Karayolunda Tehlikeli Madde

TMGD Sınavına İtiraz Dilekçesi

TEHLİKELİ MAL ve KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK MUAYENE, BELGELENDİRME ve DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
  
ANKARA
 
GMK Bulvarı No:128/A Maltepe /Ankara TÜRKİYE

KONU: ..../...../...... Tarihli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD/ADR/IMDG) Sınav Sorusu İtirazı.
 
1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TMKTDGM’lüğünce ....../...../........... tarihinde icra edilen “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” sınavına katıldım. Söz konusu sınav sorularından .... Soru kitapçığındaki ................................................................ numaralı soruların  hatalı olduğunu düşünüyorum.
 
2. EK’te hatalı olduğunu gerekçeleri ile açıkladığım soruların iptal edilmesini ve bu hatalı sorulardan dolayı sınavda kaybolan puanımın, ilan edilen puanıma ilave edilerek mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.
 
3. Konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

Adı ve Soyadı: 

İmza        :

İkamet Adresi : 

T.C. Kimlik Numarası:  
                                                                 
Cep Telefon Numarası: 

E-Mail Adresi: 
 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018