Karayolunda Tehlikeli Madde

Sızdırmazlık testi

Uygulanabilirlik

Basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış sıvılar veya katılar için kullanılan tüm IBC
tiplerinde tasarım tipi testi ve periyodik test olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

Test, herhangi bir ısı yalıtımı donatılmadan yapılacaktır. Havalandırmalı kapaklar ya benzer
havalandırmasız kapaklarla değiştirilecek veya kapak mühürlenecektir.

Uygulanacak test metodu ve basıncı

Test, en fazla 20 kPa (0,2 bar) gösterge basıncı altında en az 10 dakikalık bir süreyle yürütülecektir.
IBC'nin hava geçirmezliği, hava basınçlı diferansiyel testle veya metal IBC’ler için dikişler ve bağlantı
yerleri bir sabun çözeltisi ile kaplanarak, IBC'yi suya daldırma yöntemiyle saptanacaktır. Daldırma
durumunda hidrostatik basınç için bir düzeltme faktörü uygulanacaktır.

Testi geçme kriteri

Hava sızıntısı olmayacaktır.

İç basınç (hidrolik) testi

Uygulanabilirlik

Basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış sıvılar veya katılar için kullanılan IBC tipleri
için tasarım tipi testi olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

Test, herhangi bir ısı yalıtımı donatılmadan yapılacaktır. Basınç giderme cihazları
çıkartılacak ve çıkışları kapatılacak veya çalışmaları engellenecektir.

Test yöntemi

Test, en az 6.5.6.8.4'te belirtilenlere eşit bir hidrolik basınç uygulanarak en az 10 dakikalık bir
süreyle yürütülecektir. IBC’ler test sırasında mekanik açıdan gerilmeyecektir.

Uygulanacak basınçlar

Metal IBC’ler:

(a) 21A, 21B ve 21N tiplerindeki IBC’lerde, paketleme grubu I katıları için, 250 kPa (2,5 bar)
gösterge basıncı;
(b) 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC’lerde, ambalajlama grupları II veya
III maddeleri için, 200 kPa (2 bar) gösterge basıncı;
(c) Buna ek olarak, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC’ler için 65 kPa (0,65 bar) gösterge basıncı.
Bu test 200 kPa (2 bar) testinden önce yapılacaktır.

Sert plastik ve kompozit IBC’ler:

(a) 21H1, 21H2, 21HZ1 ve 21HZ2 tiplerindeki IBC’ler için: 75 kPa (0,75 bar) (gösterge);
(b) 31H1, 31H2, 31HZ1 ve 31HZ2 tiplerindeki IBC’ler için: iki değerden hangisi daha
yüksekse; ilki aşağıdaki yöntemlerden biriyle belirlenir:
(i) IBC'de 55 °C'de ölçülen toplam gösterge basıncının (yani doldurulan maddenin buhar
basıncı ve havanın veya diğer inert gazların kısmi basıncı eksi 100 kPa) 1,5 güvenlik
faktörüyle çarpımı; bu toplam gösterge basıncı, 4.1.1.4'e uygun azami doldurma
derecesi ve 15 °C'lik doldurma sıcaklığı bazında saptanacaktır;
(ii) Taşınacak sıvının 50°C'deki buhar basıncının 1,75 katı ve asgari 100 kPa test
basıncı ile eksi 100 kPa; veya
(iii) Taşınacak sıvının 55 °C'deki buhar basıncının 1,5 katı ve asgari 100 kPa test
basıncı ile eksi 100 kPa veya
İkinci değer ise aşağıdaki yöntemle saptanacaktır:
(iv) Taşınacak maddenin statik basıncının iki katı ile suyun statik basıncının asgari
iki katı;

Testi (testleri) geçme kriterleri:
(a) 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC’ler için, 6.5.6.8.4.1 (a) ve (b)'de
belirtilen test basıncına tabi tutulduklarında: sızıntı olmayacaktır;
(b) 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC’ler için, 6.5.6.8.4.1 (c)’de belirtilen test basıncına tabi
tutulduklarında: IBC’yi taşıma için güvensiz hale getirmeyecek kalıcı bir deformasyon ve
sızıntı görülmeyecektir;
(c) Sert plastik ve kompozit IBC’ler için: IBC’yi taşıma için güvensiz hale getirmeyecek kalıcı bir
deformasyon ve sızıntı görülmeyecektir;

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

Tüm IBC’ler için tasarım tipi testi olarak.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018