Karayolunda Tehlikeli Madde

Atıklar Un Numarası Atama ve Ambalajlama

Atıklar, UN Kodları ve Sınıfları Tekrar Edenler Olabilir Yada Yanlış olduğunu düşündükleriniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Atık Kodu

Atık Yönetimi Atık Tanımı

UN 

050102

Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

3077

050103

Tank dibi çamurları

3077

050105

Petrol döküntüleri

1993

050106

İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar

3077

050107

Asit ziftleri

3077

050108

Diğer ziftler

3077

050109

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

3077

050111

Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

3082

050115

Kullanılmış filtre killeri

3243

061302

Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

1362

070104

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

2810
070401

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

3082

080111

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

1263

080317

Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

1210

090113

09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar

3082

120112

Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

3077

120116

Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

3077

130208

Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları

3082

130301

PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları

3082

130310

Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları

3082

150110

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

3509

150202

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

1373

160107

Yağ filtreleri

3077

160114

Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları

3082

160209

PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler

2315

160213

16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar (3) içeren ıskarta ekipmanlar

3077

160303

Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklar

3082

160506

Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları

3082

160507

Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta inorganik kimyasallar

3077

160508

Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar

3077

160601

Kurşunlu piller ve akümülatörler

2794

160602

Nikel kadmiyum piller

2795

160709

Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

3077

160802

Tehlikeli geçiş metalleri (4) ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler

2881

161105

Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler

3077

170204

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik

3077

170409

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

3077

170410

Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

3077

170503

Tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlar

3077

170507

Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı

3077

170601

Asbest içeren yalıtım malzemeleri

2590

170603

Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri

3077

170605

Asbest içeren inşaat malzemeleri

2212

180103

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar

3291

190111

Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf

3077

190806

Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler

3077

200121

Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

3506

200126

20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar

3077

200135

20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (7) içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar

3363

200137

Tehlikeli maddeler içeren ahşap

3077

130703

Dökme /ADR’li tankerler tahliye vanası ve tank kapakları mühürlü.

3082

170410

Dökme / sızdırmaz damperli /brandalı araçlar

3077

170601

2 adet (4 mikron ) naylon torba dış torba asbest uyarı logolu, her iki torba ağzı gümüş suya dayanıklı bantla kapatılmış. Plakalar paketlenmiş , streç bant ile sarılmış -Brandalı damperli araç ile dökme olarak.

2590

160601

Sızdırmaz metal kasa/ Özel Atık Akümülatör taşıma araçları

2794

160215

Maksimum 25 kg. Geçirgen olmayan (4 mikron) naylon torbalar büyük ambalajlar içinde.

3077

080111

Maksimum 25 kg. Geçirgen olmayan (4 mikron) naylon torbalar  büyük paket içinde.

1602

200121

Kapalı tahta kasa içerisinde köpükle emniyete alınmış. Palet üzerine streç filmle sabitlenmiş

3506

150202

Maksimum 25 kg. Geçirgen olmayan (4 mikron) naylon torbalar büyük ambalajlar içinde.

3077

150110

Varil/bidon içerisindeki atıklar tamamen boşaltılmış. Atık varil bidon taşımaya uygun özel araçlar

3509

150111

Maksimum 25 kg. Geçirgen olmayan (4 mikron) naylon torbalar büyük ambalajlar içinde.

3509

191211

Dökme /sızdırmaz brandalı damperli araç

3077

160303

10-25 kg lık özel ambalajında, kapakları ve sızdırmazlık kontrolü yapılmış halde / büyük ambalajlar içerisinde.

3077

170503

Dökme /sızdırmaz brandalı damperli araç

3077

180101

Özel Tıbbi atık taşıma araçları (Logolu tıbbı atık torbaları içerisinde)

3291

180103 Özel Tıbbi atık taşıma araçları (Logolu tıbbı atık torbaları içerisinde) 3291
150202 Dökme /sızdırmaz brandalı damperli araç 3077
200114 FOSFORİK ASİT, ÇÖZELTİSİ 1805
200133 Dökme /sızdırmaz brandalı damperli araç 3077
200126 Dökme /ADR’li tankerler tahliye vanası ve tank kapakları mühürlü. 3082
160506 Dökme /ADR’li tankerler tahliye vanası ve tank kapakları mühürlü. 3082
120112 Dökme /ADR’li tankerler tahliye vanası ve tank kapakları mühürlü. 3082
180106   3249
180108   3249
150110   3509
150111   1950
180110   2025
100309   3170
340221, 340217, 340262, 342922, 340293, 340247, 704041, 340296, 340218, 340219,
340220, 340222, 340223, 73005, 340224, 340213, 340225, 340215, 340226, 340211, 340227,
340228, 340229, 340230, 340231, 340232, 73006, 340268, 340011, 340233, 340234, 340235,
340236, 340237, 340238, 340239, 340240, 340241, 340242, 340248, 340269, 73007, 340243,
340244, 340245, 340246, 340250, 340252, 340253, 340249, 340254, 340272, 340255,
340010, 340256, 340257, 340258, 340259, 340260, 340263, 340266, 340265, 340270,
910006, 340280, 340290, 340110, 340312, 340315, 340316, 340319, 340267, 341620,
341721, 340273, 341722, 341723, 340111, 341820, 341825, 342120, 342210, 340295,
342410, 342610, 342920, 340294, 343010, 343011, 342211, 340210, 340271, 342611,
340216, 342212, 73008, 340323, 342921, 340214, 340264, 340324, 340291, 340325, 340212,
340308, 340307, 910093, 340259A, 340297, 341826, 340210B, 340213B, 340213C, 340298,
340327, 340208, 340281, 343430, 340299, 340207, 910102, 910132, 340307A, 340279,
340206, 340205, 340315A, 341827, 341828, 910103, 340204, 340203, 340202, 340201,
340283, 340284, 341829, 340285, 340286, 340012, 340300, 073009, 073004, 073010
  3077

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018