Karayolunda Tehlikeli Madde

Sızdırmazlık testi

Uygulanabilirlik

Basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış sıvılar veya katılar için kullanılan tüm IBC tiplerinde tasarım
tipi testi ve periyodik test olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

Test, herhangi bir ısı yalıtım donanımı takılmadan önce yapılacaktır. Havalandırmalı kapaklar ya benzer
havalandırmasız kapaklarla değiştirilecek veya kapak mühürlenecektir.

Uygulanacak test yöntemi ve basıncı

Test, en fazla 20 kPa (0,2 bar) gösterge basıncı altında en az 10 dakikalık bir süreyle yürütülecektir. IBC'nin
hava geçirmezliği, hava basınçlı diferansiyel testle veya metal IBC'ler için dikişler ve bağlantı yerleri bir
sabun çözeltisi ile kaplanarak, IBC'yi suya daldırma yöntemiyle saptanacaktır. Daldırma durumunda
hidrostatik basınç için bir düzeltme faktörü uygulanacaktır.

Testi geçme kriteri

Hava sızıntısı olmayacaktır.

İç basınç (hidrolik) testi

Uygulanabilirlik

Basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış sıvılar veya katılar için kullanılan IBC tipleri için tasarım tipi
testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

Test, herhangi bir ısı yalıtım donanımı takılmadan önce yapılacaktır. Basınç tahliye cihazları çıkartılacak ve
çıkışları kapatılacak veya çalışmaları engellenecektir.

Test yöntemi

Test, en az 6.5.6.8.4'te belirtilenlere eşit bir hidrolik basınç uygulanarak en az 10 dakikalık bir süreyle
yürütülecektir. IBC'ler test sırasında mekanik açıdan gerilmeyecektir.

Uygulanacak basınçlar

Metal IBC'ler:
(a) 21A, 21B ve 21N tiplerindeki IBC'lerde, ambalajlama grubu I katıları için, 250 kPa (2,5 bar)
gösterge basıncı;
(b) 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC'lerde, ambalajlama grupları II veya III
maddeleri için, 200 kPa (2 bar) gösterge basıncı;
(c) Buna ek olarak, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC'ler için 65 kPa (0,65 bar) gösterge basıncı.
Bu test 200 kPa (2 bar) testinden önce yapılacaktır.

Sert plastik ve kompozit IBC'ler:
(a) 21H1, 21H2, 21HZ1 ve 21HZ2 tipindeki IBC'ler için: 75 kPa (0,75 bar) (gösterge);
(b) 31H1, 31H2, 31HZ1 ve 31HZ2 tiplerindeki IBC'ler için: iki değerden hangisi daha yüksekse;
ilki aşağıdaki yöntemlerden biriyle belirlenir:
(i) IBC'de 55 °C'de ölçülen toplam gösterge basıncının (yani doldurulan maddenin buhar
basıncı ve havanın veya diğer soy gazların kısmi basıncı eksi 100 kPa) 1,5 emniyet
faktörüyle çarpımı; bu toplam gösterge basıncı, 4.1.1.4'e uygun azami doldurma
derecesi ve 15 °C'lik doldurma sıcaklığı bazında saptanacaktır;
(ii) Taşınacak sıvının 50 °C'deki buhar basıncının 1,75 katı ve asgari 100 kPa test basıncı
ile eksi 100 kPa veya
(iii) Taşınacak sıvının 55 °C'deki buhar basıncının 1,5 katı ve asgari 100 kPa test basıncı
ile eksi 100 kPa;
ikinci değer ise aşağıdaki yöntemle saptanacaktır:
(iv) Taşınacak maddenin statik basıncının iki katı ile suyun statik basıncının en az iki katı;

Test(ler)i geçme kriterleri:
(a) 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC'ler için, 6.5.6.8.4.1 (a) ve (b)'de belirtilen
test basıncına tabi tutulduklarında: sızıntı olmayacaktır;
(b) 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC'ler için, 6.5.6.8.4.1 (c)'de belirtilen test basıncına tabi
tutulduklarında: IBC'yi taşımayı güvensiz hale getirmeyecek kalıcı bir deformasyon ve sızıntı
görülmeyecektir;
(c) Sert plastik ve kompozit IBC'ler için: IBC'yi taşıma için güvensiz hale getirmeyecek kalıcı bir
deformasyon ve sızıntı görülmeyecektir;

 

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

Tüm IBC'ler için tasarım tipi testi olarak.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018