Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınçlı kaplar üzerinde periyodik muayene ve test için onay sistemi

Tanım

Bu bölümün amaçları bakımından:
Onay sistemi, basınçlı kaplar üzerinde periyodik muayene ve test yürüten bir kurumun (bundan böyle
"periyodik muayene ve test kurumu" olarak anılacaktır) yetkili makam tarafından onaylanması anlamına
gelmekte olup onay, bu kurumun kalite sisteminin onaylanmasını da içerir.

Genel zorunluluklar

Yetkili makam

Yetkili makam, basınçlı kaplar üzerindeki periyodik muayene ile testlerin ADR zorunluluklarını yerine
getirmesini sağlamak amacıyla bir onay sistemi kuracaktır. Basınçlı kaplar üzerinde periyodik muayene ve
test yürüten bir kurumu onaylayan yetkili makamın, basınçlı kabın üretimini onaylayan ülkenin yetkili
makamı olmaması halinde, periyodik muayene ile testi onaylayan ülkenin işaretleri de basınçlı kap
işaretlerinde yer alacaktır (bkz. 6.2.2.7).
Periyodik muayene ve testi onaylayan ülkenin yetkili makamı, talep üzerine bu kapların kullanıldığı
ülkedeki eşdeğer makama bu onay sistemine uygunluğu gösteren kanıtları ve periyodik muayene ve test
kayıtlarını ibraz edecektir.
Onay ülkesinin yetkili makamı, onay sistemine uygunsuzluğu gösterir kanıtların ibrazı üzerine
6.2.2.6.4.1'de anılan onay sertifikasını feshedebilir.

 

Yetkili makam, bu onay sistemindeki görevlerini tamamen veya kısmen devredebilir.

Yetkili makam, onaylanan periyodik muayene ve test makamlarının güncel bir listesinin ve bunların
tanımlama işaretlerinin bulunduğunu temin edecektir.

Periyodik muayene ve test kurumu

Periyodik muayene ve test makamı, yetkili makam tarafından onaylanacak ve şunları karşılayacaktır:
(a) Teknik görevlerini tatminkar şekilde gerçekleştirmek amacıyla gerekli kabiliyete, eğitime,
yetkinliğe ve becerilere sahip olan, kurumsal yapıda personele sahip olmalıdır;
(b) Uygun ve yeterli tesislere ve teçhizatlara erişimi olmalıdır;
(c) Tarafsız bir şekilde çalışmalı ve bunu engelleyecek herhangi bir etkiden bağımsız olmalıdır;
(d) Ticari gizliliği sağlamalıdır;
(e) Asıl muayene ve test makamı görevleriyle diğer ilgisiz görevlerin sınırını iyi çizebilmelidir;
(f) 6.2.2.6.3 uyarınca belgelendirilmiş bir kalite sistemi kapsamında çalışacaktır;
(g) 6.2.2.6.4 uyarınca onay başvurusu yapacaktır;
(h) Periyodik muayeneler ile testlerin 6.2.2.6.5'e uygun yürütülmesini sağlayacaktır ve
(i) 6.2.2.6.6'ya uygun olarak etkili ve uygun bir rapor ve kayıt sistemi temin etmelidir.

Kalite sistemi ve periyodik muayene ve test makamının denetlenmesi

Kalite sistemi

Kalite sistemi periyodik muayene ve test makamının benimsediği tüm unsurları, gereksinimleri ve
hükümleri içermelidir. Bu sistem, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistemli ve düzenli
olarak belgelendirilmelidir.
Kalite sistemi aşağıdakileri içermelidir:
(a) Kurumsal yapının ve sorumlulukların tanımı;
(b) Kullanılacak olan ilgili muayene, kalite kontrol, kalite güvencesi, süreç işletim talimatları;
(c) Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri ve sertifikalar gibi kalite kayıtları;
(d) 6.2.2.6.3.2 uyarınca yürütülen denetimlerden çıkan kalite sisteminin verimli çalışmasını
sağlamak üzere yönetim incelemeleri;
(e) Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç;
(f) Uygunsuzluk gösteren basınçlı kapları kontrol yöntemi ve
(g) İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri.

Denetim

Periyodik muayene ve test makamı ile makamın kalite sistemi, yetkili makamın kabul edebileceği ölçüde
ADR'nin zorunluluklarını yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi amacıyla denetlenecektir.
Denetim, ilk onay sürecinin bir parçası olarak yürütülecektir (bkz. 6.2.2.6.4.3). Denetim, bir onayın
değiştirilme sürecinin bir parçası olarak yürütülecektir (bkz. 6.2.2.6.4.6).
Periyodik denetimler, yetkili makamın talebi üzerine, periyodik muayene ve test makamının ADR
zorunluluklarını karşılamaya devam edip etmediğinin saptanması amacıyla yürütülecektir.
Periyodik muayene ve test makamı, her türlü denetimin sonucu hakkında bilgilendirilecektir. Bilgilendirme,
denetim sonuçlarını ve istenilen düzeltici eylemleri içermelidir.

 

Kalite sisteminin idame ettirilmesi

Periyodik muayene ve test kurumu, kalite sistemini idame ederek yeterli ve etkili sürdürülmesini
sağlamalıdır.
Periyodik muayene ve test kurumu, kalite sistemini onaylayan yetkili makamı, 6.2.2.6.4.6'daki bir onayın
değiştirilmesine yönelik sürece uygun olarak amaçlanan her türlü değişiklik konusunda bilgilendirecektir.

Periyodik muayene ve test kurumları için onay süreci

İlk onay

Basınçlı kaplar üzerinde bir basınçlı kap standardı ile ADR'ye uygun şekilde periyodik muayene ve test
yürütmeyi amaçlayan bir kurum, yetkili makam tarafından düzenlenen bir onay sertifikasına başvurmalı,
bunu edinmeli ve saklamalıdır.
Bu yazılı onay, talep üzerine kullanım ülkesinin yetkili makamına ibraz edilmelidir.

Başvuru, her bir periyodik muayene ve test makamı için yapılmalı ve şunları içermelidir:
(a) Periyodik muayene ve test kurumunun adı ve adresi ve ayrıca başvuru yetkili temsilci tarafından
yapıldıysa yetkili temsilcinin adı ve adresi;
(b) Periyodik muayene ve test yürüten her bir tesisin adresi;
(c) Kalite sisteminden sorumlu personelin adı ve unvanı;
(d) Basınçlı kapların tahsisi; periyodik muayene ve test yöntemleri ve kalite sisteminin karşıladığı
ilgili basınçlı kap standartları;
(e) 6.2.2.6.3.1'de açıklanan her tesis, teçhizat ve kalite sistemine ilişkin dokümantasyon;
(f) Periyodik muayene ve test personelinin vasıfları ve eğitim kayıtları ve
(g) Diğer bir yetkili makam tarafından benzer bir başvurunun reddi veya onayına ilişkin ayrıntılar.

Yetkili makam şunları yapacaktır:
(a) Prosedürlerin, ilgili basınçlı kap standartları ile ADR zorunluluklarına uygun olduğunu
doğrulamak üzere dokümantasyonu inceleyecektir ve
(b) Muayenelerin ve testlerin, ilgili basınçlı kap standartları ve ADR'nin öngördüğü şekilde
yürütüldüğünü doğrulamak üzere, 6.2.2.6.3.2 uyarınca bir denetim yürütecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018