Karayolunda Tehlikeli Madde

9.6

SICAKLIK KONTROLLÜ MADDELERİN TAŞIMACILIĞINDA KULLANILMASI AMAÇLANAN TAM VEYA TAMAMLANMIŞ ARAÇLARA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Sıcaklık kontrollü madde taşımacılığı yapması amaçlanan yalıtılmış, soğutulan ve otomatik olarak
soğutulan araçlar aşağıdaki koşullara uygun olacaklardır:
(a) araç, yalıtımı ve soğutma araçlarıyla ilgili olarak, 2.2.41.1.17 ve 2.2.52.1.16 ile 2.2.41.4 ve
2.2.52.4'te belirtilen, taşınılan madde için gerekli olan kontrol sıcaklığını aşmayacak şekilde
donatılacaktır. Toplam ısı transferi katsayısı 0,4 W/m2K'dan fazla olmayacaktır;
(b) Araç, taşınan maddelerden ya da soğutucu maddelerden çıkabilecek buharın sürücü kabinine
sızmayacağı şekilde donatılmış olacaktır;
(c) Yükleme alanındaki sıcaklığın sürücü kabininden herhangi bir zamanda tespit edilebilmesini
sağlayan uygun bir cihaz bulundurulacaktır;
(d) yükleme alanında tehlikeli ölçüde fazla basınç oluşması riski varsa yükleme alanında hava
borusu ya da havalandırma kapağı bulundurulacaktır. Gerekli görülen yerlerde soğutmanın,
hava borusu ya da havalandırma kapağı tarafından, zarar görmemesi sağlanmalıdır;
(e) soğutma gazı alevlenebilir olmayacaktır ve
(f) otomatik olarak soğutulan bir aracın soğutma cihazı, aracı hareket ettirmek için kullanılan
motordan bağımsız bir çalışma kapasitesine sahip olacaktır.

Kontrol sıcaklığının aşılmasını önleme yöntemleri (bkz. V8(3)) Bölüm 7.2'de (R1 ila R5) sıralanmıştır.
Kullanılan yönteme bağlı olarak, araç gövdelerinin yapımına ilişkin ek şartlar Bölüm 7.2'ye dahil edilebilir.

9.7

“Kapasitesi 1 m3'den fazla sökülebilir tanklarda veya kapasitesi 3 m3'den fazla tank konteynerlerde, portatif tanklarda veya MEGC'lerde tehlikeli mal taşımacılığı için kullanılan sabit tanklara (tankerlere), tüplü gaz tankerlerine ve tam veya tamamlanmış araçlara ilişkin ek zorunluluklar (EX/III, FL ve AT araçlar)”

Genel hükümler

Uygun araca ya da onun yerine kullanılan araç alt düzeni birimlerine ek olarak, tankerler bir ya da daha
fazla gövdeden, bunların donanım kalemlerinden ve bunları araca ya da alt düzen birimlerine tutturmak için
gerekli aksamlardan oluşur.

Sökülebilir tank, taşımacı araca takıldığında, tüm birim tankerler için belirlenen gerekliliklere uygun
olacaktır.

Tanklarla ilgili zorunluluklar

Metalden yapılmış sabit tanklar ya da sökülebilir tanklar Bölüm 6.8'de belirtilen ilgili zorunluluklara uygun
olacaktır.

Tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin bileşenleri; silindir, tüp, basınçlı variller ve silindir grupları söz
konusu olduğunda, Bölüm 6.2'nin ilgili zorunluluklarına ve tanklar söz konusu olduğunda Bölüm 6.8'in
zorunluluklarına uygun olacaktır.

Metalden yapılmış tank konteynerleri Bölüm 6.8'in zorunluluklarına, portatif tanklar Bölüm 6.7'nin ya da
ilgili durumlarda, IMDG Kodu'nun (bkz. 1.1.4.2) zorunluluklarına uygun olacaktır.

Fiber takviyeli plastikten mamul tanklar Bölüm 6.9'un zorunluluklarını yerine getirecektir.

Vakumla çalışan atık tankları, Bölüm 6.10'un zorunluluklarını karşılayacaktır.

Bağlantılar

Tankerler, tüplü gaz tankerleri ve sökülebilir tankları taşıyan araçlar için bağlantılar, normal taşıma
koşullarındaki statik ve dinamik gerilimlere ve 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 ila 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 ve
6.8.2.1.16'da tanımlandığı şekliyle asgari gerilime dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanacaktır.

FL araçlarının topraklanması

FL tankerlerinin, metal ya da fiber takviyeli plastikten mamul tankları ve FL tüplü gaz tankerlerinin akü
bileşenleri şasiye en az bir adet sağlam elektrik bağlantısıyla bağlanacaktır. Elektrodinamik korozyona
neden olabilecek her türlü metal temasından kaçınılacaktır.
NOT: Ayrıca bkz. 6.9.1.2 ve 6.9.2.14.3.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018