Karayolunda Tehlikeli Madde

Tahliye cihazlarının kapasitesi

Tahliye cihazlarının toplu olarak hizmet kapasitesi, tam yangın girdabı durumunda, gövdenin içindeki
basıncın (birikim dahil) MİÇB'sinin % 120'sini aşmamasına yetecek şekilde olacaktır. İstenen tam
tahliye kapasitesine ulaşmada yayla çalışan tahliye cihazları kullanılacaktır. Çok amaçlı tanklar söz
konusu olduğunda, basınç tahliye cihazlarının toplu olarak hizmet kapasitesi, portatif tanklarda
taşınmasına izin verilen gazlar arasından en yüksek hizmet kapasitesini gerektiren gaz için alınacaktır.

Çeşitli cihazların münferit kapasitelerinin toplamı olarak da kabul edilebilecek olan, tahliye
cihazlarının gerekli toplam kapasitesini saptamak için aşağıdaki formül4
kullanılacaktır:

C aşağıdaki tablodan da alınabilir:

k

C

k

C

k

C

1.00

0.607

1.26

0.660

1.52

0.704

1.02

0.611

1.28

0.664

1.54

0.707

1.04

0.615

1.30

0.667

1.56

0.710

1.06

0.620

1.32

0.671

1.58

0.713

1.08

0.624

1.34

0.674

1.60

0.716

1.10

0.628

1.36

0.678

1.62

0.719

1.12

0.633

1.38

0.681

1.64

0.722

1.14

0.637

1.40

0.685

1.66

0.725

1.16

0.641

1.42

0.688

1.68

0.728

1.18

0.645

1.44

0.691

1.70

0.731

1.20

0.649

1.46

0.695

2.00

0.770

1.22

0.652

1.48

0.698

2.20

0.793

1.24

0.656

1.50

0.701

 

Havalandırma kapasitesini azaltmak amacıyla kullanılan yalıtım sistemleri, yetkili makam veya
onun yetkili mercii tarafından onaylanacaktır. Her halükarda, bu amaçla onaylanmış yalıtım sistemleri:
(a) 649 °C'ye kadarki tüm sıcaklıklarda etkinliğini koruyacaktır ve
(b) Erime noktası 700 °C veya daha fazla olan bir malzemeyle giydirilecektir.

Basınç tahliye cihazlarının işaretlenmesi

Her basınç tahliye cihazı aşağıdaki belirtilen şekilde sade ve kalıcı bir biçimde
işaretlenecektir:
(a) Boşaltmaya ayarlandığı basınç (bar veya kPa olarak);
(b) Yayla çalışan sistemler için boşaltma basıncında izin verilebilir tolerans;
(c) Kırılabilir diskler için nominal basınca tekabül eden referans sıcaklığı ve
(d) Saniyedeki standart hava metreküpü olarak (m3/sn), cihazın nominal akış kapasitesi.
(e) Yayla tahrik edilen basınç tahliye cihazları ve kırılabilir disklerin akış kesit alanları mm2
olarak;
Uygulanabildiği hallerde, aşağıdaki bilgi de gösterilecektir:
(f) Üreticinin adı ve cihazın ilgili katalog numarası.

Basınç tahliye cihazları üzerinde işaretlenmiş nominal akış kapasitesi ISO 4126-1:2004 ve
ISO 4126-7:2004'e uygun olarak saptanacaktır.

Basınç tahliye cihazları bağlantıları

Basınç tahliye cihazlarına yapılan bağlantılar, güvenlik cihazıyla kısıtlı olmayan biçimde gerekli
boşaltımı sağlayacak yeterli boyutta olacaklardır. Gövde ve basınç tahliye cihazları arasına, bakım
veya diğer nedenlerle benzer cihazların konulması hariç, hiçbir durdurma valfı konmayacak; fiili
kullanımdaki cihazlara hizmet eden durdurma valfları açık olarak kilitlenecek ya da benzer
cihazlardan en azından biri, her zaman kullanımda olacak şekilde kilitlenecektir. Gövdeden bir hava
deliğine veya basınç tahliye cihazına giden bir açıklıkta akışı sınırlandıracak veya kesecek herhangi
bir engel bulunmayacaktır. Basınç tahliye cihazı çıkışlarından giden havalandırma delikleri
kullanılıyorsa, boşaltılan buharı veya sıvıyı, boşaltılan cihazlardaki minimum sistemde kalan basınç
koşullarında atmosfere taşıyacaklardır.

Basınç tahliye cihazlarının yerleştirilmesi

Her basınç tahliye cihazı girişi, gövdenin üzerinde, gövdenin mümkün olduğu kadar
boylamasına ve çaprazlamasına merkezinin yakınındaki bir pozisyonda yerleştirilecektir. Tüm
basınç tahliye cihazı girişleri, maksimum doldurma koşulları altında, gövdenin buhar boşluğuna
yerleştirilecek ve cihazlar çıkan buharın sınırlanmadan boşaltılmasını sağlayacak şekilde
düzenlenecektir. Alevlenir soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için, çıkan buhar gövdeyi
etkileyemeyecek şekilde yönlendirilecektir. Gerekli basınç tahliye cihazı kapasitesinin
düşürülmemesi koşuluyla, buhar akışının yönünü değiştiren koruyucu cihazlara izin verilebilir.

Yetkisi olmayan kişilerin basınç tahliye cihazlarına erişmesini önlemek ve cihazları, portatif tankın
devrilmesinden kaynaklanan hasarlardan korumak amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.

Ölçüm cihazları

Portatif tankın tartıyla doldurulması amaçlanmazsa, tank bir veya birden fazla ölçüm
cihazıyla donatılacaktır. Gövdenin içeriğiyle doğrudan temasta olan cam seviye ölçüm cihazları ile
diğer kırılabilir malzemelerden yapılmış ölçüm cihazları kullanılmayacaktır.

Portatif tank destekleri, iskeletleri, kaldırma ve bağlama aparatları

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018