Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınırlı Miktar Muafiyeti

SINIRLI MİKTARLARDA AMBALAJLANAN TEHLİKELİ MADDELER
 
(Limited Quantity Exception) (Ref. 3.4.1)
 
İlgili bölümde, sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflara ait tehlikeli maddelere ilişkin uygulanacak hükümler yer almaktadır.
 
Tablo A’da sütun 7a altında yer alan ağırlık birimleri,  söz konusu tehlikeli maddenin iç ambalajı içinde taşınabileceği en fazla ağırlığı temsil eder.  Öngörülen en fazla dıştaki ambalaj ağırlığı 30 kg’dır. Herhangi bir dış ambalaj(overpack) söz konusu ise,  toplam ağırlık sınırı 20 kg olacaktır.  Toplam ambalaj ağırlığı ise, 8 ton üzerinde olmamalıdır.
 
Sınırlı Miktar taşımalarında, paketlerin üzerine siyah beyaz baklava dilimi etiketleme yapılır.  12 ton üzerindeki taşıma ünitelerinde 8 tonu aşan tehlikeli maddenin söz konusu olduğu Sınırlı Miktar taşımalarında; araçların ön ve arkasına, konteynerin dört  bir yanına ilgili işaretin yer aldığı levha takılır.
 
NOT: Tehlikeli maddenin Tablo A’da yer alan olası özel hüküm ve muafiyet çekinceleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018