Karayolunda Tehlikeli Madde

Havai fişeklerin bölümlere atanması

Genellikle havai fişekler, Testler ve Kriterler Elkitabı Test Serisi 6’dan yola çıkarak elde edilen test verilerine dayanılarak bölüm 1.1, 1.2, 1.3, ve 1.4’e atanır. Ancak, bu nesnelerin kapsamının geniş ve test olanaklarının az olması nedeniyle, 2.2.1.1.7.2’deki prosedüre göre de bölümlere atama yapılabilir.

Havai fişeklerin UN No. 0333, 0334, 0335 ve 0336 kayıtlarına ataması, 2.2.1.1.7.5’teki varsayılan havai fişek sınıflandırma tablosu uyarınca, test etmek için Test Serisi 6'ya gerek duyulmadan, benzerliklere dayanılarak yapılabilir. Böyle bir atama, yetkili makam ile mutabakata varılarak yapılır. Tabloda belirtilmeyen maddeler, Test Serisi 6’dan yola çıkılarak elde edilen test verilerine dayanılarak sınıflandırılır.
NOT 1: Diğer hava fişek tipleri, tablo 2.2.1.1.7.5 sütun 1’e UN Tehlikeli malların Taşınmasına dair Uzmanlardan oluşan Alt Komite'ye sunulan tam test verileri göz önünde bulundurularak eklenebilir.
NOT 2: Tablo 2.2.1.1.7.5 sütun 4’te belirtilen havai fişeklerin sütun 5’teki bölümlere atanmasını onaylayan veya engelleyen, yetkili kurumlar tarafından elde edilen test verileri, bilgi vermek amacıyla UN Tehlikeli Malların Taşınmasına dair Uzmanlardan oluşan Alt Komite’ye sunulmalıdır.

Bir bölümden fazla bölümde yer alan havai fişekler aynı ambalaj içerisinde ambalajlandığında, Test Serisi 6’dan yola çıkarak elde edilen test verileri aksini göstermedikçe, en tehlikeli bölüme göre sınıflandırılır.

2.2.1.1.7.5’teki tabloda gösterilen sınıflandırma, yalnızca karton kutularda (4G) ambalajlanan maddeler için geçerlidir.

Varsayılan havai fişek sınıflandırma tablosu1
NOT 1: Aksi belirtilmedikçe, tablodaki yüzdelere referanslar, tüm piroteknik maddelerin (örn. roket motorları, kaldırma yükü, fırlatma yükü, etki yükü) kütlesine yapılır.
NOT 2: Bu tabloda“parlama bileşimi” ibaresi, Testler ve Kriterler Elkitabı Ek 7 içerisinde HSL Parlama Bileşimi Testinde basınç yükselişi için geçen zaman 0.5 gr piroteknik madde için 6 ms’den fazla olarak gösterilmediği takdirde, bir işitsel etki oluşturmak için kullanılan ya da patlama barutu ve ya sevk barutu olarak kullanılan toz haldeki ya da havai fişekte olduğu gibi piroteknik birimler şeklindeki piroteknik maddelere atıfta bulunur.
NOT 3: mm olarak boyutlar şu anlamlara gelir:
- Dairesel ve fıstık şeklindeki roketler için, roketin yuvarlak kısmının çapıdır;
- Silindir roketler için, silindirin uzunluğudur;
- Havan, Roma kandili, atım tüplü havai fişekler veya torpil için, havai fişek içeren tüpün iç çapıdır;
- Çanta torpili veya silindir torpil için, torpil içeren havanın iç çapıdır.
 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Roket, küre veya silindir

Küre gök bombası: Havai roket, renkli roket, boyalı roket, çok patlamalı roket, çok efektli roket, deniz roketi, paraşüt roket, sis roketi, yıldız roketi, top sesi roketi: Kestane, selam, ses roketi, gök gürültüsü, havai roket kiti

itici yükü olan veya olmayan, gecikme fünyesi ve fırlatma yükü olan, piroteknik ünitesi (üniteleri) veya gevşek piroteknik maddesi olan ve havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

Tüm sesli roketler

1.1G

Renkli roket: ≥ 180 mm

1.1G

Renkli roket: > %25 parlama birleşimi ile < 180 mm , gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

Renkli roket: < 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimine sahip, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

Renkli roket: < 50 mm veya ≤ 60 gr piroteknik madde, ≤ %2 parlama birleşimi ile gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.4G

Peanut roketi

Ayrı harici gecikme fünyesi olan ancak aynı itici yükü ile itilen, bir araya sarılmış iki veya daha fazla küre şeklinde havai roketten oluşan düzenek

En tehlikeli küre şeklindeki havai roket, sınıflandırmayı belirler

Önyüklemeli havan, havan içerisinde roket

Roketin fırlatılması için havan içerisinde küre veya silindir biçiminde roket bulunan tertibat

Tüm sesli roketler

1.1G

Renkli roket: ≥ 180 mm

1.1G

Renkli roket: > %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

Renkli roket: > 50 mm ve < 180 mm

1.2G

Renkli roket: < 50 mm veya ≤ 60 gr piroteknik madde, ≤ %25 parlama birleşim ile gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

 

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandır

 

Roketlerin roketi (küre)

(Roketlerin roketi ile ilgili yüzde referansları, havai fişek nesnesinin brüt kütlesine yapılır)

itici yükü olmayan, gecikme ve fırlatma yükü olan, sesli roketler ve tepkisiz malzemeler içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

> 120 mm

1.1G

itici yükü olmayan, gecikme ve fırlatma yükü olan, sesli roketleri top sesi ünitesi başına ≤ 25gr parlama birleşimi, ≤ %33 parlama birleşimi ile

≥ %60 tepkisiz malzemeler içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

≤ 120 mm

1.3G

itici yükü olmayan, gecikme ve fırlatma yükü olan, renkli roketler ve/veya piroteknik üniteler içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

> 300 mm

1.1G

itici yükü olmayan, gecikme ve fırlatma yükü olan, renkli roketler ≤ 70 mm ve/veya piroteknik üniteler ile ≤ %25 parlama birleşimi ile ≥ %60 piroteknik malzeme içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

> 200 mm ve ≤ 300 mm

1.3G

itici yükü olan, gecikme ve fırlatma yükü olan, renkli roketler ≤ 70 mm ve/veya piroteknik üniteler, ≤ %25 parlama birleşimi ile ≥ %60 piroteknik malzeme içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

≤ 200 mm

1.3G

Batarya/ kombinasyon

Baraj, bombardıman, kek, final kutusu, çiçek yatağı, hibrit, çoklu tüp, roket kekleri, fırlatıcı bataryaları, hızlı fırlatıcı bataryaları

Bir veya iki tutuşma noktası ile, her biri bu tabloda listelenen havai fişek tiplerinden birine karşılık gelen çeşitli tiplerde veya aynı tipte çeşitli öğeler içeren tertibat

En tehlikeli havai fişek tipi sınıflandırmayı belirler

 

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Roma kandili

Gösteri kandili, kandil, bomba

Sıralı piroteknik madde, itici yükü ve aktarım fünyesi içeren piroteknik ünitesi dizisi içeren tüp

≥ 50 mm iç çap, parlama birleşimi içeren veya > %25 parlama birleşimi ile < 50 mm

1.1G

≥ 50 mm iç çap, parlama birleşimi içermeyen

1.2G

≥ 50 mm iç çap ve ≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 30 mm iç çap, her piroteknik ünite ≤ 25 gr ve ≤ %5 parlama birleşimi

1.4G

Atım tüpü

Tek atımlık Roma kandili, küçük ön yüklemeli havan

Piroteknik madde, aktarım fünyesi olan veya olmayan itici yükü içeren piroteknik ünite içeren tüp

≤ 30 mm iç çap, piroteknik ünite

≤ 25 gr veya > %5 ve ≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 30 mm iç çap, piroteknik ünite

≤ 25 gr ve ≤ %5 parlama birleşimi

1.4G

Roket

Çığ roketi, işaret roketi, ıslık roketi, küçük işaret fişeği, havai fişek, füze tipinde roket, masa roketi

Piroteknik madde ve/veya piroteknik üniteler içeren, çubuk(lar) ile veya havada yükselmeyi sabitleyecek diğer araçlar bulunan ve havaya fırlatılmak üzere tasarlanan tüp

Yalnızca parlama birleşimi efektleri

1.1G

Piroteknik maddenin > %25 parlama birleşimi

1.1G

> 20 gr piroteknik madde ve

≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 20 gr piroteknik madde, kara barut fırlatma yükü ve sesli roketi başına ≤ 0,13 gr ve toplamda ≤ 1 gr parlama birleşimi

1.4G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Torpil

Pot-a-feu, yer mayını, çanta torpili, silindir torpil

itici yükü ve piroteknik üniteler içeren, yere yerleştirilmek veya sabitlenmek için tasarlanmış tüp Ana etki, havada görsel ve/veya havai geniş dağılımlı etki yaratan tek bir patlamada tüm piroteknik ünitelerin fırlamasıdır veya:

itici yükü veya piroteknik üniteler içeren, havan içine yerleştirilmek ve torpil gibi patlamak için tasarlanmış bez veya kağıt bir torba veya bez veya kağıt silindir

> %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

≥ 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

< 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

≤ 150 gr piroteknik madde, ≤ %5 parlama birleşimine sahip, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak Piroteknik ünite başına ≤ 25 gr, ses efekti başına < 2gr, varsa, ıslık başına ≤ 3 gr

1.4G

Şelale

Volkanlar, gerb, yağmurlar, püskürtmeler, Bengal alevi, kıvılcımlar, silindirik şelaleler, konik şelaleler, aydınlatma meşalesi

Kıvılcımlar ve alevler üreten basınçlı veya birleştirilmiş piroteknik madde içeren metal olmayan kılıf

≥ 1 kg piroteknik madde

1.3G

< 1 kg piroteknik madde

1.4G

Maytaplar

Elle tutulan maytaplar, elle tutulmayan maytaplar, tel maytaplar

Tutuşma ucu olan veya olmayan, yavaş yanan piroteknik madde ile kısmen (bir uç boyunca) kaplı sert tel

Perklorat bazlı maytaplar: Adet başına > 5 gr veya paket başına >

1.3G

Perklorat bazlı maytaplar: Adet başına ≤ 5 gr veya paket başına ≤ 10 adet

Nitrat bazlı maytaplar: Adet

1.4G

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Bengal çubuğu

Daldırma çubuğu

Elde tutulmak için tasarlanmış ve yavaş yanan piroteknik madde ile kısmen (bir uç boyunca) kaplı metal olmayan çubuk

Perklorat bazlılar: Adet başına > 5 gr veya paket başına > 10 adet

1.3 G

Perklorat bazlılar: Adet başına ≤ 5 gr ve paket başına ≤ 10 adet; nitrat bazlılar: Adet başına ≤ 30 gr

1.4G

Düşük tehlikeli havai fişekler ve yenilikler

Table bomb, throwdown, patlayan tanecikler, dumanlar, sisler, yılanlar, snakes, kıvrık havai fişekler, çıt çıtlar, konfetiler

Küçük miktarlarda piroteknik ve/veya patlayıcı birleşim içeren sınırlı bir görünür ve/veya duyulur efekt üretmek için tasarlanmış düzenek.

Throwdown ve çıt çıtlar, 1,6 mg’a kadar gümüş fulminat içerebilir; çıt çıtlar ve konfetiler 16 mg’a kadar potasyum klorat/kırmızı fosfor karışımı içerebilir; diğer nesneler parlama birleşimi olmadan 5 gr’a kadar piroteknik madde içerebilir

1.4G

Topaç

Hava topacı, helikopter, chaser, yer topacı

Gaz veya kıvılcım üreten piroteknik madde içeren, ses üreten birleşimi olan veya olmayan, kanat eklenmiş veya eklenmemiş, metal olmayan tüp veya tüpler

Adet başına >20 gr piroteknik madde, top sesi efektleri olarak

≤ %3 parlama birleşimi veya ≤ 5 gr ıslık birleşimi içeren

1.3G

Adet başına ≤ 20 gr piroteknik madde, top sesi efektleri olarak

≤ %3 parlama birleşimi veya ≤ 5 gr ıslık birleşimi içeren

1.4G

Fırıldaklar

Catherine fırıldağı, Sakson

Piroteknik madde içeren sürücülerin dahil olduğu ve dönmesini sağlayan araçların iliştirildiği tertibat

≥ 1 kg toplam piroteknik madde, top sesi efekti yok, ıslık başına (varsa) ≤ 25 gr ve fırıldak başına ≤ 50 gr ıslık birleşimi

1.3G

<1 kg toplam piroteknik madde, top sesi efekti yok, ıslık başına (varsa) ≤ 5 gr ve fırıldak başına ≤ 10 gr ıslık birleşimi

1.4G

 

 

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Havai fırıldak

Uçan Sakson, UFO, yükselen taç

itici yükü ve kıvılcım, alev ve/veya ses üreten piroteknik maddeler, halkayı desteklemek için yerleştirilmiş tüpler içeren tüpler

> 200 gr toplam piroteknik madde veya sürücü başına > 60 gr piroteknik madde, top sesi efektleri olarak ≤ %3 parlama kompozisyonu, ıslık başına (varsa)

≤ 25 gr ve fırıldak başına ≤ 50 gr ıslık birleşimi

1.3G

≤ 200 gr toplam piroteknik madde ve sürücü başına ≤ 60 gr piroteknik madde, top sesi efektleri olarak ≤ %3 parlama kompozisyonu, ıslık başına (varsa)

≤ 5 gr ve fırıldak başına ≤ 10 gr ıslık birleşimi

1.4G

 

Karışık paket

Gök karışık kutu, gök karışık paket, bahçe karışık kutu, iç mekan karışık kutu; çeşitli

Her biri bu tabloda listelenen havai fişek tiplerinden birine karşılık gelen bir havai fişek tipi içeren paket

En tehlikeli havai fişek tipi sınıflandırmayı belirler

 

Kestane fişeği

Kutlama fişeği, kutlama rulosu, tel fişek

Piroteknik fünye ile bağlanmış, her tübün havai bir efekt yaratması istenen, tüp (kağıt veya karton) tertibatı

Tüp başına ≤ 140 mg parlama birleşimi veya ≤ 1 gr kara barut

1.4G

Hızlı fırlatıcı

Karşılama, hızlı fırlatıcı, kız kaçıran

Havai bir efekt yaratmak amacıyla top sesi birleşimi içeren metalik olmayan tüp

Adet başına > 2 gr parlama birleşimi

1.1G

 

1.3G

Adet başına ≤ 2 gr parlama birleşimi ve iç ambalaj başına ≤

Adet başına ≤ 1 gr parlama birleşimi ve iç ambalaj başına ≤ 10 gr veya adet başına ≤ 10 gr

1.4G

 

Sınıf 1’den Çıkarılma

Bir madde veya nesne herhangi bir ADR anlaşmasına taraf ülkenin yetkili makamının onayıyla test sonuçları ve Sınıf 1 tanımı hükmünce Sınıf 1’den çıkarılabilir. ADR anlaşmasına taraf ülke, verdiği onayın RID, ADR, ADN , IMDG Kod veya ICAO Teknik Talimatları ile uyumlu prosedürlere uygun bir şekilde sağlandığının teminatını veren ADR anlaşmasına taraf olmayan bir ülkenin onayını da kabul edebilir.

Ambalajlanmamış üç nesne, her biri tasarım modunda çalışmak üzere, kendi araçlarıyla ateşleme veya tutuşma veya dış araçlarla aktive edilerek aşağıdaki test kriterlerini karşıladığı taktirde Bölüm 2.2.1.1.8.1 uyarınca yetkili makam onayı ile Sınıf 1 den çıkarılabilir.
(a) Hiçbir dış yüzey 65 oC’den daha fazla bir sıcaklığa sahip olmamalıdır. Sıcaklıkta 200 oC’ye kadar anlık bir sıçrama kabul edilebilir;
(b) Dış kaplamada hiçbir çatlak veya parçalanma olmamalı veya nesnenin veya ayrı parçalarının herhangi bir yönde bir metreden daha uzağa hareket etmemelidir;
NOT: Nesnenin bütünselliği bir dış ateş ile etkilendiğinde, bu kriterler ISO 12097-3’de belirtildiği gibi bir yangın testi ile incelenmelidir.
(c) Bir metre uzaklıkta 135 dB(C)’yi aşan duyulabilir bir rapo olmamalıdır;
(d) Nesne ile temas halinde olan 80±10 g/m2 kağıt gibi bir malzemeyi yakabilen bir parlama veya alev olmamalıdır;
(e) Karşılıklı duvarların orta noktasına yerleştirilmiş sabit ışık kaynağından bir metre uzağa yerleştirilmiş kalibre edilmiş bir ışık (lux) ölçer veya radyometre ile ölçülen hava üfleme panelleri konulan bir metre küplük bir odada görünürlük % 50 azalacak kadar duman, sis veya toz çıkmamalıdır. ISO 5659-1’deki Optik Yoğunluk Testinin genel kılavuzu ve ISO 5659-2’nin Bölüm 7.5’inde bahsedilen Fotometrik Sistemin genel kılavuzu kullanılabilir veya aynı amaçlı benzer bir optik yoğunluk ölçüm metodu da kullanılabilir. Saçılma veya sızdırma ile kaynaktan doğrudan ışık emilimini asgari seviyede tutmak için, ışık ölçerin ön ve arka taraflarına uygun bir koruma başlığı kullanılmalıdır.
NOT 1: Eğer (a), (b), (c) ve (d) kriterlerinin testlerinde hiç veya çok az duman gözlemlenirse, (e)’de bahsedilen testten vazgeçilebilir.
NOT 2: Ambalaj halinde taşındığında nesnenin daha fazla risk taşıyabileceği anlaşıldıysa,
2.2.1.1.8.1’deki yetkili makam ambalaj formunda test yapılmasını isteyebilir.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler ve nesneler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018