Karayolunda Tehlikeli Madde

Muayene ve test

Her esnek dökme yük konteynerinin tasarım tipi, işaret tahsisine izin veren yetkili makamın belirlediği
prosedürlere uygun olarak, 6.11.5'te ön görüldüğü şekilde test edilecek olup, bu yetkili makam tarafından
onaylanacaktır.

Testler esnek dökme yük konteynerinin tasarım, malzeme veya üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her
bir tasarım tipi değişikliği durumunda tekrarlanacaktır.

Testler, taşıma için hazırlanan esnek dökme yük konteynerleri üzerinde yürütülecektir. Esnek dökme yük
konteynerleri, kullanılabilecekleri azami kütleye kadar doldurulacaktır ve içerikleri eşit dağıtılacaktır.
Esnek dökme yük konteynerlerinde taşınacak maddelerin yerini, testin sonuçlarını geçersiz kılmamak
kaydıyla diğer maddeler alabilir. Diğer bir madde kullanıldığında taşınacak madde ile aynı fiziksel
özelliklere (kütle, tane büyüklüğü, vb.) sahip olmalıdır. Gerekli toplam esnek dökme yük konteyneri
kütlesini elde etmek için kurşun torbaları gibi katkı maddelerinin kullanımına, sonuçlar etkilenmeyecek
şekilde yerleştirilmeleri şartıyla izin verilir.

Üretilen her bir esnek dökme yük konteynerinin bu Bölümdeki hükümleri karşılamasını temin etmek
amacıyla esnek dökme yük konteynerleri yetkili makamı tatmin eden bir kalite güvence programına göre
üretilmeli ve test edilmelidir.

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

Tüm esnek dökme yük konteyneri tipleri için tasarım tipi testi olarak.

Teste hazırlık

Esnek dökme yük konteyneri izin verilen azami brüt kütlesine kadar doldurulacaktır.

Test yöntemi

Esnek dökme yük konteyneri, elastik olmayan yatay bir hedef yüzey üzerine düşürülecektir.
Hedef yüzey şöyle olacaktır:
(a) Yerinden oynamamasına yetecek şekilde bütün halinde ve büyük;
(b) Test sonuçlarını etkileyebilecek bölgesel kusurlar taşımayan düz yüzey;
(c) Test koşulları altında deforme olmayacak kadar sağlam ve testler nedeniyle hasar görme eğilimi
göstermeyen ve
(d) Test edilecek esnek dökme yük konteynerinin tamamen yüzeye düşmesini sağlayacak yeterli
genişlikte.
Düşüşün ardından, esnek dökme yük konteyneri, gözlem için dik pozisyona getirilir.

Düşürme yüksekliği
Ambalajlama grubu III: 0,8 m

Testi geçme kriterleri
(a) İçerik kaybı olmayacaktır. Konteyner dik pozisyona getirildikten sonra başka sızıntı olmaması
kaydıyla, darbe sonucu kapaklardan veya dikiş deliklerinden ufak bir boşalmanın
gerçekleşmesi, esnek dökme yük konteynerinin başarısız olduğu şeklinde
değerlendirilmeyecektir;
(b) Hurda veya imha için taşınan esnek dökme yük konteynerini güvensiz kılacak herhangi bir
hasar olmayacaktır.

Yukarıdan kaldırma testi

Uygulanabilirlik

Tüm esnek dökme yük konteyneri tipleri için tasarım tipi testi olarak.

Teste hazırlık

Esnek dökme yük konteynerleri, yükün düzgün bir şekilde dağılımıyla, azami net kütlenin altı katına kadar
doldurulacaktır.

Test yöntemi

Esnek dökme yük konteyneri, tasarlandığı tarzda yerden yukarıya kaldırılacak ve o pozisyonda beş
dakikalık bir süreyle tutulacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018