Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma Kategorisi Muafiyeti

TAŞIMA KATEGORİSİ MUAFİYETİ veya KISMİ MUAFİYET (Partial Exceptions) (Ref. 1.1.3.6.3)
 
ADR kapsamında, Tablo A ‘da 15. sütunda yer alan rakam uyarınca, aşağıdaki uygulamalardan muaf tutulabilir. Bu muafiyetler, 1.1.3.6.3 Tablosunda yer alan ve bir taşıma ünitesinde taşınabilecek en fazla madde miktarını gösteren rakamlar esas alınarak uygulanır.  Farklı taşıma kategorilerine sahip malların taşınabilmesi için,  taşıma ünitesi başına 1000 ağırlık birimi limit uygulanır.
 
Öncelikle; Tablo A’da 6. Sütunda yer alan Özel Hükümler (3.3) dikkate alınmalı ve maddenin ADR kapsamındaki olası çekinceleri gözden geçirilmelidir.
 
UN numarası ve ağırlık bilgisi ile, yukarıdaki menüden sorulayabilirsiniz.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018