Karayolunda Tehlikeli Madde

3.5

İSTİSNAİ MİKTARLARDA AMBALAJLANMIŞ TEHLİKELİ MALLAR

İstisnai miktarlar

Nesneler hariç olmak üzere, belirli sınıflara ait tehlikeli malların istisnai miktarları, bu Bölümün hükümlerini karşılıyorsa, şunlar haricinde ADR’nin diğer hükümlerine tabi değildir:
(a) Bölüm 1.3’teki eğitim şartları;
(b) Kısım 2’deki sınıflandırma prosedürleri ve paketleme grubu kriterleri;
(c) 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 ve 4.1.1.6'daki ambalajlama şartları.
NOT: Radyoaktif malzemeler halinde, 1.7.1.5’te belirtilen muaf ambalajlardaki radyoaktif malzeme şartları geçerli olacaktır.

Bu Bölümün hükümleri uyarınca istisnai miktarlarda taşınabilen tehlikeli mallar, aşağıdaki alfanümerik bir kod aracılığıyla Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (7b)’de gösterilmektedir:

 

 

Kod

İç ambalaj başına maksimum net miktar

(katılar için gram, sıvılar ve gazlar için ml olarak)

Dış paket başına maksimum net miktar (katılar için gram, sıvı ve gazlar için ml olarak veya karma ambalaj halinde gram ve ml toplamı)

E0

İstisnai Miktar olarak İzin Verilmeyenler

E1

30

1000

E2

30

500

E3

30

300

E4

1

500

E5

1

300

Gazlar için, iç ambalajlar için gösterilen hacim, iç haznenin su kapasitesini; dış paketler için belirtilen hacim ise tek bir dış paket içerisindeki tüm iç ambalajların toplam su kapasitesini ifade eder.

Farklı kodların tahsis edildiği istisnai miktarlardaki tehlikeli malların birlikte paketlendiği hallerde, dış ambalaj başına toplam miktar, en kısıtlayıcı koda karşılık gelen miktarla sınırlı olacaktır.

Azami net miktarı iç ambalaj başına sıvılar ve gazlar için 1 ml ile, katılar için 1g ile sınırlı ve her bir dış ambalajda katılar için 100 g’ı veya sıvılar ve gazlar için 100 ml’yi aşmayan, E1, E2, E4 ve E5 kodlarına atanan, istisnai miktar tehlikeli mallar sadece aşağıdakilere tabidir:
(a) 3.5.2 hükümleri, iç ambalajların sıkı şekilde dış paketlerin içine yastıklama malzemesiyle ambalajlanması halinde, normal taşıma durumlarında, kırılmaz, patlamaz veya sızmazsa ve sıvılar için, dış paket, iç ambalajın tüm içeriklerini emebilecek emici malzemelere sahip olduğu ara ambalajın gerekmediği durumlarda; ve
(b) 3.5.3 hükümleri.

Ambalajlar

Tehlikeli malların istisnai miktarlarda taşınması için kullanılan ambalajlar aşağıdakilere uygun olacaktır:
(a) Bir iç ambalaj olacak ve her iç ambalaj, plastikten (sıvılar için kullanılıyorsa minimum 0,2 mm kalınlık ile) veya camdan, porselenden, seramikten, çömlekten veya metalden yapılacaktır (ayrıca bkz. 4.1.1.2); bununla birlikte her bir iç ambalajın kapaması, tel, bant veya diğer bir yöntemle sabitlenecek, kalıplı vida dişlerine sahip boyuna sahip hazneler ise, sızdırmaz, dişli tipte bir kapağa sahip olacaktır. Kapama, içeriklere dirençli olacaktır;
(b) Her iç ambalajlar, normal taşıma koşullarında kırılmayacak, delinmeyecek veya içindeki maddeleri sızdırmayacak şekilde dolgu malzemesine sahip bir ara ambalaja yerleştirilecektir. Ara ambalaj, ambalaj yön düzeni dikkate alınmaksızın kırılma veya sızdırma halinde içerikleri tamamen koruyacak özellikte olacaktır. Sıvılar için, ara ambalaj iç ambalajın bütün içeriğini emebilecek yeterlilikte bir emici malzeme içerecektir. Bu durumlarda, emici malzeme, dolgu malzemesi olabilir. Tehlikeli mallar, dolgu, emici malzeme ve ambalaj malzemesiyle tehlikeli tepkimeye girmeyecek veya malzemelerin bütünlüğünü veya işleyişini azaltmayacaktır;
(c) Ara ambalaj, güçlü, sert bir dış paket içine güvenli şekilde yerleştirilecektir (ahşap, fiber levha veya eşit derecede güçlü başka bir malzeme);
(d) Her ambalaj tipi, 3.5.3 hükümlerine uygunluk gösterecektir;
(e) Her ambalaj, tüm gerekli işaretlerin uygulanacağı yeterlilikte bir alan olmasını sağlayan bir boyutta olacaktır; ve
(f) Dış ambalajlar da kullanılabilir ve tehlikeli malların veya ADR zorunluluklarına tabi olmayan maddelerin ambalajlarını içerebilir.

Ambalajlara ilişkin testler

Taşıma işlemi için hazırlanan komple ambalaj, kapasitelerinin katılar için %95, sıvılar içinse %98 oranında doldurulduğu iç ambalajlarla birlikte, uygun şekilde belgelendirilen testin de gösterdiği şekilde, iç ambalaj kırılmaksızın veya sızıntı yapmaksızın ve etkinliklerinde önemli ölçüde azalma görülmeksizin dayanıklılığını koruyabilecektir.
(a) Sert, esnemeyen, düz ve yatay bir düzleme 1,8 m yükseklikten düşme testleri:
(i) Numune kutu şeklindeyse, aşağıdaki yön düzenlerinde düşürülecektir:
- tabandan düz;
- üst kısımdan düz;
- uzun yandan düz;
- kısa yandan düz;
- bir köşeye;
(ii) Numune varil şeklindeyse, aşağıdaki yön düzenlerinde düşürülecektir:
çapraz olarak üst kenar üzerine, ağırlık merkezi doğrudan çarpma noktası
üzerinde olacak şekilde,
- çapraz olarak alt kenar üzerine;
- yandan düz;
NOT: Yukarıda belirtilen düşürme işlemleri, farklı fakat birebir aynı ambalajlar üzerinde yürütülecektir.
(b) 24 saat boyunca üst yüzeye uygulanan ve 3 m yüksekliğe yığılması halinde aynı ambalajların toplam ağırlığına (numune dahil) eşit değerde uygulanan bir kuvvet.

 

Test amaçlarıyla, ambalajda taşınacak maddelerin yerini, testlerin sonuçlarını geçersiz kılmamak kaydıyla diğer maddeler alabilir. Katılar için diğer bir madde kullanıldığında taşınacak madde ile aynı fiziksel özelliklere (kütle, tane büyüklüğü, vb.) sahip olacaktır. Sıvılar için uygulanan düşürme testlerinde diğer bir madde kullanılıyorsa, bunun nispi yoğunluğu (özgül ağırlık) ve viskozitesi taşınacak maddeye benzer olacaktır.

Ambalajların işaretlenmesi

Bu Bölüm kapsamında hazırlanan ve tehlikeli malların istisnai miktarlarını içeren ambalajlar, 3.5.4.2’de gösterilen işaretle, dayanıklı ve okunaklı şekilde işaretlenecektir. Ambalaj içindeki tehlikeli malların her biri için Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (5)’te gösterilen ilk ve tek etiket numarası, işarette gösterilecektir. Gönderenin veya alıcının adının ambalajın başka bir noktasında yer almadığı durumlarda, bu bilgiler işaret içerisinde yer alacaktır.

İstisnai miktar işareti

Şekil 3.5.4.2

 

İstisnai miktarlar işareti
* Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (5)’te gösterilen ilk ve tek etiket numarası, bu noktada yer alacaktır.
** Gönderenin veya alıcının adı, ambalajın herhangi bir noktasında yer almıyorsa bu noktada
yer alacaktır.
İşaretlleme, kare biçiminde olacaktır.Tarama ve sembol, beyaz yada kontrast bir arka planda , siyah
yada kırmızı olmak üzere aynı renkte olacaktır.Minimum boyutlar ise 100 mm x 100 mm olacaktır. Boyutların belirtilmediği noktalarda, tüm özellikler gösterilenlere yakın olacaktır.
 

Dış ambalaj

Dış ambalaj içindeki ambalajların üzerinde bulunan 3.5.4.1’in gerektirdiği işaretler açıkça görülebilir olmadığı durumda, istisnai miktarlardaki tehlikeli malları içeren bir dış ambalaj, 3.5.4.1'in gerektirdiği işaretleri gösterecektir.

Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalajların maksimum sayısı

Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalaj sayısı 1000’i geçmeyecektir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018