Karayolunda Tehlikeli Madde

Birden fazla sınıfa ait maddeleri içeren konteynerler, MEGC'ler, MEMU'lar, tank-konteynerler, portatif
tanklar veya araçların, birincil risk veya ikincil risk levhasında halihazırda o plakanın temsil ettiği tehlike
belirtilmişse, bunların ikincil risk levhası taşıması gerekmez.

Taşınan tehlikeli mal veya kalıntıları ile ilgisi olmayan levhalar sökülmeli ya da saklanmalıdır.

Levha, katlanabilir panellere iliştirilmişse, bunlar taşıma sırasında tutamak kısmında bükülmeyecek veya
gevşemeyecek (özellikle de darbeler veya istenmeyen hareketler nedeniyle) şekilde tasarlanacak ve
sabitlenecektir.

Konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere ve portatif tanklara levha takılması

NOTE: Bu alt başlık, hem karayolunu hem de raylı sistemleri içeren zincirlerde taşınan tank takas
gövdeleri veya takas gövdeleri dışındaki takas gövdeleri için geçerli değildir.
Levhalar, konteynerlerin, MEGC'lerin, tank-konteynerlerin veya portatif tankların her iki yanına ve her bir
ucuna takılmalıdır.
Tank-konteynerlerin veya portatif tankların birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla
tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve
her modele ilişkin bir levha iki uçta da iki tarafta yer almalıdır. Tüm bölmelerin aynı levhaları taşıması
gerektiği durumlarda, bu levhalar tank konteynerin veya portatif tankın her iki tarafı boyunca ve her iki
ucunda bir defaya mahsus olmak üzere yer almalıdır.

 

Konteyner, MEGC, tank-konteyner ve portatif tank taşıyan araçlara levha takılması

NOT: Bu alt-başlık, hem karayolunu hem de raylı sistemleri içeren zincirlerde taşınan tank takas gövdeleri
veya takas gövdeleri haricindeki takas gövdeleri taşıyan araçlara levha takılması için geçerli değildir. Bu
araçlar için bkz. 5.3.1.5.
Konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere veya portatif tanklara takılan levhalar, bunları taşıyan
araçların dış tarafından görünmüyorsa, aynı levhalar aracın her iki tarafına ve arka tarafına da takılmalıdır.
Aksi takdirde, taşımayı yapan araca levha takılmasına gerek yoktur.

Dökme yük taşımaya yönelik araçlar, tankerler, tüplü gaz tankerleri ve MEMU'lar ve sökülebilir tanklara sahip araçlara levha takılması

Levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.
Tanker veya araçta taşınan sökülebilir tankın birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla
tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve
her modele ilişkin bir levha, aracın arkasında iki tarafta yer almalıdır. Tüm bölmelerin aynı levhayı taşıması
gerektiği durumlarda, bu levhalar her iki taraf boyunca ve aracın arkasında bir defaya mahsus olmak üzere
yer almalıdır.
Aynı bölme için birden fazla levha gerekli olduğunda bu levhalar birbirlerinin yanına takılmalıdır.
NOT: ADR sevkiyatı süresince veya ADR sevkiyatı sonunda yarı treyler gemiye veya karayolu taşıma
aracına yüklenmek üzere çekicisinden ayrıldığında, levhalar yarı treylerin ön kısmında da bulunmalıdır.

Tanklara veya dökme yük konteynerlerine sahip MEMU'lar, barındırdıkları maddelere ilişkin olarak
5.3.1.4.1'e uygun şekilde levhalanmalıdır. Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için, levhaların yerine
5.2.2.2'ye uygun etiketler kullanılabilir.

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya nesneleri (Alt Grup 1.4, Uyumluluk Grubu S hariç olmak
üzere) içeren ambalajları taşıyan MEMU'lar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.
Patlayıcılara mahsus özel bölmeler, 5.3.1.1.2 hükümlerine uygun şekilde levhalanacaktır. 5.3.1.1.2'nin son
cümlesi geçerli değildir.

Yalnızca ambalaj taşıyan araçlara levha takılması

NOT: Bu alt-başlık, karayolunu ve raylı sistemleri içeren bir zincirde taşınanlar hariç olmak üzere,
ambalajlarla yüklenmiş takas gövdeleri taşıyan araçlar için de geçerlidir. Karayolu ve demiryolunu içeren
taşımalar için bkz. 5.3.1.2 ve 5.3.1.3.

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya nesneleri (Alt Grup 1.4, Uyumluluk Grubu S hariç olmak
üzere) içeren ambalajları taşıyan araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.

Ambalajlar veya IBC'ler içerisinde (adi paketler hariç) Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri taşıyan
araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.

Boş tankerlerin, tüplü gaz tankerlerinin, MEGC'lerin, MEMU'ların, tank-konteynerlerin, portatif tankların ve dökme yük taşımada kullanılan boş araçlarla konteynerlerin levhalanması

Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş tankerler, sökülebilir tanklı araçlar, tüplü gaz tankerleri,
MEGC'ler, MEMU'lar, tank-konteynerler ve portatif tanklar ile dökme yük taşımacılığında kullanımı
amaçlanan, temizlenmemiş boş araçlar ve konteynerler, bir önceki yükün gerektirdiği levhaları taşımaya
devam etmelidir.

Levhaların özellikleri

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018