elkitabı, 20.4.3 (f) maddesinde öngörülen kriterlere uygun. AŞINDIRICI" tehlike levhası gerekli (Model No 8, bakınız 5.2.2.2.2)

 

 

 

 

T50

PORTATİF TANK TALİMATI

T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb (bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

1005

Amonyak, susuz

29.0

25.7

22.0

19.7

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

0.53

1009

Bromotriflorometan

(Soğutucu gaz R 13B1)

38.0

34.0

30.0

27.5

İzin verilir

Normal

1.13

1010

Bütadienler, stabilize

7.5

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.55

1010

Bütadienler ve hidrokarbon karışımı, stabilize

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1011

Butan

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.51

1012

Butilen

8.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.53

1017

Klor

19.0

17.0

15.0

13.5

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.25

1018

Klorodiflorometan

(Soğutucu gaz R 22)

26.0

24.0

21.0

19.0

İzin verilir

Normal

1.03

1020

Kloropentafloroetan

(Soğutucu gaz R 115)

23.0

20.0

18.0

16.0

İzin verilir

Normal

1.06

1021

1-Kloro-1,2,2,2,-tetrafluoroetan

(Soğutucu gaz R 124)

10.3

9.8

7.9

7.0

İzin verilir

Normal

1.20

1027

Siklopropan

18.0

16.0

14.5

13.0

İzin verilir

Normal

0.53

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

a              "Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b              Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

 

 

T50

PORTATİF TANK TALİMATI (devamı)

T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb (bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

1028

Diklorodiflorometan

(Soğutucu gaz R 12)

16.0

15.0

13.0

11.5

İzin verilir

Normal

1.15

1029

Diklorodiflorometan

(Soğutucu gaz R 21)

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.23

1030

1,1-Difluoroetan

(Soğutucu gaz R 152a)

16.0

14.0

12.4

11.0

İzin verilir

Normal

0.79

1032

Dimetilamin, susuz

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.59

1033

Dimetil eter

15.5

13.8

12.0

10.6

İzin verilir

Normal

0.58

1036

Etilamin

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.61

1037

Etil klorür

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.80

1040

Etilen oksit, 50 °C'de toplam 1 MPa (10 bar) basınca kadar azot ile beraber

-

-

-

10.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

0.78

1041

Etilen oksit ve karbon dioksit karışımı, %9'dan fazla, %87'den az etilen oksit ile beraber

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1055

İzobutilen

8.1

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.52

             

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

a              "Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b              Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

 

 

T50

PORTATİF TANK TALİMATI (devamı)

T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb (bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

1060

Metilasetilen ve propadien karışımı, stabilize

28.0

24.5

22.0

20.0

İzin verilir

Normal

0.43

1061

Metilamin, susuz

10.8

9.6

7.8

7.0

İzin verilir

Normal

0.58

1062

Metil bromür, %2'den daha az kloropikrin ile

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.51

1063

Metilklorür

(Soğutucu gaz R 40)

14.5

12.7

11.3

10.0

İzin verilir

Normal

0.81

1064

Metil merkaptan

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

0.78

1067

Diazot tetroksit

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.30

1075

Petrol gazları, sıvılaştırılmış

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1077

Propilen

28.0

24.5

22.0

20.0

İzin verilir

Normal

0.43

1078

Soğutucu gaz, b.b.b.

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz.4.2.2.7

1079

Kükürt dioksit

11.6

10.3

8.5

7.6

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.23

1082

Triflorokloroetilen, stabilize

(Soğutucu gaz R 1113)

17.0

15.0

13.1

11.6

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.13

             

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

a              "Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b              Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

 

 

T50

PORTATİF TANK TALİMATI (devamı)

T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb (bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

1083

Trimetilamin, susuz

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.56

1085

Vinil bromür, stabilize

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.37

1086

Vinil klorür, stabilize

10.6

9.3

8.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.81

1087

Vinil metil eter, stabilize

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.67

1581

Kloropikrin ve metil bromür karışımı %2'den fazla kloropikrin ile

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.51

1582

Kloropikrin ve metil klorür karışımı

19.2

16.9

15.1

13.1

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

0.81

1858

Hekzafloropropilen

(Soğutucu gaz R 1216)

19.2

16.9

15.1

13.1

İzin verilir

Normal

1.11

1912

Metil klorür ve metilen klorür karışımı

15.2

13.0

11.6

10.1

İzin verilir

Normal

0.81

1958

1,2-dikloro-1,1,2,2-tetrafloroetan

(Soğutucu gaz R 114)

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.30

1965

Hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, b.b.b.

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1969

İzobutan

8.5

7,5

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.49

             

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

a              "Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b              Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

 

 

T50

PORTATİF TANK TALİMATI (devamı)

T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb (bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

1973

Klorodifloro metan ve kloropentafloroetan karışımı sabitlenmiş kaynama noktası, yaklaşık %49 klorodiflorometan içeren

(Soğutucu gaz R 502)

28.3

25.3

22.8

20.3

İzin verilir

Normal

1.05

1974

Klorodiflorobromometan

(Soğutucu gaz R 12B1)

7.4

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.61

1976

Oklaflorosiklobutan

(Soğutucu gaz RC 318)

8.8

7.8

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.34

1978

Propan

22.5

20.4

18.0

16.5

İzin verilir

Normal

0.42

1983

1-Kloro-2,2,2,- trifluoroetan

(Soğutucu gaz R 133a)

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.18

2035

1,1,1 -trifluoroetan

(Soğutucu gaz R 143a)

31.0

27,5

24.2

21.8

İzin verilir

Normal

0.76

2424

Oktafloropropan

(Soğutucu gaz R 218)

23.1

20.8

18.6

16.6

İzin verilir

Normal

1.07

2517

1-Kloro-1,1- difluoroetan

(Soğutucu gaz R 142b)

8.9

7.8

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.99

2602

Diklorodiflorometan ve 1,1-difloroetan azeotropik karışımı yaklaşık %74 diklorodiflorometan içeren

(Soğutucu gaz R 500)

20.0

18.0

16.0

14.5

İzin verilir

Normal

1.01

             

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

a              "Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b              Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

 

 

T50

PORTATİF TANK TALİMATI (devamı)

T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb (bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

3057

Trifloroasetil klorür

14.6

12.9

11.3

9.9

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.17

3070

Etilen oksit ve diklorodiflorometan karışımı, %12,5'ten fazla olmayan etilen oksit içeren

14.0

12.0

11.0

9.0

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

1.09

3153

Perfloro (metil vinil eter)

14.3

13.4

11.2

10.2

İzin verilir

Normal

1.14

3159

1,1,1,2-tetrafloroetan

(Soğutucu gaz R 134a)

17.7

15.7

13.8

12.1

İzin verilir

Normal

1.04

3161

Sıvılaştırılmış gaz, alevlenebilir, b.b.b.

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

3163

Sıvılaştırılmış gaz, b.b.b.

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

3220

Pentafloroetan

(Soğutucu gaz R 125)

34.4

30.8

27,5

24.5

İzin verilir

Normal

0.87

3252

Diflorometan

(Soğutucu gaz R 32)

43.0

39.0

34.4

30.5

İzin verilir

Normal

0.78

3296

Heptafloropropan

(Soğutucu gaz R 227)

16.0

14.0

12.5

11.0

İzin verilir

Normal

1.20

3297

Etilen oksit ve klorotetrafloro-etan karışımı, %8,8'den fazla olmayan etilen oksit ile

8.1

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.16

             

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

a              "Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b              Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

 

 

T50

PORTATİF TANK TALİMATI (devamı)

T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb (bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

3298

Etilen oksit ve pentafloroetan karışımı, %7,9'dan fazla olmayan etilen oksit ile

25.9

23.4

20.9

18.6

İzin verilir

Normal

1.02

3299

Etilen oksit ve tetrafloroetan karışımı, %5,6'dan fazla olmayan etilen oksit ile

16.7

14.7

12.9

11.2

İzin verilir

Normal

1.03

3318

Amonyak çözeltisi, 15 °C'de su içerisinde bağıl yoğunluğu 0,880'den az olan ve %50'den fazla amonyak içeren

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

Bkz. 4.2.2.7

3337

Soğutucu gaz R 404A

31.6

28.3

25.3

22.5

İzin verilir

Normal

0.84

3338

Soğutucu gaz R 407A

31.3

28.1

25.1

22.4

İzin verilir

Normal

0.95

3339

Soğutucu gaz R 407B

33.0

29.6

26.5

23.6

İzin verilir

Normal

0.95

3340

Soğutucu gaz R 407C

29.9

26.8

23.9

21.3

İzin verilir

Normal

0.95

3500

Basınç altındaki kimyasallar, b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP43c

3501

Basınç altındaki kimyasallar, alevlenebilir, b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3502

Basınç altındaki kimyasallar, zehirli, b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3503

Basınç altındaki kimyasallar, aşındırıcı, b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3504

Basınç altındaki kimyasallar, alevlenebilir, zehirli b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3505

Basınç altındaki kimyasallar, alevlenebilir, aşındırıcı, b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

             

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

a              "Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b              Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

c              UN No.3500,3501,3502,3503,3504 ve 3505 için, azami dolum oranı yerine doldurma açısı kullanılmalıdır.

 

 

 

T75

PORTATİF TANK TALİMATI

T75

Bu portatif tank talimatı, soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için geçerlidir. Bölüm 4.2.3'ün genel hükümleri ile Bölüm 6.7.4'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

Portatif tank özel hükümleri

Bölüm 6.7'de yer alan portatif tank talimatları ya da zorunluluklarıyla öngörülenlere ilave olarak veya bunların yerine uygulanan hükümleri vurgulamak amacıyla belli maddeler için portatif tank özel hükümleri tahsis edilmiştir. Portatif tank özel hükümleri, "TP" (tank hükmü) harfleri ile başlayan alfa sayısal bir kodla tanımlanmış olup Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)'de yer alan belirli maddelere tahsis edilmiştir. Aşağıda, portatif tank özel hükümlerinin bir listesi verilmiştir:

TP1    4.2.1.9.2'de öngörülen doldurma derecesi aşılamaz.

TP2    4.2.1.9.3'te öngörülen doldurma derecesi aşılamaz.

TP3    Erime noktalarının üzerinde taşınan katılar ve yüksek sıcaklıktaki sıvılar için azami doldurma derecesi (% cinsinden) 4.2.1.9.5'e göre saptanacaktır.

TP4    Doldurma derecesi %90'ı ya da alternatif olarak, ilgili makam tarafından onaylanan başka bir değeri geçemez (bkz. 4.2.1.16.2).

TP5    4.2.3.6'da öngörülen doldurma derecesi aşılamaz.

TP6    Yangın girdabı da dâhil olmak üzere herhangi bir olayda tankın patlamasını önlemek için, tankın kapasitesine ve taşınan maddenin yapısına uygun basınç tahliye tertibatları donatılacaktır. Bu tertibat, taşınan maddeye de uygunluk gösterecektir.

TP7    Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.

TP8    Taşınan maddenin parlama noktasının 0 °C'den yüksek olduğu hâllerde test basıncı 1,5 bara düşürülebilir.

TP9    Bu açıklama kapsamındaki bir madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir onay üzerine portatif tankla taşınabilir.

TP10    Yılda bir kez test edilecek olan en az 5 mm kalınlığında bir kurşun kaplama ya da yetkili kurum tarafından onaylanan başka bir uygun kaplama malzemesi gerekmektedir. Son astar muayene tarihinin geçmesinden sonra bu tarihi üç ay geçmeyecek şekilde bir portatif tank, tekrar doldurma işlemi öncesinde bir sonraki testin veya muayenenin yürütülmesi amacıyla boşaltımdan sonra fakat temizlemeden önce taşımaya sunulabilir.

TP12    (Silindi)

TP13    (Rezerve edildi)

TP16    Tank, normal taşıma şartlarında yetersiz basıncı ve aşırı basıncı önleyecek özel bir cihazla donatılmalıdır. Bu cihaz yetkili kurum tarafından onaylanmalıdır.

Ürünün basınç tahliye vanasında kristalleşmesini önlemeye yönelik basınç tahliye şartları, 6.7.2.8.3'te öngörüldüğü gibidir.


TP17    Tankın sıcaklık yalıtımı için sadece inorganik, yanmaz malzemeler kullanılmalıdır.

TP18    Sıcaklık 18 °C ila 40 °C arasında tutulacaktır. Katılaştırılmış metakrilik asit ihtiva eden portatif tanklar, taşıma sırasında tekrar ısıtılmayacaktır.

TP19    Hesaplanan cidar kalınlığı 3 mm kadar artırılacaktır. Cidar kalınlığı, periyodik hidrolik test periyotları arasında orta aralıklarla ultrason yöntemiyle kontrol edilir.

TP20    Bu madde sadece bir nitrojen örtüsü (blanket) altında yalıtılmış tanklarda taşınabilir.

TP21    Cidar kalınlığı 8 mm'den az olmayacaktır. Tanklar, 2,5 yılı aşmayan aralıklarla hidrolik olarak test edilecek ve iç muayeneden geçecektir.

TP22    Mafsallar ve diğer teçhizatlar için kullanılan yağlama maddeleri oksijen uyumlu olacaktır.

TP23    Silindi.

TP24    Taşınan maddenin yavaş yavaş kimyasal olarak çözülmesinden kaynaklanan aşırı basınç birikimini önlemek amacıyla portatif tank, gövdenin buhar alanında azami dolum şartları altında bir yerde bir tertibatla teçhiz edilebilir. Bu tertibat ayrıca devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını da önleyecektir. Bu cihaz yetkili makam ya da yetkili kurum tarafından onaylanmalıdır.

TP25    32,5 °C'ye eşit veya üstünde bir sıcaklıkta tutulması koşuluyla, %99,95 saflıkta kükürt trioksit, bir önleyici (negatif katalizör) olmaksızın tanklarla taşınabilir.

TP26    Isıtılmış şartlar altında taşındığı hâllerde, ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilir. UN No. 3176 için, bu zorunluluk sadece maddenin suyla tehlikeli bir reaksiyona girdiği hâller için geçerlidir.

TP27    6.7.2.1'de tanımlanan test basıncı uyarınca 4 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul edilebilir olduğunun kanıtlanması hâlinde, asgari 4 bar test basıncına sahip portatif bir tank kullanılabilir.

TP28    6.7.2.1’de tanımlanan test basıncı uyarınca 2,65 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul edilebilir olduğunun kanıtlanması hâlinde, asgari 2,65 bar test basıncına sahip portatif bir tank kullanılabilir.

TP29    6.7.2.1'de tanımlanan test basıncı uyarınca 1,5 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul edilebilir olduğunun kanıtlanması hâlinde, asgari 1,5 bar test basıncına sahip portatif bir tank kullanılabilir.

TP30    Bu madde, yalıtılmış tanklarda taşınacaktır.

TP31    Bu madde, yalnızca katı hâlde, tanklarda taşınacaktır.

TP32    UN No. 0331, 0332 ve 3375 için, portatif tanklar aşağıdaki koşullara tabi olarak kullanılabilir:

(a)    Gereksiz kısıtlamayı önlemek amacıyla, metalden mamul her portatif tank yeniden kapanan yaylı tipte bir basınç tahliye cihazı, kırılabilir disk veya eriyebilir bir elemanla donatılacaktır. Boşaltmaya başlama veya duruma göre patlama basıncı, test basınçları 4 bardan fazla olan portatif tanklar için 2.65 bardan fazla olmayacaktır.

(b)    Sadece UN 3375 için tanklarda taşımaya uygunluk kanıtlanacaktır. Bu uygunluğu değerlendirme yöntemlerinden biri, Test Serisi 8'deki test 8 (d)'dir (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım 1, Alt Bölüm 18.7).

(c)    Maddelerin, topaklanmayla sonuçlanabilecek bir süre boyunca portatif tankta kalmalarına izin verilmeyecektir. Maddelerin tank içindeki birikimini ve sıkışmasını önlemek için uygun önlemler alınacaktır (örn. temizlik vs.).

TP33    Bu maddeye tahsis edilmiş olan portatif tank talimatı, granül ve toz şeklindeki katılar ile soğutulmuş ve katı kütle olarak taşınan, erime noktalarının üzerindeki sıcaklıklarda doldurulan ve taşınan katılar için geçerlidir. Erime noktaları üzerinde taşınan katılar için bkz. 4.2.1.19.

TP34    Portatif tank, 6.7.4.15.1'de belirtilen levha üzerinde "DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI İÇİN DEĞİL" işaretini, dış ceketin iki tarafında da en az 10 cm yükseklikteki harflerle taşıyorsa, portatif tankların 6.7.4.14.1'deki darbe testine tabi tutulmasına gerek yoktur.

TP35    Silindi

TP36    Buhar alanındaki eriyebilir elemanlar portatif tanklarda kullanılabilir.

TP37    Silindi

TP38    Silindi

TP39    Silindi

TP40    Portatif tanklar, püskürtme uygulaması teçhizatı ile donatılmış ise taşınamazlar.

TP41    Yetkili makam bir anlaşma ile 2,5 yıllık iç denetim iptal edilebilir ya da bu tank hükümlerinin geçerli olduğu organometalik maddelerin taşınması için portatif tankların tahsis edilmesi şartıyla, diğer test metotları ya da muayene yöntemleri ile gerçekleştirilebilir. Ancak bu muayene, 6.7.2.19.7 koşulları karşılandığında gerekli olur.

4.3

SABİT TANKLARIN (TANKERLER), METALİK MALZEMEDEN MAMUL GÖVDELİ SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLER İLE TANK TAKAS GÖVDELERİ VE TÜPLÜ GAZ TANKERLERİ İLE ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC) KULLANIMI

NOT:    Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri için bkz. Bölüm 4.2; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 4.4; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 4.5.

Kapsam

Sayfanın genişliğini kapsayacak şekilde yer alan hükümler, hem sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise sadece aşağıdakiler için geçerlidir:

-    Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);

-    Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler (sağ sütun).
 

Bu hükümler şunlar için geçerlidir:

 

Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri

| tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler

 

Gazlı, sıvı, toz hâlinde veya tanecikli maddelerin taşınması için kullanılan araçlar.

Bölüm 4.3.2, her sınıftan maddenin taşınmasına yönelik olarak kullanılabilen sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri için geçerli olan hükümlere ile 2.Sınıftan gazların taşınması amacıyla kullanılan tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler için geçerli olan hükümlere yer vermektedir. Bölüm 4.3.3 ve 4.3.4, Bölüm 4.3.2 hükümlerine eklenen veya bunlarda değişiklik yapan özel hükümler içermektedir.

Yapım, donanım, tip onayı, testler ve işaretlemeye ilişkin gereklilikler için bkz. Bölüm 6.8.

Bu Bölümün uygulanmasıyla ilişkili geçici önlemler için bkz:

1.6.3.

| 1.6.4.

Tüm sınıflar için geçerli hükümler

Kullanım

ADR'ye tabi bir madde, sadece Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'deki 4.3.3.1.1 ve 4.3.4.1.1 maddeleri uyarınca tank koduyla ilgili bir hüküm getirilmişse sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC'lerde taşınabilir.

Gerekli tank, tüplü gaz tankeri ve MEGC tipi, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de kod şeklinde verilmiştir. Kodun dört parçasının okunmasına ilişkin açıklamalar 4.3.3.1.1 (taşınacak maddenin 2. Sınıfa ait olduğu hâllerde) ile 4.3.4.1.1'de (taşınacak maddenin Sınıf 1 ve Sınıf 3'ten 9'a kadar olduğu hâllerde)1 verilmiştir.

4.3.2.1.2 uyarınca gerekli olan tip, bu Bölümde ya da Bölüm 6.8'de aksi öngörülmediği sürece, söz konusu tehlikeli madde için kabul edilebilir olan en az katı imalat zorunluluklarına karşılık gelmektedir. Daha yüksek asgari bir hesaplama basıncı ya da dolum ve boşaltım kapaklarına veya emniyet valfleri/cihazlarına ilişkin daha katı zorunluluklar öngören kodlara karşılık gelen tanklar da kullanılabilir. (bkz. Sınıf 2 için 4.3.3.1.1 ve Sınıf 3 ila 9 için bkz. 4.3.4.1.1).

                               
1    Sınıf 1,5.2 veya 7 kapsamındaki maddelerin taşınmasına yönelik tanklar için istisna yapılmıştır (bkz.4.3.4.1.3).

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018