Karayolunda Tehlikeli Madde

İstisnai Miktar Muafiyeti

İSTİSNAİ MİKTARLARDA AMBALAJLANMIŞ TEHLİKELİ MADDELER
(Exceptional Quantity) (Ref. 3.5)
 
 
 
İlgili bölümde, istisnai miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflara ait tehlikeli maddelere ilişkin uygulanacak hükümler yer almaktadır.
 
Tablo A’da sütun 7b altında yer alan alfanümerik kodlar, istisnai miktarlarda taşınabilen tehlikeli maddeler için iç ve dıştaki ambalaj için izin verilen ağırlık birimlerini belirlemektedir.
 
İstisnai Miktar taşımalarında, paketlerin üzerine ilgili etiketleme yapılır.  İlk satırda etiket  numarasına(Tablo A Sütun 5) yer verilirken, alt satırda –koli üzerinde yazılı değil ise- gönderici ve alıcıya ait unvan ve adresler yazılır.
 
NOT: Tehlikeli maddenin Tablo A’da yer alan olası özel hüküm ve muafiyet çekinceleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018