Karayolunda Tehlikeli Madde

Kombine ambalajlar

Kullanılacak dış paketler için Bölüm 6.1.4'ün ilgili hükümleri geçerlidir.
NOT: Kullanılacak iç ve dış paketler için Bölüm 4.1'deki ilgili ambalajlama talimatlarına bakınız.

İnce metal ambalajlar

0A1 çıkarılamaz başlık
0A2 çıkarılabilir başlık

Gövde ve kenarlara yönelik sac levha, uygun bir çelik malzemeden mamul ve ambalajın
kapasitesi ile kullanım amacına uygun ölçülerde yapılmış olmalıdır.

Bağlantı yerleri, kaynaklı ve kenar şeritleri ile en az çift dikişli olmalı veya benzer derecede
mukavemet ve sızdırmazlık sağlayacak bir yöntemle üretilmelidir.

Çinko, kalay, laklı vernik vb. gibi malzemelerden mamul iç kaplamalar sert olmalı ve
kapaklar dahil çeliğin her noktasına yapışmalıdır.

Çıkarılamayan başlıklı (0A1) ambalajların gövdelerindeki veya başlarındaki doldurma,
boşaltma ve havalandırma deliklerinin çapı 7 cm'yi geçmemelidir. Daha büyük deliklere sahip
ambalajların sökülebilir başlık tipinde (0A2) olduğu düşünülecektir.

Sökülemeyen başlıklı ambalajların (0A1) kapakları ya vidalı dişli tipte olmalı ya da
vidalanabilir bir mekanizma veya eşdeğer etkinliğe sahip bir mekanizmayla sabitlenebilir özellikte
olmalıdır. Sökülebilir başlıklı ambalajların (0A2) kapakları sıkı şekilde kapanacak şekilde tasarım
edilmeli ve donatılmalı olup normal taşıma koşullarında ambalajın sızdırmazlığını korumalıdır.

Ambalajların azami kapasitesi: 40 litre.

Azami net kütle: 50 kg.

Ambalajlar için test gereksinimleri

Test performansı ve sıklığı

Her ambalajın tasarım tipi, işaret tahsisine izin veren yetkili makamun belirlediği prosedürlere uygun
olarak, 6.1.5’te ön görüldüğü şekilde test edilecek olup, bu yetkili makam tarafından onaylanacaktır.

Her ambalaj tasarım tipi, kullanımdan önce bu Bölüm’de ön görülen testleri başarıyla
geçecektir. Ambalaj tasarım tipi; tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, üretim ve ambalajlama
şekline göre belirlenir; ancak farklı yüzey işlemlerini içerebilir. Tasarım tipinden yalnızca
daha düşük bir tasarım yüksekliği bakımından farklı olan ambalajları da içermektedir.

Testler yetkili makam tarafından belirlenen aralıklarla ürün numunelerinde tekrarlanmalıdır.
Kağıt veya fiber levha ambalajlar üzerinde yürütülecek bu tür testler için ortam koşullarında
hazırlığın 6.1.5.2.3'teki hükümlere eş değer olduğu düşünülmelidir.

Testler tasarım, malzeme veya ambalajın üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her bir
modifikasyon durumunda tekrarlanmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018