Karayolunda Tehlikeli Madde

UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (MEGC) kullanımına ilişkin genel hükümler

Bu bölümde, 6.7.5’te sözü edilen soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların taşınmasında çok elemanlı gaz
kaplarının (MEGC) kullanılmasına ilişkin genel hükümler yer almaktadır.

MEGC'ler, 6.7.5’te ayrıntıları verilen tasarım, yapım, muayene ve test şartlarına uygunluk
gösterecektir. MEGC'lerin bileşenleri, 4.1.4.1’de yer alan P200 sayılı ambalajlama talimatında ve
6.2.1.6’da öngörülen hükümlere uygun olarak periyodik bir şekilde muayene edilir.

Taşıma sırasında MEGC’ler, yanlamasına ve boylamasına darbeler ile devrilme sonucu bileşenlerde ve
servis teçhizatında meydana gelebilecek hasarlara karşı korunmalıdır. Eğer bileşenler ve servis
teçhizatı darbelere yada devrilmeye karşı korunaklı olarak yapılmış ise, bu şekilde korunmasına
ihtiyaç yoktur. Bu tür koruma örnekleri 6.7.5.10.4’te yer almaktadır.

MEGC’lere ilişkin periyodik test ve muayene şartları 6.7.5.12’de sıralanmıştır.
MEGC'ler yada bileşenleri, periyodik muayene zamanları geldikten sonra yüklenmeyecek yada
doldurulmayacaktır; ancak süre limitinin bitmesinden sonra kendileri taşınabilir.

Doldurma

Dolumdan önce, MEGC'ler, taşınacak gaz için kullanımına izin verildiklerinin kanıtlanması ve ilgili
ADR hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla muayene edilir.

MEGC bileşenleri, her bir elemana doldurulacak olan belli gaz için 4.1.4.1, P200 sayılı ambalaj
talimatında belirtilen çalışma basınçlarına, dolum oranlarına ve dolum hükümlerine uygun olarak
doldurulacaktır. Hiçbir durumda bir MEGC veya bileşenler grubu bir ünite olarak, herhangi bir
elemanın en düşük çalışma basıncının üstünde doldurulmaz.

MEGC’ler kabul edilebilir en yüksek brüt kütlelerinin üstünde doldurulmaz.

İzolasyon vanaları, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır. Zehirli gazlar (T,
TF, TC, TO, TFC ve TOC grubu gazlar), sadece her bir elemanın bir izolasyon vanasıyla donatılmış
olduğu MEGC'lerde taşınabilir.

Dolum ağzı veya ağızları, kapaklarla veya tıkaçlarla kapatılır. Dolum sonrasında, kapakların ve
teçhizatın sızdırmazlığı, dolumu yapan tarafından kontrol edilir.

MEGC’lerin doldurulmasına aşağıdaki durumlarda izin verilmez:
(a) Basınçlı kapların yada yapısal veya servis teçhizatının bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar
gördüğünde;
(b) Basınçlı kap veya yapısal yada servis teçhizatı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu
belirlenmediyse;
(c) Gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunabilir değilse.

Aşağıdaki hallerde dolu MEGC’ler taşımaya sunulamaz: (a) Sızıntı yapıyorsa;
(b) Basınçlı kapların yada yapısal veya servis teçhizatının bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar
gördüğünde;
(c) Basınçlı kap veya yapısal yada servis teçhizatı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu
belirlenmediyse;
(d) Gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunabilir değilse.

Temizlenmeyen ve yıkanmayan boş çok elemanlı gaz kapları, daha önce içlerinde bulunan
maddeyle dolu çok elemanlı gaz kaplarla aynı hükümlere tabi olacaktır.

Portatif tank talimatları ve özel hükümler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018